Diş Hekimliği Fakültesi

AnasayfaAkademikFakültelerDiş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon
Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalış­ması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesi­ni yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kulla­nan, araştıran, etik ve insani değerlere saygılı, mesleki bilgi ve beceriye, öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış, bilgili ve yetenekli sahip DİŞ HEKİMLERİ yetiştirmektir.

Vizyon
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve ulusla­rarası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, Ankara Medipol Üniversiteli olmanın gururunu taşıyan, lider bir fakülte olmaktır.

Akademik Kadro
Geleceğin  diş  hekimlerini  ve  bilim  insanlarını yetiştiren akademisyen kadromuz; farklı eğitim ekollerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara sahip öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

İngilizce Hazırlık
Fakültemizde, eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan iki ayrı programımız bulunmaktadır. Her iki programda da hazırlık sınıfı zorunlu tutuluyor. Öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan mesleki dersleri başarabilmeleri için yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri ya da hazırlık sınıfı eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

 

Fakülte İmkânları

Derslik İmkanları: Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Diş Hekimliği Laboratuvarları: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizi Türkiye’nin en gelişmiş simülasyon ve manipülasyon laboratuvarıyla destekliyoruz. Süreç tabanlı diş hekimliği eğitim modelimiz, ilk üç sene aldıkları yoğun tıp dersleri, son iki sene de yaptıkları üst seviyede klinik hizmetleri sayesinde öğrencilerimiz tıp nosyonu kuvvetli diş hekimleri olarak diplomalarını alıyor. Mezunlarımız bu sayede üniversite, hastane ya da özel muayenelerde başarılı bir şekilde mesleklerini icra edebiliyor.

Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında gereken el becerileri ve klinik yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak amacıyla Simülasyon Laboratuvarımız ve maketlerimiz bulunmaktadır.

Manipülasyon Laboratuvarımız tüm öğrencilerimizin aynı anda manipülasyon stajı yapabildiği en büyük laboratuvarlardan biridir. Manipülasyon Laboratuvarı dışında kendine özel tüm donanımları içeren alçı, akrilik ve metal döküm porselen işleme laboratuvarlarımız da bulunmaktadır. Her biri tüm öğrencilerimizin rahatlıkla pratik yapabilecekleri büyüklükte, birbirlerinden ayrı alanlarda kurulu vaziyette ve ülkemiz standartlarının üzerinde olan bu ünitelerimiz sayesinde, diş hekimliğinin birçok klinik ve laboratuvar uygulamaları yapılabileceklerdir.

Bilgisayar Laboratuvarları: 60 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini  organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

 

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Eğitim Kadrosu

EĞİTİM

KADROSU