TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Büşra ÖZYALÇIN
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Tip 2 Diyabetli Bireylerin Hastalıklarını Kabulleri, Duygusal Endişeleri ve Yaşam Kalitelerinin Beslenme Durumları Üzerine Etkisi 

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Rektörlük Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ :

23/12/2020

SAVUNMA SAATİ : 15:30
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şule KOCABAŞ
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Yetişkin Bireylerde Yiyeceklerden Tiksinme Eğilimi, Sağlıklı Beslenme Takıntısı ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Rektörlük Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ :

22/01/2021

SAVUNMA SAATİ : 10:30
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şeyma Şehadet TAŞDEMİR
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Stres ve Uyku Kalitesinin Yeme Bozukluğu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Rektörlük Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ :

28/01/2021

SAVUNMA SAATİ : 10:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şeyma Nur DEVEBOYNU ERCAN
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarinin Beslenme Durumu, Antropometrik Ölçümleri İle Yaşam ve Uyku Kaliteleri Arasindaki İlişkinin Saptanmasi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ :

06/08/2021

SAVUNMA SAATİ : 10:00

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Melike BEKTAŞOĞLU
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Duygusal İştah, Gece Yeme, Beslenme Alışkanlıkları ve Antropometrik Ölçümleri ile Akdeniz Diyetine Uyumun İrdelenmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Rektörlük Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ :

13/10/2021

SAVUNMA SAATİ : 14:30
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Burcu DİKMEN TEZCAN
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Kemik İliği Yapılan Hastalarda Depresyon, Yaşam Kalitesi, Beslenme Kalitesi ve Beslenme Durumunu Etkileyen Faktörlerin Saptanması

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

11/01/2022

SAVUNMA SAATİ : 10:30

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şükrü Arman AKSOY
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Annelerin Anne Sütü İle İlgili Algılarıyla Emzirme Özyeterliliklerinin Bebek Beslenmesi Tutumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

18/02/2022

SAVUNMA SAATİ : 10:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Dilara ÜSTÜN
DANIŞMANI : Dr. Öğr. Üyesi Sine YILMAZ
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

COVİD-19 Servis ve Yoğun Bakımlarında Çalışan Sağlık Personelinin Stres ve Anksiyete Durumlarının Yeme Tutumuna Etkisi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

12/09/2022

SAVUNMA SAATİ : 12:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Pınar PEHLİVAN
DANIŞMANI : Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖBEL
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Bir Diyet Polikliniğine Başvuran Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Diyet Kalitesi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

12/09/2022

SAVUNMA SAATİ : 10:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Zeynep Gül GÜNDÜZ
DANIŞMANI : Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖBEL
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Üniversite Öğrencilerinde Ambalajlı Besin Etiketi Okuma Alışkanlığı, Beslenme Okuryazarlığı ve Beslenme Bilgi Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

09/09/2022

SAVUNMA SAATİ : 12:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Berrin BALDAŞ
DANIŞMANI : Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖBEL
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinde, Obeziteye Yönelik Tutum, Kilofobi Düzeyi, Beden Takdiri ve Yeme Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

09/09/2022

SAVUNMA SAATİ : 14:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Latife Dilay BATMAN
DANIŞMANI : Dr. Öğr. Üyesi Sine YILMAZ
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Yetişkin Bireylerde Yeme Davranışı ile Anksiyete, Uyku Kalitesi ve Akdeniz Diyetine Bağlılık Arasındaki İlişki

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

12/09/2022

SAVUNMA SAATİ : 14:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Yekta ÇAPALI ŞAHİN
DANIŞMANI : Dr. Öğr. Üyesi Sine YILMAZ
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Meme Kanserli Kadınlarda Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesinin Saptanması

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

09/09/2022

SAVUNMA SAATİ : 10:00
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Elif SAKARYA
DANIŞMANI : Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Kadınlarda Diyet Uygulamaları ile Beslenme Bilgi Düzeyi, Sağlıklı Beslenme Takıntısı, Beden Algısı ve Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SAVUNMA YERİ : Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü A Blok Z-28
SAVUNMA TARİHİ :

22/12/2022

SAVUNMA SAATİ : 13:30

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı