KVKK

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Ankara Medipol Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Ankara Medipol Üniversitesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır. 
 
Kişisel verilerinizin işlenme amacı: 
 
Yüksek öğrenim kurumu olan Ankara Medipol Üniversitesi, temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır. 
 
Bu kapsamda, aşağıdaki durumlarda, ilgili eylemin gerektirdiği ölçüde kişisel veri toplanıp işlenmektedir. 
 
•    Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi, YÖK gereği tutulması gereken kayıtların saklanması amacıyla  
•    Ankara Medipol Üniversitesi, idari, akademik çalışanları ve hizmet veren alt yüklenici firma çalışanları hakkında faaliyet amaçları  
•    Ankara Medipol Üniversitesi yerleşkelerinde yer alan yurt, lojman, sosyal tesis vb. gibi yerlerde ikamet eden öğrenciler, çalışanlar ve kısa süreli ziyaretçiler hakkında yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla 
•    Ankara Medipol Üniversitesi yerleşkelerinde eğitim alan ve ikamet eden Ankara Medipol Üniversitesi öğrencilerinden, kendilerine sağlık ile ilgili acil, tedavi edici ve koruyucu hekimlik hizmeti sunabilmek amacıyla 
•    Ankara Medipol Üniversitesi yerleşkelerinde emniyetli yaşam sağlamak amacıyla geçici bir süre ile bulunan ziyaretçiler hakkında 
•    Ankara Medipol Üniversitesi toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında 
•    Kariyer planlaması için mezunlara destek olmak, mezun başarısını izlemek, mezunlar ağı oluşturmak amacıyla Ankara Medipol Üniversitesi mezunları hakkında 
•    Ankara Medipol Üniversitesi’nin kültürel mirasının korunması amacıyla kurumun kimliğiyle etkileşim sonucunda ortaya çıkan tüm bilgi kaynakları Üniversite Tarihi Arşivi tarafından toplanır, korunur, düzenlenir ve üniversitenin eğitim, öğretim araştırma çalışmaları ile sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerine ilişkin araştırmaları destekleme doğrultusunda 
•    Ankara Medipol Üniversitesi’nin faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday öğrenci, çalışan, öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla ilgili kişilerin rızası alınarak
 
Kişisel Verilerinizin Aktarımı: 
 
Ankara Medipol Üniversitesi, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir; 
Ankara Medipol Üniversitesi bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile ve ayrıca üçüncü şahıslarla akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir. 
Ankara Medipol Üniversitesi hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir. 
 
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: 
 
Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla ya da çeşitli akademik veya idari amaçlı başvurular sırasında, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 
Veri sahibi olarak haklarınız: 
KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda Ankara Medipol Üniversitesi bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir. 
 
Soru ve talepleriniz için: 
 
KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir. 
 
İletişim ve Başvuru Adresi: 
 
Ankara Medipol Üniversitesi (Ana Kampüs Rektörlük) Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 2, Altındağ, Ankara
 
KVKK hakkında daha fazla bilgi: 
http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com