Eğitim Kadrosu

(Liste, unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Tıp Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Ahmet KOÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ahmet KOÇ

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / VAN
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi /HATAY
Mevlana Üniversitesi, Tıp Fakültesi / KONYA

Araştırma Alanları

Histoloji, Embriyoloji, İmplantasyon Biyolojisi, İmmun Sistem Hücreleri, Ekstrasellüler Matriks, İmmünohistokimya

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Yıldız H, Oztas H, Yıldız D, Koc A, Kalipci E, “Inhibitory Effectss of Acetylsalicylic Acid on Exocrine Pancretic Carcinogenesis” Biotech Histochem. 2013 May88(3-4):132-7.

2. Gökçe A, Oktar S, Koc A, Yonden Z, "Protective effects of thymoquinone against methotrexate-induced testicular injury", Hum Exp Toxicol, 30(8), 897-903, 2011

3. Gökçe A, Oktar S, Koc A, Gonenci R, Yalcinkaya F, Yonden Z, Duru M, “Protective Effect of Thymoquinone in Experimental Testicular Torsion.” Urol Int. 85(4), 461-465, 2010

4. Ergun Y, Koc A, Dolapcioglu K, Akaydin Y, Dogruer G, Kontas T, Kozlu T, Aslan E, ” The protective effect of erythropoietin and dimethylsulfoxide on ischemia-reperfusion injury in
rat ovary.” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 152 (2), 186-90, 2010.

5. Oktar S, Gökçe A, Aydin M, Davarci M, Meydan S, Oztürk OH, Koç A, “Beneficial effect of erdosteine on methotrexate-induced testicular toxicity in mice.” Toxicol Ind Health, 26(7), 433-38, 2010.

6. Dogramaci Y, Kalac A, Atik E, Esen E, Altuğ ME, Onel E, Koç A, Yanat A, ” Effects of a single application of extractum cepae on the peritendinous adhesion: an experimental study in rabbits.”, Ann Plast Surg. 64(3), 338-41, 2010.

7. Gonenci R, M.E. Altug, A. Koc, A. Yalcin, “Effects of Bovine Amniotic Fluid on Acute Alkali Burns in the Rat” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4), 617-623, 2009.

8. Gonenci R, Altug ME, A Koc, Oksuz H, H Yuksel, “Effects of the Bovine Amniotic Membrane on Corneal Healing with Acute Alkali Burns in Rabbits.” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(8), 1653-1659, 2009.

9. Kuvandık G, M. Duru, A. Nacar, Z. Yönden, R Helvaci, A. Koc, T. Kozlu, H. Kaya, S. Sögüt, “Effects of erdosteine on Acetominophen-induced hapatotoxicity in rats”, Toxicologic pathology, 36, 714-719, 2008.

10. Duru M, Nacar A, Yönden Z, Kuvandik G, Helvaci MR, A. Koc, Y. Akaydin, H. Öksüz, S.Sögüt, “Protective Effects of N-Acetylcysteine on Cyclosporine-A-Induced Nephrotoxicity”
Renal Failure, 30, 453–459, 2008.

11. Kaya H, A. Koc, S. Sogut, M. Duru, H. R. Yilmaz, E. Uz ve R. Durgut, “TheProtective Effect of N-Acetylcysteine Against Cyclosporine A-Induced Hepatotoxicity in rats” , J. Of
Appl Toxi, 28(1), 15-20, 2008.

12. Oztas H, A. Koc, D. Yildiz, “Ultrastructural Changes in Pancreatic Acinar Cells of Fatty Acids Fed Rat”, Indian Vet. J., 85, 67-72, 2008.

13. Yildiz, H, A. Koc, H. Oztas, D. Yildiz, ” Possible Inhibitory Effects of Aspirin on Azaserine Initiated Rat Pancreatic Carcinogenesis”, Indian Vet. J., 85, 187-190, 2008

14. Demir, H, M. Kanter, O. Coskun, Y.H. Uz, A. Koc, A. Yildiz, “Effect of Black Cumin (Nigella Sativa) on Heart Rate, Some Haematological Values and Pancreatic BetaHaematological Values and and Pancreatic Beta Cell Damage in Cadmium-Treated Rats”, Biol Trace Elem Res., 110(2), 151–162, 2006.

15. Duran, N, A. Koc, H. Oksuz, C. Tamer, Y. Akaydin, T. Kozlu, M. Celik, “The protective role of topical propolis on experimental keratitis via nitric oxide levels in rabbits”, Molecular and Cellular Biochemistry, 281, 153–161, 2006.

16. Koc, A, M. Duru, H. Cıralik, R. Akcan, S. Sogut, “Protective Agent, Erdosteine, against Cisplatin-İnduced Hepatic Oxidant Injury in Rats “, Molecular and Cellular Biochemistry, 278, 79–84, 2005.

17. Koc, A, A. Narci, M. Duru, H. S. Gergerlioglu, Y. Akaydin, S. Sogut, “The protective role of erdosteine on testicular tissue after testicular torsion and detorsion”, Molecular and Cellular Biochemistry, 280, 193–199, 2005.

18. Sarica S, S. Erdogan, A. Koc, Z. Erdogan, “The Addition of Avilamycin, Mannanoligosaccharide and Organic Acids Mixture to Corn-Soybean Meal Based Broiler Diets”, Indian Journal of Animal Sciences, 75(8), 961-964, 2005.

19. Kanter, M, C. Yıldız, I. Meral, A. Koc, I. Tasal, “Effects of a GnRH Agonist on Oocyte Number and Maturation in Mice Superovulated with eCG and hCG”, Theriogenology, 61, 393-8, 2004.

20. Kanter, M, A. Gul, I. Meral, A. Koc, M. Ilhan, E. Erdogan, ”Morphological Quantitative Changes in the Number of Lymphocytes, Macrophages and Plasma Cells in the Uterus and Lymph Nodes of Rats Exposed to the Systemic Administration of BCG”, Tohoku J. Exp. Med., 199(4), 219-28, 2003.

21. Kanter, M, M. Yoruk, A. Koc, I. Meral, T. Karaca, “Effects of Cadmium Exposure on Morphological Aspects of Pancreas, Weights of Fetus and Placenta in Streptozotocin-İnduced Diabetic Pregnant Rats”, Biol Trace Elem Res, 93(1-3),189-200, 2003.

22. Kanter, M, M. Yoruk, A. Koc, I. Meral ve H.H. Timurkan, “A Rat Model for the Immune Response to the Intrauterine Administration of BCG”, Scan. J. Lab. Anim. Sci, 29 (1), 34–39, 2002.

23. Çınar, A, M. Yörük, I. Meral, D. Kılıçalp, A. Koç, A. Ertekin, “Karbon tetraklorür (CCI4) ile Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut ve Kronik İntoksikasyonun Karaciğerin Histolojik Yapısına, Bazı Hematolojik Değerlere ve Elektrokardiyogram Üzerine Etkileri”. Tr. J. Veterinary and Animal Sciences, 23, 235-242, 1999.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Koc, A., A. Narci, M. Duru, H. S. Gergerlioglu, Y. Akaydin, ve S. Sogut, “The protective role of erdosteine on testicular tissue after testicular torsion and detorsion”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Oral Presentation-13).

2. Koc, A., M. Duru, H. Cıralik, R. Akcan ve S. Sogut, “Protective Agent, Erdosteine, against Cisplatin-İnduced Hepatic Oxidant Injury in Rats “,4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-331).

3. Oztas, H., A. Koc ve D, Yıldız, “comparative Study of Ultrastructural Changes in Azaserine İnitiated and Oleic Acid or Stearic Acid Fed Rat Acinar Cells”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-431).

4. Yıldız, H., A. Koc, H. Oztas ve D. Yıldız, “A possible İnhibitory Effects of Aspirine on Azaserine İnitiated Rat Pancreatic Carcinogenesis”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-621).

5. Oksuz H., S. Sogut, A. Koc, E. Uz, C. Tamer, H. Yilmaz, M. Duru, G. Kuvandik, H. Kaya, G. Genctoy, Y. Akaydin, ”The protective role of N-acetylcysteine on cyclosporine A-induced
nephrotoxicity in rats” FEBS JOURNAL 273: 178-178 Suppl. 1 JUN 2006.(Poster Presentation-378).

6. Ergün Y., A. Koc., Dolapcıoglu K., Akaydın Y., Doğruer G., Kontaş T., Kozlu T. and Aslan E. “The Protective Effect of Erythropoietin and Dimethylsulphoxide on Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Ovary” 8th TURKİSH-GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS, April 29-may 3 2009, Kemer-ANTALYA. (Oral Presentation).

7. Oktar S, Gökçe A., Aydin M., Davarci M., Meydan S., Ozturk O.H., Koc A., “Beneficial effect of erdosteine on methotrexate-induced testicular toxicity in mice”, Eur Urol Suppl 2010;9(6):614. (Oral Presentation).

8. Gökçe A., Oktar S., Koc A., Gonenci R., Yalcinkaya F., Yonden Z., Duru M. “Protective effect of thymoquinone in experimental testicular torsion” Eur Urol Suppl 2010;9(6):585. (Oral Presentation).

9. Tunçdemir A R, Koc A, Polat S, Gümüş H. Ö, Dalkız M, “In vivo cytotoxicity of injection molded and conventional pressure pack acrylic resin dentures “, 10th International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathology Society, 2012. (Oral Presentation).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Lippincott Resimli Açıklamalı Histoloji, Yayınevi: İstanbul Tıp Kitabevleri, Sayfa Sayısı : 360, ISBN : 9786054949700, 2016,


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar I. Hücresel Savunma Sistemi Hücreleri”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 6(1–2), 122–130, 2000.

2. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar II. Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 6(1–2), 131–135, 2000.

3. Kanter, M. ve A. Koç, “Sıçanlarda Doğumdan Sonra Uterus İnvolusyonunun Histolojik Olarak İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8(1-2), 21-24, 1997.

4. Kanter, M., A. Koç ve I. Alkan, “Farklı Seks Steroidlerinin Verilmesi Sonucu Tavşan Prostat Bezinde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi “, Y.Y.Ü. Van Tıp Derg., 4(2), 62–67, 1997.

5. Kanter, M., M. Gençcelep ve A. Koç, “Puberte Döneminde Yapılan Kastrasyon ve Kastrasyondan Sonra verilen Testosteronun Ergin Sıçan Timus Bezinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişikliklerin Işık Mikroskobu ile İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8(1-2), 16-20, 1997.

6. Yörük, M., İ.H. Nur ve A. Koç, “Yerli Eşeklerin Üçüncü Göz Kapağı (Palpebra tertia) Üzerinde Histolojik Araştırmalar”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8 (1-2), 68-74, 1997.

7. Akaydın, Y. ve A. Koç, “İnterkalat Hücrelerin Morfolojik Özellikleri”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78(3), 47-50, 2007.

8. Akaydın, Y. ve A. Koç, “Hemal ve Hemal Lenf Düğümlerinin Morfolojisi”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Vet Hekim Der Derg, 79(1): 51-55, 2008.

9. Durgut, R., Koc, A., Gonenci, R., Bal, R., Celik, S., Guzel, M., Altug, ME., ve Atesoglu, EO,”Effects of High dose Lead Toxication on Liver, Kidneys, Heart, Brain and Blood in Rabbits: An Experimental Study”, Journal of Applied Biological Sciences 2 (2): 11-18, 2008.

10. Gönenci R, Yüksel H, Altuğ ME and Koç A, “Bir Alman Kurt Köpeğinde Mukosel (Sialosel) Olgusu”, Kocatepe Veteriner Dergisi, 2(1), 32-39, 2009.

11. Altunlu E, Koc A, Kozlu T, Akaydın Y,Ateş S, “Sıçanlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Parotisin Gelişimi Üzerinde Histokimyasal ve Işık mikroskobik Çalışmalar”, Atatürk Ü Vet Fak Derg., 5(3) 129-139, 2010.

12. Yıldız H, Akaydın Y, Kozlu T, Koc A, “Ratlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Submandibularisin Gelişimi Üzerinde Işık mikroskobik Çalışmalar”, Atatürk Ü Vet Fak Derg., 5(2) 55-64, 2010.

13. Tunçdemir A R, Koc A, Polat S, Gümüş H. Ö, Dalkız M, “In vivo cytotoxicity of injection molded and conventional pressure pack acrylic resin dentures “, Euro J General Dentistry, 1(3), 2012.

14. Yiğit Y, Yetim I, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z, “Akut mezenter iskemide plazma D-dimer düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: deneysel çalışma”, Gülhane Tıp Derg, 54, 29-34, 2012.

15. Deniz A, Taş F, Tomur A, Koç A, “KAFEİNİN GEBELİKTEKİ TOKSİK ETKİLERİ”, Ibni Sina Journal of Medical Sciences, 3 (1), 59-63, 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Kanter, M., A. Koç ve İ. Alkan, “Farklı Seks Steroidlerinin Verilmesi Sonucu Tavşan Prostat Bezinde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi “, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, 34, 1998.(Sözel)

2. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar”, 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 18, 2000. (Sözel)

3. Kanter, M., M. Yoruk, A. Koc, I. Meral ve T. Karaca, “Effects of Cadmium Exposure on Morphological Aspects of Pancreas, Weights of Fetus and Placenta in Streptozotocin-Induced Diabetic Pregnant Rats”, 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, 43, 2002. (Poster)

4. Kanter, M., C. Yıldız, I. Meral, A. Koç ve I. Tasal, “Effects of a GNRH agonist on Oocyte Number and Maturation in Mice Superovulated with eCG and hCG”, 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, 44, 2002. (Poster)

5. Duran, N., A. Koç, H. Öksüz, C. Tamer, Y. Akaydin, A. Küçükcan ve M. Çelik, “ Tavşanlarda S. Aureus Keratitinde Topikal Propolisin Anti-Oksidatif, Anti-İnflamatuvar ve Anti-Bakteriyel Etkisi”, 20. Ankem Klinikleri ve Tıp Bilimleri Kongresi, Kemer-Antalya, 10, 22-26 Mayıs, 2005. (Sözel)

6. Beyaz F, Özkan OV, Yetim İ, Özer B, Yönden Z, Semerci E, Atik E, Koç A. “Tıkanma Sarılığı Modelinde Quercetin’in Bakteriyel Translokasyon, Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Karaciğer Histopatolojisine etkileri: Deneysel Araştırma”, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara (Poster)

7. Yiğit Y, Yetim I, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z, “Akut mezenter iskemide plazma D-dimer düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: deneysel çalışma”, XIII. Ulusal kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 mayıs 2011, Antalya. (Sözel)

Katıldığım Kongreler:

1. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Ağustos–2 Eylül 1994, Bursa.

2. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, 1998.

3. 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 2000.

4. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul

5. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 haziran 2006, Malatya

6. IX. Uluslararası katılımlı Ulusal Histoloji ve Emb Kongi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.

7. 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey.

8. XIII. Ulusal Histoloji Kongresi, 30 Nisan-3 mayıs 2016, Çeşme İzmir.

9. 13. Ulusal Sinirbilim kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya.

10. Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Konya

Katıldığım Kurslar:

1. İmmunohistokimya ve Westren Blot Teknikleri Uygulamalı Work Shop, 18-21 Eylül, 2000, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Antalya.

2. III. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18-20 Haziran 2001, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği, Gaziantep.

3. Flüoresan ve Konfokal Mikroskopi Tekniği ve Kullanım (Teorik ve Pratik) Kursu, 21 Haziran 2001, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

4. VII. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18–21 Temmuz, 2005, İstanbul Üniversitesi, Veteriner fakültesi, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği, İstanbul.

5. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler Eğitim Programı. TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 25-29 Haziran 2007, Gebze.

6. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Etik Kurulu, 25-29 Şubat 2008, Konya.

7. The 9.th International Symposium on the Result of Turkish-German studies in agriculture, 22-27 Mayıs, 2010, Hatay

8. 1. Hücre ölümü Araştırma Teknikleri Teorik kursu, 2011, İzmir

9.TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim semineri, 17.10.2012, Hatay

10. DNA, RNA ve Protein Tabanlı Moleküler Yöntemler Uygulamalı Eğitimi Kursu, 30 Ocak–1 Şubat 2012, Hatay

11.XVII Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji uygulamalrı Kursu, 24-28 eylül 2012, Kou KÖGEM, Kocaeli

12. Sürekli Tıp Eğitimleri Etkinlikleri, Mevlâna Üni. Tıp Fakültesi, 2015-2016 akademik Yılı.

13. Kalbe Multidisipiner yaklaşım sempozyumu, Mevlâna Üni. Tıp Fakültesi, 13 Mayıs 2016. Mavikod Kulübü,

14. Mevlâna Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 2Ulusal ve uluslararası patent sistemi ile ticarileşmede güncel yaklaşımlar’, 5 ekim 2015

15. Mevlâna Üniversitesi, Tıp fakültesi, Eğitici Eğitimi Kursu, 26-31 Mayıs 2013.

16. Tüba Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar sempozyumu, 20 Ekim 2015, Ankara

17. “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım” Kursu, Haziran, 2015. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Diğer Etkinlikler:

Yurt Dışı etkinlikleri: Erasmus (LLP) programı ile Portekiz Evora Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 28 Mayıs-3 Haziran 2008 tarihlerinde incelemelerde bulundum.

Hakemlik Yaptığı dergiler:

1. European Surgical

2. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

3. Renal Failure

4. Turkish J Medical Sciences

Adı SoyadıProf.Dr. Burak BİLECENOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1999 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ufuk Üniversitesi (ANKARA)
Ankara Üniversitesi (ANKARA)

Araştırma Alanları

Anatomi
Temporomandibuler Eklem
Mikro BT
Radyolojik Anatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6.1. “Modern ve antik dönem Anadolu insanlarının üçüncü molarlarının incelenmesi ve karşılaştırılması” Pervin Özkara, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Paleoantropoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 (EŞ DANIŞMAN)

6.2. “Mandibular Kanin Dişlerden Cinsiyet Tayini” Sema Demirel, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020 (DANIŞMAN)

6.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Havva Ahsen Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019 (EŞ DANIŞMAN)

6.4. “Dişlerin Pulpa/Sert Doku Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Görüntüleri Üzerinden Yaş Tahmini Açısından İncelenmesi” Nihan Keler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.5. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanılarak Kvaal Yöntemi ile Dişlerden Yaş Tayini Yönteminin Anadolu Populasyonunda İncelenmesi”, Hatice Çelik, Tezli Yüksek Lisans (Adli Antropoloji) (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.6. “Farklı Asitleme Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Kompomer Restorasyonlarda Nanosızıntının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Betül Büşra Ursavaş (Şahin), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), 2022

6.7. “Yerli Olarak tasarlanmış ve Üretilmiş İmplant Derim İç Altıgen Şekilli Gövde-Destek Bağlantısının Farklı Açılı Desteklerde ve Farklı Çiğneme Kuvvetleri Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yezdan Dilan Erkcan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), Haziran, 2021

7. PROJELER

7.1. “Yumuşak ve sert doku malzeme deney sistemine elektronik veri toplama biriminin eklenmesi” TÜBİTAK PROJESİ, 2005 - 2006, Araştırmacı.

7.2. “Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerinin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2539, 2013 (REDDEDİLDİ)

7.3. “Beyaz Dişler - White Teeth (TR-12-E297-2013-R2)”, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2013, Danışman.

7.4. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Radyoanatomik Atlası”, TÜBİTAK 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 (REDDEDİLDİ)

7.5. “Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Düşük Seviyeli Lazer ve Akupunktur Tedavisinin Etkisinin Fonksiyonel ve Magnetik Rezonans Görüntülenmesi ile Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2544, 2015 (REDDEDİLDİ)

7.6. “Dental Cerrahi İşlemler Sonrasında Kemik Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Büyüme Faktörü ve Antibiyotik Yüklü Nanopartikül, Film ve Greft Materyali Kombinasyonlarının Hazırlanması, Mikro-BT Değerlendirilmesi”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP-AYP, 2016 (16.01.2017-16.01.2020 / 17A0234001), Araştırmacı

7.7. “Comparative Evaluation of Skeletons of Hungarian and Turkish Ethnic Groups from the Age of The Occupation of Ottoman Empire”, TÜBİTAK 2522, 2017, (REDDEDİLDİ).

7.8. "Revaskülarizasyon Tedavisinde Değişik Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Silikat İçerikli Ajanın Nanosızıntı ve Kırılma Direnci Üzerine Etkisi", BAP-ANKARA, 2020, Araştırmacı.

8. İDARİ GÖREVLER

8.1. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

8.2. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

8.3. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

8.4. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013/2014-2020)

8.5. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2014-2019)

8.6. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü (2012-2020)

8.7. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.9. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-2018)

8.10. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

8.11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2018)

8.12. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)

8.13. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyeliği (2017-2019)

8.14. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Müfredat Komisyonu Üyeliği (2018-2019)

8.15. Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) Danışma Kurulu Üyesi (2018-2020)

8.16. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Stratejileri ve Akreditasyon Kurulu Üyeliği (2018-2019)

8.17. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2021-...)

8.18. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.19. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.20. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.21. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

9. BİLİMSEL VE DİĞER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

9.1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

9.2. Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

9.3. Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-2016)

9.4. Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)

10. ÖDÜLLER

10.1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

10.4. “Three Dimensional Imaging of an Implant System by Using Computerized Micro-tomography: A Pilot Study”, Akat B, Ocak M, Bayrak A, Bilecenoglu B, 2018 PIEG/GDIA Best Poster Presentation Award.

10.5. “Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile Elde Edilen Verilerden 3 Boyutlu Yazıcı ile Anatomik Eğitim Materyeli Oluşturulması”, Tonga B, Yıldız UC, Geneci F, Torun Bİ, Ocak M, Uzuner B, Bilecenoglu B, Çalışkan S, Desdicioğlu K, AYBÜTOK 2018 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi), Sözlü Sunum Birincilik Ödülü.

13. ESERLER

13.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.1.1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg (Q4). 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

13.1.2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J (Q3). 2005 Nov;26(11):1827-8.

13.1.3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”
Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

13.1.4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”
Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res (Q1). 2008 Mar;11(1):52-8.

13.1.5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”
Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2010; 5 (Suppl 1): 238-240.

13.1.6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”
Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2010 Nov;69(4):201-3.

13.1.7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”
Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat (Q4). 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

13.1.8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 382-383.

13.1.9. “The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”
Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 383-384.

13.1.10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod (Q2). 2011 Aug;112(2):e48-55.

13.1.11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”
Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont (Q4). 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x.

13.1.12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”
Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg (Q4). Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

13.1.13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”
Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol (Q2). 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011.

13.1.14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”
Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci (Q4). 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

13.1.15. “Evaluation of atlantodental interval using 3D CBCT images reconstructed from a volumetric rendering program”
Bilecenoglu B, Orhan K, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2018; 13 (Suppl 1):S265-266

13.1.16. “Evaluation of the anatomical measurements of the temporomandibular joint by cone-beam computed tomography”
Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2019;78(1):174-181. doi: 10.5603/FM.a2018.0060. Epub 2018 Jul 16.

13.1.17. “Morphometric analysis of vidian canal and its relations with surrounding anatomic structures by using cone beam computed tomography”
Kurt MH, Bozkurt P, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Orhan K. Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2020;79(2):366-373. doi: 10.5603/FM.a2019.0094.

13.1.18. “The micro-CT evaluation of enamel-cement thickness, abrasion, and mineral density in teeth in the postmortem interval (PMI): new parameters for the determination of PMI”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Akbulut S, Ocak M, Orhan K., Int J Legal Med (Q1). 2020 Mar;134(2):645-653. doi: 10.1007/s00414-019-02104-2. Epub 2019 Jul 3.

13.1.19. “Volumetric Cuspal Deflection of Premolars Restored With Different Paste-like Bulk-fill Resin Composites Evaluated by Microcomputed Tomography”
Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K. Oper Dent (Q3). 2020 Mar/Apr;45(2):143-150. doi: 10.2341/19-019-L. Epub 2019 Jul 8.

13.1.20. “Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation”
Aydın F, Demirel G, Bilecenoğlu B, Ocak M, Gür G., Journal of Adhesion Science and Technology (Q3). 2020 34(4), pp. 388-399.

13.1.21. “Micro-computed tomographic assessment of the shaping ability of the One Curve, One Shape, and ProTaper Next nickel-titanium rotary systems”
Tufenkci P, Orhan K, Celikten B, Bilecenoglu B, Gur G, Sevimay S. Restor Dent Endod (PubMed & SCOPUS). 2020 May 22;45(3):e30. doi: 10.5395/rde.2020.45.e30.

13.1.22. “Cone beam computed tomography evaluation of the relationship between atlantodental interval and skeletal facial morphology in adolescents”
Cesur E, Orhan K, Misirli M, Bilecenoglu B. Braz J Otorhinolaryngol (Q3). 2020 Nov-Dec;86(6):711-719. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.005.

13.1.23. “Effects of Preheating and Sonic Delivery Techniques on the Internal Adaptation of Bulk-fill Resin Composites.”
Demirel G, Orhan AI, Irmak O, Aydın F, Büyüksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K. Operative Dentistry (Q3). 2021 Mar 1;46(2):226-233. doi: 10.2341/19-241-L.

13.1.24. “Evaluation of Denture Base Adaptation Fabricated Using Conventional, Subtractive and Additive Technologies: A Volumetric Micro‐Computed Tomography Analysis”
Oguz EI, Kılıçarslan MA, Özcan M, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K., Journal of Prosthodontics (Q4). 2021 Mar;30(3):257-263. doi: 10.1111/jopr.13326.

13.1.25. “Micro-computed tomographic evaluation of the effects of pre-heating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites”
Demirel G, Orhan AI, Irmak Ö, Aydin F, Buyuksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K., Dent Mater J (Q3). 2021 Mar 31;40(2):525-531. doi: 10.4012/dmj.2020-071.

13.1.26. “Marginal and internal fit of feldspathic ceramic CAD/CAM crowns fabricated via different extraoral digitization methods: a micro-computed tomography analysis”
Oğuz Eİ, Kılıçarslan MA, Ocak M, Bilecenoğlu B, Ekici Z. Odontology (Q2). 2021 Apr;109(2):440-447. doi: 10.1007/s10266-020-00560-6.

13.1.27. “Micro-CT Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Crown and Inlay Restorations Fabricated Via Different Digital Scanners belonging to the Same CAD-CAM System.”
Ekici Z, Kılıçarslan MA, Bilecenoğlu B, Ocak M. Int J Prosthodont (Q4). 2021 May/June;34(3):381–389. doi: 10.11607/ijp.6822.

13.1.28. “Evaluation of the detectability of early mandible fracture healing findings in terms of vitality aspect by using micro-CT technology in postmortem interval”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Ocak M, Şen E, Atakan C, Orhan K. Leg Med (Tokyo) (Q3). 2021 Jun 1;52:101914. doi: 10.1016/j.legalmed.2021.101914.

13.1.29. “Can Combination of Simvastatin and Melatonin Create a Synergistic Effect on Bone Regeneration?”
Koc O, Tuz HH, Ocak M, Bilecenoglu B, Fırat A, Kaymaz FF., Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Q3). 2021 Aug;79(8):1672-1682. doi: 10.1016/j.joms.2020.12.044.

13.1.30. “Investigation of the effect of ghrelin on bone fracture healing in rats”
Erener T, Ceritoğlu KU, Aktekin CN, Dalgic AD, Keskin D, Geneci F, Ocak M, Bilecenoğlu B, Hücümenoğlu S, Çaydere M, Şeneş M, Sezgin Ö, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (Q3). 2021 Oct;48(10):1382-1390. doi: 10.1111/1440-1681.13544.

13.1.31. “Effects of various thicknesses and levels of mineral trioxide aggregate coronal plugs on nanoleakage and fracture resistance in revascularization: An in vitro study.”
Gunal E, Bezgin T, Ocak M, Bilecenoglu B. Aust Endod J (Q4). 2021 Dec;47(3):608-615. doi: 10.1111/aej.12531.

13.1.32. “Effect of different preparation finishing procedures on the marginal and internal fit of CAD-CAM-produced restorations: A microcomputed tomography evaluation”
Tamam E, Güngör MB, Nemli SK, Bilecenoglu B, Ocak M, The Journal of Prosthetic Dentistry (Q2). Journal of Prosthetic Dentistry 2021 Dec 30:S0022-3913(21)00631-4. doi: 10.1016/ j.prosdent.2021.10.029

13.1.33. “Micro-CT evaluation of ‘danger zone’ and microcrack formation in mesial root canals of primary teeth with single- file rotary and reciprocating systems”
Yüksel BN, Öncü A, Çelikten B, Bilecenoglu B, Orhan AI, Orhan K, Int J Paediatr Dent (Q2). 2022 Jan;32(1):109-115. doi: 10.1111/ipd.12800

13.1.34. “Examination of inner ear structures: a micro-CT study”
Geneci F, Uzuner MB, Bilecenoğlu B, Torun Bİ, Orhan K, Ocak M, Acta Oto-Laryngologica (Q4). 2022 Jan;142(1):1-5. doi: 10.1080/00016489.2021.2015078

13.1.35. “Morphologic Mapping of the Sublingual Microcirculation in Healthy Volunteers”
Güven G, Uz Z, Hilty MP, Bilecenoğlu B, Akin Ş, Ince Y, Ince C, Journal of Vascular Research (Q4). 2022 Mar 21;1-10. doi: 10.1159/000522394

13.1.36. “Can Lateral Offset Be Used as a Predictive Marker for Proximal Femur Disorders?”
Torun Bİ, Kendir S, Geneci F, Uzuner MB, Ocak M, Bilecenoglu B, Işık Ç, Desticioğlu K, Indian Journal of Orthopaedics (Q4), 2022/4; 56/4: 614-620. https://doi.org/10.1007/s43465-021-00576-2

13.1.37. “Effect of different resin removal methods on enamel after metal and ceramic bracket debonding: An in vitro micro-computed tomography study”
Cesur E, Arslan C, Orhan AI, Bilecenoğlu B, Orhan K. J Orofac Orthop (Q3). 2022/5; 83: 157-171. doi: 10.1007/s00056-021-00306-1.

13.1.38. “Investigation of medical faculty students' views on cadaver and cadaver teaching in anatomy”
Demir BT, Altintas HM, Bilecenoğlu B, Morphologie (PubMed_Medline). 2022 May 31;S1286-0115(22)00032-7. doi: 10.1016/j.morpho.2022.03.004.

13.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

13.2.1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

13.2.2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

13.2.6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

13.2.11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

13.2.12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients” (POSTER), Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.19. “Comparison of Temporomandibular Joint Morphometry from Cone Beam CT Images” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, 20th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 26-29 August, Santiago, Chile, 2015.

13.2.20. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt MH, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.21. “Morphometric Features of the Vidian Canal: A Path for the Skull Base Surgery with Endonasal Approach” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kurt MH, Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.22. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.23. “Florid Cemento-osseous Dysplasia of the Anterior Mandibula: A Case Report” (POSTER), Kolsuz ME, Bozkurt P, Bilecenoglu B, PIEG-GDIA Dental Implantology Symposium on November 9-12, Belgrade, Serbia, 2017.

13.2.24. “A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Ocak M, Orhan K, Erol AS, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.25. “Evaluation of Anatomical Measurements of Articulatio Temporomandibularis by Using Cone-Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.26. “Assessment of the Differences in Paranasal Sinuses and Upper Airway Anatomy in the Anatolian and Cypriot Populations by means of Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kolsuz ME, Aksoy S, Bilecenoglu B, Bozkurt P, Orhan K, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.2.27. “Evaluation of Bone Densities of Lumbar Vertebrae by Micro CT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Geneci F, Ocak M, Uzuner MB, Bilecenoglu B, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.3. YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.3.1. “Ağız, Çene ve Yüz Bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

13.3.2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

13.3.3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

13.3.4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

13.3.7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

13.3.8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

13.3.9. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Anatomi ve Varyasyonlar” (BÖLÜM), Orhan K, Bilecenoğlu B, Eren H, “Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları”, Editör: Prof. Dr. İlknur Özcan, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.

13.3.10. “Diş Hekimliği Anatomi Atlası, 2. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Baker, EW, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2017.

13.3.11. “Woelfel, Dental Anatomi, 9. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Scheid RC, Weiss G, Çeviri Editörü: Balcıoğlu HA, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

13.3.12. “İnsan Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2018.

13.3.13. “Anatomy of the Temporomandibular Joint” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Dr. Mert Ocak, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.14. “Micro-CT Applications in TMJ Research” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Mert Ocak, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.15. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri” (EDİTÖR), Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.16. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 65 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.17. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 66 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.18. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 67 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.19. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 68 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.20. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Ek-C, Çoktan Seçmeli Sorular; Bilecenoğlu B, Ocak M, Geneci F, Uyanıkgil Y, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.21. “Analysis of Fracture Callus Mechanical Properties Using Micro-CT” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Burak Bilecenoglu, Mert Ocak, “Micro-computed Tomography (micro-CT) in Medicine and Engineering”, Editör: Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.22. “Lippincott Anatomi Atlası” (EDİTÖR), Gest TR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020.

13.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.4.1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

13.4.2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

13.4.3. “Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi”, Uzuner MB, Sargon MF, Geneci F, Ocak M, Sancak T, Demiryürek D, Bilecenoğlu B, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (214-221), Ocak 2018.

13.4.4. “Morphometry of the anterior interosseous nerve: A cadaveric study”, Kibar S, Bilecenoglu B, Filguiera L, Uz A, Anatomy, vol:12, issue: 3, December, 2018, doi: 10.2399/ana.18.026

13.4.5. “Morphometric Evaluation of Nasolacrimal Canal Diameters Using CBCT: A Cross-Sectional Study”, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, Kurt MH, Bozkurt P, Orhan K, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2019; 25(2): 169-174, doi: 10.5336/dentalsci.2018-63179

13.4.6. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2019-73247

13.4.7. “Adenomatoid Hyperplasia of the Oral Cavity: A Diagnostic Dilemma”, Altindag A, Bozkurt P, Bilecenoglu B, Orhan K, European Annals of Dental Science, 2021, 48 (1): 1-4, doi: 10.52037/eads.2021.0007

13.4.8. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Maksiller Sinüsten Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri. Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27 (3), 364-371, 2021

13.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

13.5.1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

13.5.2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.5. “Lumbal vertebraların interiliak hat ile olan ilişkisi ve klinik önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Esmer AF, Tunç E, Şakul BU, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.

13.5.6. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.7. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tespit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.8. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

13.5.9. “Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterigopalatin Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi Güvenliği Açısından İncelenmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ekemen A, Ismayilov O, Bilecenoğlu B, Akbariahmed R, Karasu HA. XX. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 27-31 Ağustos 2019.

14. ATIFLAR (Haziran 2022)

14.1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 262, h-indeks: 7

14.2. Scopus - Atıf sayısı: 331, h-indeks: 8

14.3. Google Scholar - Atıf sayısı: 690, h-indeks: 10, i10 indeks: 11

15. KONUŞMALAR

15.1. “Beynin Kullanma Kılavuzu”, ADO I. Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014, ILGAZ/KASTAMONU

15.2. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi”, VI. Adli Antropoloji Kursu, 14-23 Kasım 2014, ANKARA

15.3. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yeniden Yüzlendirmede Yaşlanmanın Etkileri”, VII. Adli Antropoloji Kursu, 11-13 Aralık, 18-20 Aralık 2015, ANKARA

15.4. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişiklikler”, VIII. Adli Antropoloji Kursu, 03-08 Ocak 2017, ANKARA

15.5. “Beyin ve Öğrenme”, ADO Eğitim Seminerleri, 12 Ocak 2017, ANKARA

15.6. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 06 Nisan 2017, ANKARA

15.7. “İnsan ve Hayvan İskelet Yapısı Arasındaki Farklılıklar”, Görev Köpeği İdarecileri için Adli Osteoloji Kursu, 06-08 Kasım 2017, ANKARA

15.8. “Dental Ağrı ve Anestezi Anatomisi”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 28 Eylül 2017, ANKARA

15.9. “Diş Hekimliği ve Inovasyon, Nereye Gittiğimizin Farkında mıyız?”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 23 Kasım 2017, ANKARA

15.10. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 15 Mart 2018, ANKARA

15.11. “Botoks Uygulamalarında Klinik Anatomi”, TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, ANKARA

15.12. “3D Teeth Morphology Using microCT: Considerations for 3D Printing”, International Symposium on 3D Printing in Medicine, 16-17 November 2018, ANKARA

15.13. “Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi”, Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 04-06 Mart 2020, ESKİŞEHİR

15.14. “Mezuniyet Öncesi Diş hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-DUÇEP ve Temel Bilimler”, 1. Uluslararası Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, 11-15 Ocak 2021, ANKARA

15.15. “Clinical Anatomy of Oral Cancers”, 1. Uluslararası Türk-Japon Diş Hekimliği Kongresi, 24-26 Haziran 2021, ANKARA

15.16. “Yaşlanmanın Anatomisi”, DtX Akademi, Mart 2022, ANKARA

15.17. “Anatomy and Physiology of the TMJ”, XVIIIth European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 06-09 June 2022, POLAND

Adı SoyadıProf.Dr. Ethem GELİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ethem GELİR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi 1992-1999
İstanbul Hızır Acil Ambulans Doktorluğu 1999-2001
Araştırma Görevlisi Histoloji ve Embriyoloji 2001-2002
Araştırma Görevlisi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Selçun Üniv. Tıp Fakültesi 2002-2009
Mayo Klinik, Research Fellowship, Rochester, Minnesota, ABD (15 ay) 2008-2009
Plastik cerrahi uzmanı, Konya Eğitim ve araştırma hastanesi 2010-2011
Plastik cerrahi uzmanı, Ağrı Devlet hastanesi 2011
Yarcımcı Doçent, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Kliniği 2011-2014
Almanya Münster, Münster University Cinicum, Crainomaxillofacial Surgery, Fellowship. 2012
Doçent, Anabilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2014-2019
Consultant In Plastic Surgery Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic Alhaya Madinah National Hospital(AlDar Hospital)/Madinah/ K.SAUDI ARABIA 2019-2021

Araştırma Alanları

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Oral Maksillofasyal Cerrahi(Ağız Yüz Çene Cerrrahisi)
Ortognatik Cerrahi
Yarık dudak&damak ve kranyofasyal anomaliler
Stromal vasküler fraksiyon uygulamaları
Distraksiyon osteognenezis
Yağ grefti
Estetik Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS:

A1. Duymaz A, Karabekmez FE, Tosun Z, Keskin M and Savaci N. A rare complication of diabetes mellitus: Isolated sartorius muscle necrosis.
Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews Volume 1, Issue 4, December 2007, Pages 271–272..

A2. Tosun Z, Karabekmez FE, Keskin M, Duymaz A, Savaci N.
Allogenous cartilage graft versus autogenous cartilage graft in augmentation rhinoplasty: a decade of clinical experience.
Aesthetic Plast Surg. 2008 Mar;32(2):252–60; discussion 261..

A3. Karabekmez FE, Duymaz A, Keskin M, Tosun Z.
Huge deforming brown tumour at the maxilla and mandible in a patient with secondary hyperparathyroidism.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Nov;61(11):1404–5. Epub 2008 Jul 21..

A4. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z.
Neurofibromatosis in a family: is there a tendency to one side of the face?
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Oct;61(10):1169. Epub 2008 Jul 22..

A5. Duymaz A, Karabekmez FE, Tosun Z, Keskin M, Karamese M, Savaci N.
Reconstruction with galeal frontalis flap of depressed forehead region in progressive hemifacial atrophy.
J Craniofac Surg. 2008 Jul;19(4):1104–6..

A6. Keskin M, Karabekmez FE, Yilmaz E, Tosun Z, Savaci N.
Vacum-assisted closure of wounds and anxiety.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2008;42(4):202–5..

A7. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z.
Is it a chemical burn or an irritant contact dermatitis?
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Nov 20..

A8. Karabekmez FE, Duymaz A, Keskin M, Tosun Z.
Squamous cell carcinoma on cutaneous leishmaniasis lesion.
Dermatol Surg. 2008 Dec;34(12):1742–3..

A9. Keskin M, Karabekmez FE, Ozkan BT, Tosun Z, Avunduk MC, Savaci N.
Simultaneous occurrence of facial fibrous dysplasia and ameloblastoma.
J Craniomaxillofac Surg. 2009 Mar;37(2):102–5. Epub 2008 Dec 6..

A10. Moran SL, Duymaz A, Karabekmez FE.
The efficacy of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of the trapeziometacarpal joint.
J Hand Surg [Am]. 2009 May-Jun;34(5):942–4..

A11. Karabekmez FE, Duymaz A, Moran SL.
Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Hand.
Hand (N Y). 2009 Sep;4(3):245–9. Epub 2009 May 2..

A12. Duymaz A, Karabekmez FE, Vrtiska TJ, Mardini S, Moran SL.
Free Tissue Transfer for Lower Extremity Reconstruction: A Study of the Role of Computed Angiography in the Planning of Free Tissue Transfer in the Post-Traumatic Setting.
Plast Reconstr Surg. 2009 Aug;124(2):523–9..

A13. Domire ZJ, Karabekmez FE, Duymaz A, Rutar TS, Amadio PC, Moran SL.
The effect of triangular fibrocartilage complex injury on extensor carpi ulnaris function and friction.
Clin Biomech (Bristol, Avon). 2009 Dec;24(10):807–11. Epub 2009 Sep 4..

A14. Karabekmez FE, Duymaz A, Keskin M, Tosun Z.
Reconstruction of a "double pathology" on a soft palate: hairy polyp and cleft palate.
Ann Plast Surg. 2009 Oct;63(4):393–5..

A15. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M ve Tosun Z.
Parry-Romberg Syndrome: Facial Atrophy and Relationship with the Other Part of the Body Involvement
Ann Plast Surg. 2009 Oct;63(4):457–61..

A16. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z, Savaci N.
[The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal].
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Nov;15(6):591-8..

A17. Tosun Z, Karabekmez FE, Duymaz A, Ozkan A, Keskin M, Avunduk MC.
Preventing negative effects of smoking on micro arterial anastomosis.
Ann Plast Surg. 2010 Jul;65(1):91–5..

A18. Elhassan B, Karabekmez F, Hsu CC, Steinmann S, Moran S.
Outcome of local anconeus flap transfer to cover soft tissue defects over the posterior aspect of the elbow.
J Shoulder Elbow Surg. 2011 May 18..

A19. Karabekmez FE, Zhao C.
Surface treatment of flexor tendon autograft and allograft decreases adhesion without an effect of graft cellularity: a pilot study.
Clin Orthop Relat Res. 2012 Sep;470(9):2522-7..

A20. Isik C, Demirhan A, Karabekmez FE, Tekelioglu UY, Altunhan H, Ozlu T.
Forearm compartment syndrome owing to being stuck in the birth canal: a case report.
J Pediatr Surg. 2012 Nov;47(11):e37-9..

A21. Karabekmez FE, Gokkaya A, Isik C, Saglam I, Efeoglu FB, Gorgu M. Does reduction mammaplasty revert skeletal disturbances in the vertebral column in patients with macromastia? A preliminary study. Aesthetic Plast Surg. 2013; DOI 10.1007/s00266-013-0194-1..

A22. Duymaz A, Karabekmez FE, Zhao C, An KN, Amadio PC, Moran SL. Tendon transfer for the restoration of thumb opposition: the effects of friction and pulley location. Plast Reconstr Surg. 2013;132(3):604-9..

A23. Duran A, Ocak T, Karabekmez FE, Simsek T, Cetin A, Gunbey Karabekmez L. Penetrant Injury of the Nose with a Foreign Material. The Journal of Craniofacial Surgery. 2013;24(5):1853-1856..

A24. Erol Karabekmez F, Duymaz A, Karacor Z. Dermabrasion and staged excision of facial lesions in a neurofibromatosis case for improvement of facial appearance. J Cutan Med Surg. 2013;17(5):362-4..

A25. Demirhan A, Tekelioglu UY, Akkaya A, Bilgi M, Apuhan T, Karabekmez FE, Bayir H, Kurt AD, Kocoglu H. Effect of Pregabalin and Dexamethasone Addition to Multimodal Analgesia on Postoperative Analgesia Following Rhinoplasty Surgery. Aesthetic Plast Surg. 2013; DOI 10.1007/s00266-013-0207-0..

A26. Isik C, Uslu M, Inanmaz ME, Karabekmez FE, Kose KC. The effects of diabetes on symptoms of carpal tunnel syndrome treated with mini-open surgery. Acta Orthop. Belg. 2013;79: 381-385..

A27. Karabekmez FE, Keller EE, Stork JT, Regenitter FJ, Bite U. ALong-term Clinical and Cephalometric Study of Cleft Lip/palate Patients Following Intra Oral Maxillary Quadrangular Le Fort I Osteotomy. Cleft Palate Craniofacial Journal (article in press). 2013. DOI: 10.1597/13-095..

A28. Karabekmez FE, Duymaz A, Tosun Z, Keskin Z, Savaci N. Early and Late Term Microsurgical Free Flap Reconstruction and Risks in High Voltage Electrical Injury. Acta Medica Mediterranea, 2013, 29: 77..

A29. Karabekmez FE, Selimoglu MN, Duymaz A, Sen Karamese M, Keskin M, Savaci N. Management of Neglected Periorbital Squamous Cell Carcinoma Requiring Orbital Exenteration. J Craniofacial Surg 2014 May;25(3):729-34. doi: 10.1097/SCS.0000000000000333..

A30. Sit M, Ocak T, Duran A, Karabekmez FE, Cetin A. Abdominal necrotizing fasciitis associated with severe clinical table. Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2014; 4(1): DOI: 10.5455/njppp.2014.4.101020132..

A31. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin Z. [Using pedicled rectus abdominis musculocutaneous flaps in thigh and lumber defects].Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Nov;20(6):443-51. doi: 10.5505/tjtes.2014.73478..

A32. Karabekmez FE, Irgin C, Gunbey Karabekmez L, Duymaz A. Mandibular Corpus Horizontal Distraction in an Edentulous Case and Its Effects on the Contralateral Coronoid Processus-Arcus Zygomaticus Relation. Acta Medica Anatolia. 2015;3(2)..

A33. Karabekmez FE, Kleinheinz J, Jung S.
Dimensions of Velopharyngeal space Following Maxillary Advancement with Le Fort I Osteotomy compared to Zisser Segmental Osteotomy: A Cephalometric Study. BioMed Research International, special issue "Cleft Palate, Interdisciplinary Diagnosis, and Treatment". 2015 :389605. doi: 10.1155/2015/389605..

A34. Toksoz MR, Karabekmez FE, Kocaaslan R. A Penile Torsion with a Fistula Due To Previous Hypospadias Surgery; a Case Report. Pediatric Urology Case Reports. 2015;2(1):12-16..

A35. Duran A, Ocak T, Tekelioğlu UY, Karabekmez FE, Cetin A.
Lower Extremity Tissue Defect Caused by Mobile Phone Charger Explosion: A Case Report. Case Report. Turk J Emerg Med. 2014; 14(2): 90-92..

A36. Sağlam İ, Karabekmez FE, Yavuz Ş.
Comment on "Effects of Reduction Mammaplasty Operations on the Spinal Column: Clinical and Radiological Response". Aesthetic Plast Surg. 2016 Feb;40(1):182-3. doi: 10.1007/s00266-015-0579-4..

A37. Guneren E, Ture N, Karabekmez FE, Zahir K.
Contribution of the Use of a Pen-Type Endoscope to Evaluate and Treat Ears Simultaneously During Cleft Palate Surgery in Late Presented Cases.
J Craniofac Surg. 2019 Jun;30(4):1211-1213. doi: 10.1097/SCS.0000000000005272..

A38. Efeoğlu FB, Gökkaya A, Karabekmez FE, Fırat T, Gorgu M.
Effects of omentin on flap viability: an experimental research on rats.
J Plast Surg Hand Surg. 2019 Dec;53(6):347-355. doi: 10.1080/2000656X.2019.1632206. Epub 2019 Jun 27..

A39. Gorgu M, Gökkaya A, Karabekmez FE, Aytar O, Kızılkan J, Karanfil E, Astarcı HM.
Effects of device variables to radiofrequency (RF) applications.
J Cosmet Laser Ther. 2019;21(6):364-371. doi: 10.1080/14764172.2019.1661491. Epub 2019 Sep 7.

B. ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS PRESENTED IN INTERNATIONAL MEETING AND PUBLISHED IN CONGRESS BOOK:

B1. FE Karabekmez, A Duymaz, N Seyhan, M Keskin, Z Tosun
“Squamous Cell Carcinoma on Cutaneous Leishmaniasis Lesion”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B2. F E Karabekmez, A Duymaz, N Seyhan, M Keskin, Z Tosun
“Our Microform Cleft Lip Experiences “
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B3. FE Karabekmez, A Duymaz, N Seyhan, Z Tosun, N Savaci
“An Alternative Treatment of Decubitis Ulcer in Patients without Flap Options: VAC Therapy”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B4. A Duymaz, FE Karabekmez, Z Karacor, Z Tosun, N. Savaci, “Down’s Syndrome in accordance with Bilateral Palpebral Haemangiomas” 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B5. A Duymaz, FE Karabekmez, N Seyhan, M Kayapınar, Z Tosun, M Keskin, “Purpura Filminans, Similar to Fournier Gangren in an One Year Old Child with Pseudomonas Septicemia,” 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B6. A Duymaz, N Seyhan, FE Karabekmez, O Akdağ, Z Tosun, M Keskin, “Necessity of Multidisciplinary Approach of Kaposi Sarcoma”, 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007.

B7. M Sütçü, FE Karabekmez, Z Karacor, İ Reisli, Z Tosun
“A Significant Problem Delay the Healing of Diabetic Foot Ulcer: Latex Allergy”, 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007 , Oral Presentation

B8. M Keskin, FE Karabekmez, Z Tosun, N Savacı
“Protecting and Shaping Lateral Crus During Tip Rhinoplasty”, V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B9. N Seyhan, A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin Z Tosun
“Direct Exposure to Cement with Bare Feet: Alkaline Burn”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B10. N Seyhan, A Duymaz, Z Karaçor, FE Karabekmez, Z Tosun, N Savaci
“A Nonsurgical Cause Of Pnumothorax After Pectoralis Major Osseomusculocutenous Flap Harvest: Mechanical Ventilation”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B11. N Seyhan, A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun
“An Impulse Control Disorder That May Cause Tissue Defects: Thricotilomania”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B12. A Duymaz, FE Karabekmez, N Seyhan, Z Tosun, N Savaci
“A Rare Complication of Diabetes Mellitus: Isolated Sartorius Muscle Necrosis”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B13. A Duymaz, FE Karabekmez, M Sütçü, M Keskin, Z Tosun
“A Flap for Larger Facial Defects: Extended V-Y Flap”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B14. A Duymaz, FE Karabekmez, N Seyhan, Z Tosun, M Keskin
“An Extraordinary Cause of Syndactyly: Porphyria”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B15. FE Karabekmez, A Duymaz, M Karameşe, M Keskin, Z Tosun, N Savacı
“Cutaneous Sarcoidosis Mimicing Nasal Skin Tumor: Lupus Pernio “
American Society of Plastic Surgeon’s Plastic Surgery 2007 Congress, Baltimore, Maryland ABD, Ekim 26-31, 2007

B16. FE Karabekmez, M Keskin, A Duymaz, E Yilmaz, Z Tosun, N Savacı
“Vacuum Assisted Closure and Anxiety”
American Society of Plastic Surgeon’s Plastic Surgery 2007 Congress, Baltimore, Maryland ABD, Ekim 26-31, 2007

B17. A Duymaz, FE Karabekmez, Z Tosun, M Karamese, M Keskin, N Savaci
“Reconstruction with Galeal Flap of Depressed Forehead Region in Progressive
Hemifacial Atrophy”
American Society of Plastic Surgeon’s Plastic Surgery 2007 Congress, Baltimore, Maryland ABD, Ekim 26-31, 2007
B18. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun, N Savacı
“A Combined Method for the Reconstruction of Extensive Abdominal Burn Scar”, 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Avustralya, 10-13 Şubat, 2008

B19. Z Tosun, FE Karabekmez, M Keskin, A Duymaz, N Savacı
“Allogenic Cartilage Graft versus Autogenous Cartilage Graft in Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience,” 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Avustralya, 10-13 Şubat, 2008, Oral Presentation

B20. M Sütçü, T Beydeş, FE Karabekmez, M Karameşe, Z Tosun, M Keskin, N Savacı
“Double Z-Plasty in Dorsal Glans Citoroplasty Male-to-female Transsexuals for Vulvar Aesthetic Improvement”, 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Avustralya, 10-13 Şubat, 2008

B21. FE Karabekmez, A Duymaz, SL Moran
“Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Upper Extremity”
American Association of Hand Surgery 2009 Annual Meeting, Maui HI, ABD, Ocak 10-13 2009, Oral Presentation

B22. FE Karabekmez, A Duymaz,AY Shin, SL Moran
The Use of Pyrolytic Carbon for the Treatment of Traumatic Arthritis and Acute Joint Loss in the MCP and CMC Joint
American Association of Hand Surgery 2009 Annual Meeting, Maui HI, ABD, Ocak 10-13 2009, Oral Presentation

B23. A Duymaz, FE Karabekmez, TJ Vrtiska, S Mardini, SL Moran
“Free tissue transfer for lower extremity trauma reconstruction:
A retrospective study of the role of computed angiography in the planning of free tissue transfer in the post-traumatic setting”
Amerian Society of Reconstrutive Microsurgery 2009 Annual Meeting, Maui HI, ABD, Ocak 10-13 2009, Oral Presentation

B24. A Duymaz, FE Karabekmez, SL Moran,
” Vascularized Graft from the Medial Femoral Condyle to Treat Humeral Nonunions”, 20 th EURAPS Annual meeting Barcelona, Spain, May 28–30 May, 2009, Oral Presentation

B25. NM Selimoğlu, A Duymaz, FE Karabakmez, M Keskin, N Savaci, Z Tosun, “A Method That May Be Used In Blepheropitosis Surgery Even In Cases With Bad Levator Function: Levator Resection”, 6th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ohrid, Makedonya, Haziran 4-7, 2009, Oral Presentation

B26. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun, N Savaci,
“The Combination of Pedicled TRAM Flaps and Becker Implant in the Setting of Pectus Excavatum”, 6th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ohrid, Makedonya, Haziran 4-7, 2009, Oral Presentation


B27. A Duymaz, FE Karabekmez, M Sütçü, M Keskin, Z Tosun,
“The inferiorly based rectus abdominis myocutaneous flap for reconstruction of recurrent pressure sores”, 6th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ohrid, Makedonya, Haziran 4-7, 2009, Oral Presentation

B28. Z Domire, FE Karabekmez, A Duymaz, T Rutar, P Amadio, S Moran
“The Effect of TFCC Injury on ECU Function and Friction”
32th Annual American Society of Biomechanics Meeting, Pennsylvania, Ağustos 26–29, 2009, Oral Presentation

B29. NV Tran, FE Karabekmez, CH Johnson, A Duymaz, SL Moran, AT Bishop, RP Clay, “Reconstruction of No-man-land Defects after Resection of Malignancies”, Amerian Society of Reconstrutive Microsurgery 2010 Annual Meeting, Boca Raton, Florida, ABD, Ocak 2010, Oral Presentation

B30. FE. Karabekmez, A. Duymaz, Steven L. Moran. “Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Hand”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B31. FE Karabekmez, Z Karacor, A Duymaz, N Savacı
“Dermabrasion and Excision of Facial Lesions on a Neurofibromatosis Case for Improvement of Facial Appearance”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B32. FE Karabekmez, C Irgın, LG Karabekmez, A Duymaz, M Keskin “Mandibular Corpus Horizontal Distraction in Edentulous Case”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B33. FE Karabekmez, Z Domire, A Duymaz, T Rutar, PC Amadio, SL Moran, “The Effect of TFCC Injuriy on ECU Function and Friction”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B34. FE Karabekmez, C Irgın, D Dolanmaz, Z Sarı, Z Tosun
“Combined Simultaneous Trans-palatal Distraction and Dento-alveolar Segmental Distraction in Cleft Lip and Palate Patient”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B35. FE Karabekmez, C Zhao, YL Sun, SL Moran, PC Amadio, KN An
“The Effect of CD-HA Application on Autograft and Allograft Flexor Tendon Reconstruction in Canine in vivo Model”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B36. FE Karabekmez, BT Elhassan, CC Hsu, SP Steinmann, SL Moran
“Outcome of Local Ancenous Flap Transfer to Cover Soft Tissue Defects Over the Posterior Aspect of the Elbow”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.
B37. A. Duymaz, FE. Karabekmez, Z. Tosun. “Review of Cervical Accessory Auricula in the Light of Three Cases”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B38. A. Duymaz, FE. Karabekmez, Z. Tosun. “Combination of a Modified Hughes Flap and Supraorbital Island Flap for Reconstruction in Subtotal Lower Eyelid Defect”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B39. A. Duymaz, FE. Karabekmez, C. Zhao, Kn. An, Steven L. Moran. “Tendon Transfer for the Restoration of Thumb Opposition: The Effect of Friction and Pulley Location”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B40. A. Duymaz M. Çobanoğlu, FE Karabekmez, M. Keskin. “Extremely Rare Location of Unicameral Bone Cysts: The Hand”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B41. A. Duymaz, FE. Karabekmez, S. Kakar, S. Steinmann, A.Y. Shin, Steven L. Moran.” Vascularized Medial Femoral Condyle Corticoperiosteal Flaps for the Treatment of Recalcitrant Humeral Nonunions”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B42. A. Duymaz, FE. Karabekmez, T.J. Vrtiska, S. Mardini, Steven L. Moran. ”Free Tissue Transfer for Lower Extremity Reconstruction: A Study of the Role of Computed Angiography in the Planning of Free Tissue Transfer in the Posttraumatic Setting”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B43. MR Toksöz, MN Selimoğlu, İ İnan, FE Karabekmez, M Karameşe, M Keskin
“A Retrospective Study on the Epidemiology and Treatment Options of Facial Fractures”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B44. FE Karabekmez, A Duymaz, PC Amadio, J İkeda, SL Moran, K An C Zhao
“The Effect of CD-HA Application on Autograft Flexor Tendon Reconstruction in Canine in vivo Model”, XVI. FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) Oslo Norveç, Congress, 26-28 Mayıs 2011.

B45. FE Karabekmez, A Duymaz, SL Moran, “Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Upper Extremity”, EURAPS (Europan Association of Plastic Surgeons) 22. Annual Meeting, Myconos, Yunanistan 2-4 Haziran 2011. , Oral Presentation

B46. C Isık, A Demirhan, FE Karabekmez, U Tekelioglu, H Altunhan, Tulay Ozlu
“Forearm Compartment Syndrome due to Being Stuck in Birth Canal: A Case Report”
Asia Pacific Orthopaedic Association Congress, New Delhi, India, 2012.

B47.A Duran, T Ocak, U Yasar Tekelioglu, FE Karabekmez, ACetin. “Lower Extremity Tissue Defect Caused by Mobile Phone Charger Explosion: A Case Report” Mediterranean Emergency Medicine Congres.Marseille, Fransa, Eylül 2013

B48. A Duran, T Ocak, FEKarabekmez, T Simsek, ACetin. “Penetran Injury of the Nose with a Foreign Material” Mediterranean Emergency Medicine Congres.Marseille, Fransa, Eylül 2013.

B49.T Ocak, A Duran, MK Erkuran, FE Karabekmez, B Balaban, MS Maltas. “Syndrome of 3rd Finger Compartment due to Chick Inoculation Pistol” 1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress. Istanbul, Kasım 2013

B50.M Sit, T Ocak, A Ocak, FE Karabekmez, A Cetin. “Abdominal Necrotizing Fasciitis Associated with Severe Clinical Table” 1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress. Istanbul, Kasım 2013

B51.MN Selimoglu, FE Karabekmez, MR Toksoz, M Karamese, Z Tosun, N Savaci.“Investigation of the Effects of Calcium Channel Blockers with Cigarette Smoke Exposure to Nerve Healing at Peripheral Nerve Injuries” XVIIIth FESSH Congress.Antalya, Haziran 2013.

C. PUBLISHED ARTICLES IN NATIONAL JOURNALS:

C1. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, M Sütçü, Z Tosun
Ekstended V-Y flep ile büyük yüz defektlerinin rekonstrüksiyonu
Selçuk Tıp Derg 2008; 24: 97–103.

C2. A Duymaz, FE Karabekmez, Z Tosun, N Savaci
Tarsorafide Doku Hasarini Azaltici Bir Materyal: Silikon Rod
Selçuk Tıp Derg 2008; 25: 43–48

C3. Z Tosun, FE Karabekmez, M Keskin, A Duymaz, N Savacı
Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanır?
Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 2008; 16(3): 147–53

C4. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun.
Ekstensör pollisis longus tendon spontan kopmalarının iki olgu ışığında gözden geçirilmesi
Genel Tıp Derg 2009; 19(2): 1–5.

C5. O Akdağ, M Sütçü, FE Karabekmez, M Keskin, N Savaci
Posttravmatik Progresif Orbital Amfizemin İğne Aspirasyon-Dekompresyon ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2010; 18(1): 48–50

C6. FE Karabekmez, M Sütçü, A Duymaz, M Keskin, Z Tosun
Yarık Damak Çalışma Modeli
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2010; 18(3): 152-154

C7. FE Karabekmez, C Irgın, İ Sağlam, M Görgü
Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları
Abant Medical Journal, 2012; 1(1): 1-7

C8. M Karameşe, FE Karabekmez, A Duymaz, M Hancı.
Bone Graft, Healing and Autogenous Bone Resources
Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2012;5(1)

C9. O Akdağ, FE Karabekmez, M Sütçü, A Duymaz, M Karameşe, Z Tosun
Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin Smith Modifikasyonu
Abant Medical Journal, 2013; 2(2)

C10. ÜY Tekelioğlu, FE Karabekmez, A Demirhan, A Akkaya, H Bayır, H Koçoğlu.
Maksillofasiyal Kirik Cerrahisinde Submental Orotrakeal Entubasyon: Iki Olgu - Submental Orotracheal Intubation in Maxillofacial Fracture Surgery: Two Cases Report
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi (in press)

C11. FE Karabekmez, A Duymaz, E Hirik. Ürogenital Bölgenin Nadir Görülen Bir Anomalisi: Penoskrotal Transpoziyon. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2012; 20,(3)

C12. O Akdağ, M Sütçü, FE Karabekmez, M Karameşe, Z Tosun. Nadir Bir Donuk Etkeni: Kuru Buz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013: 22(2)

C13. O Akdağ, M Sutcu, FE Karabekmez, M Karamese, Z TOSUN. Doku Kaybına Neden Olan Dürtü Kontrol Bozukluğu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(2)

C14. A Duymaz, FE Karabekmez, E Yılmaz. Alt Göz Kapağı Totale Yakın Defektlerinin Supraorbital Ada Flebi ve Tarsokonjonktival İlerletme Flebin Birlikte Kullanımıyla Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(2)

C15. A Demirhan, A Akkaya, ÜY Tekelioğlu, FE Karabekmez, M Bilgi, İ Yıldız, H Koçoğlu. Bilateral Orofasiyal Yarıklı Bir İnfantın Anestezi Yönetimi (tessier tip 3): Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi 2013; (in press)

C16. FE Karabekmez, MN Selimoğlu, A Gökkaya, M Karameşe, M Görgü. Peroperatif Vazokonstriktör Ajan ile İnfiltrasyon Ugyulamasının Meme Küçültme Cerrahisinde Kan Kaybı Üzerine Etkisi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(3)

C17. A Duymaz, FE Karabekmez, M Çobanoğlu, C Karataş, LG Karabekmez. Unikameral Kemik Kistin Nadir Lokalizasyonu: El Proksimal Falanksı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2014; 22(1)

C18. F Tekin, M Sürmeli, E Işık, FE Karabekmez.
Wagner evre III ve IV diyabetik ayak ülserlerinin mikrobiyolojik değerlendirmesi
Abant Tıp Dergisi, 2016; 5(2): 0-0 (baskıda)

C19. Tezcan S, Tekin F., Sürmeli M, Falcıoğlu M.Ç., Taner Ö.F., Karabekmez F.E.
“ Gebelik Hipertrofik Skar ve Keloid İçin Ortak Bir Tetikleyici Olabilir mi ? Vaka Sunumu “ Akademik Araştırma Tıp Dergisi 2016;1(1): 5-8


D ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS PRESENTED IN NATIONAL MEETING AND PUBLISHED IN CONGRESS BOOK:

D1. Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Nadir bir birliktelik; Ameloblastoma ve fibröz displazi. 27. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 14-17 Eylül 2005, Konya

D2. Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı, Nazal Augmentasyon’da Allojenik ve otojenik kartilaj greft uygulamalarının karşılaştırılması: 10 yıllık deneyimlerimiz. 27. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 14-17 Eylül 2005, Konya(Oral Presentation)

D3. Mustafa Keskin, Furkan Erol Karabekmez, Ertan Yilmaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Topikal negatif basınç ile pansuman ve anksiyete
28.Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 20-23 Eylül 2006, Ankara(Oral Presentation)

D4. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Muhammet Kayapınar, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Alternatif Tıp Tedavisine Bağlı Kimyasal Yanık Vakası. 1. Ulusal Yara Bakım Derneği Kongresi, 15-18 Kasım 2006, Antalya

D5. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci, Antekübital bölgede ateşli silah yaralanmasına sekonder oluşan defektin pediküllü latismus dorsi kas flebi ile rekonstrüksiyonu.
I. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Alanya

D6. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Sakral kordoma rezeksiyonu sonucunda oluşan defektlerin onarımında gluteus maksimus kas deri flebinin avantajları. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D7. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Tolga Beydeş, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Multip pterjium sendromu: literatürün gözden geçirilmesi ve üç olgunun sunumu. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D8. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun. Povidon-iyodüre bağlı kontakt dermatit olgusu. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D9. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Rinoplastide nadir bir komplikasyon: flaster allerjisine sekonder skar gelişimi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D10. Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Yarık damak Çalışma Modeli. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D11. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Yarık damak olgularında kardiak tutulum: velokardiofasyal sendrom. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D12. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Kulak rekonstrüksiyonunda yeterli posterior sulkus ve projeksiyon oluşturmak için bir modifikasyon. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D13. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Muhammet Kayapınar, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Ampute auriküler kıkırdağın kurtalılmasında gömme ve doku genişletme tekniklerinin birlikte kullanımı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D14. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Osman Akdağ, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. İktiozise bağlı akkiz sindaktili. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D15. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zeynep Karaçor, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Fasyal sinir felci hastalarında otojen fasya grefti ile lokal kas flepleri ile tedavinin karşılaştırılması. 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D16. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Merkezi Negatif Basınç Sistemi ile Pansuman. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D17. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Skalpt tümörleri rekonstrüksiyonu için algroritm önerisi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D18. Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Nedim Savacı, Egin Yılmaz. Bleferoptozis Cerrahisinde Levator Fonksiyonu Kötü Olgularda Dahi Kullanılacak Bir Yöntem: Levator Rezeksiyonu. 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

D19. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Nebil Selimoğlu, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Kapalı rinoplastide spreader greft-septal kartilaj çatısının eksternal hazırlanması. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D20. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mehtap Karameşe, Zeynep Karaçor, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Aynı ailede 3 nörofibromatozis olgu sunumu. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D21. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Vertikal Rektus Abdominis Kas-Deri (VRAM) Flebinin Nadir Endikasyonları. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D22. Nevra Seyhan, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı.
Cinsiyet değiştirme operasyonlarında vulvada estetik görünümün iyileştirilmesi: dorsal glans klitoroplastide double Z-Plasti. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D23. Tolga Beydeş, Furkan Erol Karabekmez, Osman Akdağ, Zeynep Karaçor, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, 34 vakalık vajinal agenezi deneyimlerimiz
29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D24. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Farklı etkene bağlı spontan ekstensör pollisis longus rüptürlü olgu, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D25. Mustafa Sütçü, Furkan Erol Karabekmez, Tolga Beydeş, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Tip III açık tibia kırığında yumşak doku onarımında son seçenek: Cross-leg flep, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D26. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Hancı, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci, Oral inkontinansın önlenmesinde basit bir yöntem: zigomatik arka komissür askılaması, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D27. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Senil ektropionda estetik ve fonksiyonel bir çözüm: Khunt-Symanowski, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2007 Eskişehir

D28. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Tolga Beydeş, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Operasyona Sekonder yumuşak damak defektiyle kombine inkomplet yarık damağı olan bir olguda defekt rekonstrüksiyonu, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D29. Mustafa Sütçü, Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Ek Anomalilerin Sıklıkla Eşlik Ettiği Bir Anomali: Konjenital Asimetril Ağlayan Yüz. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D30. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, S. Malkoç, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Pediatrik temporomandibular eklem ankiloz olgusunda nüksü önleyen basit bir aparey: akrilik splint eklem çalıştırıcısı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D31. Nevra Seyhan, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Zeynep Karaçor, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Pediatrik hastalarda fasyal fraktürlerin klinik değerlendirilmesi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D32. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Kolumellar strat greft ihtiyacını azaltan basit ve etkili bir yöntem: Transfiksiyon sütür tekniği. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D33. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Hipospadias cerrahisinde idrar kateterine dikkat. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir

D34. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Tolga Beydeş, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Plexiform Nörofibromatozisin nadir lokalizasyonu: Dil. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D35. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Muhammet Kayapınar, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Pektus ekskavatum deformitesinin vertikal rektus abdominis flebive silikon implantla kombine tedavisi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D36. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Nevra Seyhan, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. İnternal portlu doku genişleticilerde komplikasyonları azaltan bir yöntem. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D37. Nevra Seyhan, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Abse ve pyojenik granülom ile çok kolay karıştırılabilen bir zoonoz: Orf Hastalığı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D38. Nevra Seyhan, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Zeynep Karaçor, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. İskial dekübitlerde ambulatuar hastalarda tedavide iyi bir alternatif: Gluteal ada flepleri. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D39. Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. AML’li Hastada Ekstrvazasyon Sonrası Geniş Doku Defekti ve Patolojik Kemik Kırığı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D40. Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Ahmet Duymaz, Nedim Savacı, Sigaranın arteryel mikoanastomoza etkisi, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007 İstanbul(Oral Presentation)

D41. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci
Replantation in Pregnancy and its risks. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, , 26-28 Kasım 2007 İstanbul

D42. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı, Yüksek voltaj elektrik yanıklarında erken ve geç mikrocerrahi onarımı ve riskleri, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007 İstanbul

D43. Ahmet Duymaz, Adem Özkan, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Eritropoetinin venöz mikroanastomoz üzerine etkisi. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007 İstanbul

D44. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Tolga Beydeş, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Serbest doku transferinde dirençli arteryel spazma dikkat.
III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi

D45. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Dirsek Bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekosntrüksiyonu. 11. El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi.

D46. Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Geniş Yüz Defektlerinin Onarımında İyi Bir Alternatif: Extended V-Y İlerletme Flebi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi kursu.15-18 haziran 2008, İstanbul. (Oral Presentation)

D47. Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Cihat Avunduk, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Benign Görünümlü Malign Tümör: Kondrosarkom. 30. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Ekim 2008, Antalya

D48. Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Bilateral Kornoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Ekim 2008, Antalya

D49. Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Furkan erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Yaygın Hidradenit Olgusu. 30. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Ekim 2008, Antalya

D50. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Steven L. Moran, El sensöryel sinir defektlerinin desellülarize sinir grefti ile onarımında erken klinik sonuçlar, IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık 2009 Antalya(Oral Presentation)

D51. Furkan Erol Karabekmez, Zachary J Domire, Ahmet Duymaz, Timothy S Rutar, Peter C Amadio, Steven L Moran, Triangüler fibrokartilaj kompleks yaralanmalarının ekstensor karpi ulnaris fonksiyon ve friksiyonuna etkisi. . 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D52. Furkan Erol Karabekmez, Chungfeng Zhao, Yu Long Sun, Steven L Moran, Peter C Amadio, Kai Nan An, Kanin invivo modelde cd-HA uygulanmış otogreft ve allogreft ile fleksör tenson reksonstrüksiyonunun değerlendirilmesi, 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D53. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Steven L Moran, Metakarpofalangeal eklem akut eklem kaybı ve kompleks post travmatik artrit tedavisinde Pyrolitik Karbon Artroplasti, , 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D54. Mustafa Sütçü, Mustafa Raşid Toksöz, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun. Plastik Cerrahi Ulusal Kongrelerinde Bildiri Özetlerinde Türkçe ve Yabancı Kelime Kullanımı. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D55. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, S. Kakar, Scot Steinmann, Alexander Y. Shin, Steven L. Moran. Humeral nonunion tedavisinde femoral medial suprakondiler kortikoperiostal vaskülerize flep. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D56. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Chunfeng Zhao, Peter C Amadio, Steven L Moran, Başparmak oppozisyon rekonstrüksiyonunda tendon transferi: kayma direninin ve pulley lokalizasyonu etkisi. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D57. Nevra Seyhan, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin
Radyoterapiye sekonder gelişen bilateral TME ankilozu. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana

D58. Furkan Erol Karabekmez, Ali Karagöz, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Otoimmün vaskülitli hastada rinoplastinin sakıncası var mı? Takayasu arteritli bir rinoplasti olgusu, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon

D59. Furkan Erol Karabekmez, Nho V Tran, Craig H Johnson, Ahmet Duymaz, Steven L Moran, Allen T Bishop, Ricky P Clay, Malign tümor rezeksiyonu sonrasında gövdenin “No Man’s Land” defektlerinin onarımı, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon(Oral Presentation)

D60. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Hüseyin Kılıç, Kemal Fındıkçıoğlu, Zekeriya Tosun, Klinik ve patolojik olarak yassı epitel hücreli karsinomu taklit eden malign melanoma olgusu, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon
D61. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, Leman Günbey Karabekmez, Ahmet Duymaz, Kemal Fındıkçıoğlu, Mustafa Keskin, Total dişsizliği olan hastada ramusun horizontal distraksiyonu, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2010, Trabzon

D62. Ahmet Duymaz, Mutlu Çobanoğlu, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin , Ümit Çobanoğlu, Zekeriya Tosun, Elde proksimal falanksın nadir görülen kisti: Unikameral Kemik Kisti, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon

D63. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Tj Vrtiska, Samir Mardini, Steve L Moran, Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Serbest Doku Transferi: Travma Sonrası Serbest Doku Transferi Planlamalarında BT Anjiografinin Rolü, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon(Oral Presentation)

D64. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez,Mustafa Keskin , Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Alt göz kapağın totale yakn defektleri: supraorbital ada flebi ve tarsokonjuktival ilerletme flebin birlikte kullanımı ile rekonstrüksiyonu.
32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
15-19 Eylül 2010, Trabzon

D65. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez,Mustafa Keskin , Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Çocuk hastada yutma güçlüğüne yol açan submandibular bölgenin edinsel kisti. 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon

D66. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez,Mustafa Keskin , Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Boyunda nadir yerleşim gösteren aksesuar bir oluşum: Kulak
32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
15-19 Eylül 2010, Trabzon

D67. Mustafa Raşit Toksöz, M Nebil Selimoğlu, İrfan İnan, Furkan Erol Karabekmez, Mehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Yüz Kırıkları Olan Hastaların Epidemiyolojisi Ve Tedavi Seçenekleri Üzerine Retrospektif Bir Çalışma,
Çene Yüz Cerrahları Derneği 1. Ulusal Kongresi İstanbul, 2011(Oral Presentation)

D68. Diyabete bağlı el dorsal yüz doku defektlerinde tendon transferi tendon grefti ve serbest flep yöntemi ile fonksiyonel tamir: vaka sunumu
M.Nebil Selimoğlu, M.Raşid Toksöz, Furkan Erol Karabekmez
5.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Bodrum 2011

D69. Maksillofasyal Kırıklarda Submental Entubasyon
İbrahim Sağlam, Şerif Yavuz, İstemihan Öztürk, Furkan Erol Karabekmez
34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Krultayı, Ekim 2012, Antalya

D70. Posttravmatik frontal sinüs fraktürlerinde geç komplikasyon: Mukosel
Şerif Yavuz, Furkan Karabekmez, İbrahim Sağlam, İstemihan Öztürk, Metin Görgü
34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Krultayı, Ekim 2012, Antalya

D71. Ürogenital bölgenin nadir görülen bir anomalisi: Penoskrotal Transpozisyon
Furkan Karabekmez, Ahmet Duymaz, Erkan Hirik
34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Krultayı, Ekim 2012, Antalya

D72. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü, Çok segmentli Lefort I Osteotomi ile Tek Seansta Dar Maksillanın Eşlik Ettiği Klass III Maloklüzyonun Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul

D73. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, Metin Görgü, Bilateral Yarık Dudak Damak ve Tessier Tip 3 Sendromlu Olgu Sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul

D74. Furkan Erol Karabekmez, Johannes Kleinheinz, Susanne Jung, LeFort I osteotomi ve Zisser Segmental osteotomi teknikleri ile maksiller ilerletme sonrası velofarengeal boşluğun boyutlarında oluşan değişiklik: Bir sefalometrik çalışma. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul (Oral Presentation)

D75. Furkan Erol Karabekmez, Eugene E Keller, James T Stork, Fredrick J Regenitter, Uldis Bite, Erişkin Yarık Dudak Damak Hastalarinda Intraoral Kuadrangüler Lefort I Osteotomi Sonrası Uzun Dönem Klinik ve Sefalometrik Takip. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul (Oral Presentation)

D76. Şerif Yavuz, Furkan Erol Karabekmez, Nadir Goksugur, İbrahim Saglam, Istemihan Ozturk, Metin Gorgu, Plantar hiperkeratozis semptomlarinin tedavisinde botilinum toksin A’nin etkinligi: Bir olgu sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul

D77. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez. Suriye iç savaşında ekstremite yaralanması olan hastaların doku onarımları. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul (Oral Presentation)

D78. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez. El yerleşimli tendon kılıfının dev hücreli tümörü: 8 olgunun değerlendirilmesi. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul


Adı SoyadıProf.Dr. Hakan BOYUNAGA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Hakan BOYUNAGA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Mehmet Cengiz ÇOLAKOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Mehmet Cengiz ÇOLAKOĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları