Psikolojik Destek ve Gelişim

AnasayfaPsikolojik Destek ve Gelişim

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE GELİŞİM BİRİMİ

Amacımız
Psikolojik Danışma ve Gelişim Birimi Ankara Medipol Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal, akademik veya mesleki alanda yaşadıkları sorunlara bütüncül bir psikolojik destek sunmayı, bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal gelişimlerine katkıda bulunmayı ve problem çözme becerilerini geliştirerek yaşam kalitelerini arttırmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Psikolojik Danışma ve Gelişim Birimimiz yalnızca bireysel gelişime değil aynı zamanda Üniversitemizin kurumsal gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için pozitif bir kurum kültürü ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı ön planda tutuyoruz.

İlkelerimiz
Danışmanlık hizmetlerinde süreç; gizlilik, güven, gönüllülük, eşit ilişki ve kabul ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Görüşme içerikleri ve kişisel bilgileriniz etik kurallar çerçevesinde sizin onayınız olmadan hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılamaz. Başvuruda bulunan tüm kişiler, bireysel farklılıkları ne olursa olsun aynı duyarlılık ve saygıyla birimimize kabul edilir.

Psikolojik Danışma ve Gelişim Biriminden Kimler Yararlanabilir?
Herhangi bir sağlık güvencesi ve ücret gerekmeksizin;
Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrenciler,
Üniversitemizde çalışan tüm personel yararlanabilir.
NOT: Görüşmeler danışanın tercihine göre Türkçe, İngilizce veya Farsça gerçekleştirilmektedir.

Psikolojik Danışma ve Gelişim Birimi Hizmetlerinden Yararlanabilmek İçin Ne Yapmalı?
Birimimiz randevu sistemiyle çalışmaktadır. Randevularınızı web-sitemiz aracılığıyla veya ofisimize gelip danışmanınızdan randevu alarak oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sebeple randevunuzu ertelemek veya iptal etmeniz gerekirse lütfen en az 6 saat öncesinde danışmanınızı bilgilendiriniz.
NOT: Acil görüşme ihtiyacı hissedilen durumlarda randevu şartı yoktur. Gün içerisinde görüşme için uygun bir zaman oluşturulmaya çalışılacaktır.

Üniversitemiz öğrencilerine destek olduğumuz bazı konular şu şekildedir:
⦁ Stres ve zaman yönetimi için beceriler geliştirme,
⦁ Kendini tanıma ve kendini gerçekleştirmeye destek olma,
⦁ İş-okul-sosyal yaşam dengesini sağlama,
⦁ Mezuniyet öncesi hedef ve kariyer planlaması yapma,
⦁ Tükenmişlik, yalnızlık, başarısızlık hissi vb. fiziksel, duygusal ve zihinsel zorlanmalara baş-etme yöntemleri geliştirme,
⦁ Üniversitenin gelişimi için sunulan önerileri veya eleştirileri hassasiyetle değerlendirme,
⦁ Uluslararası öğrencilerimizin yeni bir kültüre, dile ve üniversite ortamına uyum sürecini kolaylaştırma.

NOT: Birimimizde Psikoterapi, klinik tanı ve tedavi yapılmamaktadır. Uzmanımız, klinik bir değerlendirme gerektiren durumlarda danışanları uygun kişilere (Klinik Psikolog, Psikiyatrist vb.) ve kurumlara yönlendirebilir.

Üniversitemiz çalışanlarına (özellikle idari personel) destek olduğumuz bazı konular şu şekildedir:
⦁ İş ortamı stresiyle baş etme yolları belirleme,
⦁ Çalışan deneyimini fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutta iyileştirmeler ile destekleme,
⦁ Kişilerarası çatışma, iletişim problemleri veya mobbing ile baş etme yöntemlerini öğrenme,
⦁ Düşük motivasyon ve iş tatminini minimum düzeye indirme,
⦁ Performans ve üretkenlik sorunlarına çözümler üretme,
⦁ İş-yaşam dengesi kurma,
⦁ Yetersizlik, başarısızlık, tükenmişlik hissi vb. zorlayıcı duygularla başa çıkma becerileri geliştirme,
⦁ Kişisel, profesyonel gelişime ve kariyer planlamasına katkı sağlama,

 

Psikolojik Danışma Onam Formu.

Psychological Counselling Consent Form.

BasvuruFormu.

 

 

İletişim
Psikolojik Danışma ve Gelişim Birimi / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
B Blok – Z04
Uzman Psikolog Esra Nilüfer Keskin
E-posta: [email protected]

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı