Psikoloji (Türkçe) Program

Psikoloji eğitimi alan bir bireyin, psikolojinin çeşitli alanları konusunda temel bir bilgiye, gerektiğinde psikolojik kavramları derinlemesine inceleyebilecek bir kapasiteye ve bunları toplumsal fayda uğruna araçsallaştırabilmek için sağlam bir etik altyapıya sahip olması gerekir..

Psikoloji bölümünde öğrencilerimize psikolojinin içerdiği çeşitli kuramları, yöntemleri ve uygulama alanlarını içeren bir eğitim verilmektedir. Bu eğitimin süresi 4 yıl olup 8 döne­mi kapsamaktadır. Öğrencilerimiz bu eğitim süresince, mesleğe yönelik kuramsal ve uygulamaya dönük dersleri alacaklardır. Bunun yanı sıra, akademik gelişimlerini destekleyen seçmeli dersler alma olanağı sahip olacaklardır. Eğitimin sonunda, öğrencilerimiz farklı psikolojik yaklaşımlara hakim olacak ve ilgili birçok alanda donanımlı hale gelebileceklerdir. Mezuniyet sonrasında, gerekli koşulları tamamlayabilen öğrencilerimiz, yüksek lisans programlarında akademik gelişimlerine devam edebileceklerdir.

Psikologların Çalışma Alanları
Mezunlarımız, mezun oldukları andan itibaren aşağıdaki iş veya görevlerde yer alabilmektedirler;

Kamu, üniversite ve vakıf hastaneleri, cezaevleri, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, askeri kurumlar, belediyeler, valilikler, ölçme değerlendirme merkezleri, psikoteknik laboratuvarları ve toplum ruh sağlığı merkezleri. Bölümümüz mezunlarının dünyanın birçok ülkesinde diploma denkliği vardır ve mezunlarımız kolaylık­la iş bulabilmektedirler. Bununla birlikte, yüksek lisans eğitimi için gerekli koşulları (ör., ALES, Yabancı Dil) sağladıktan sonra akademik eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Psikoloji Bölümü Eğitimi
Klinik psikoloji, sosyal veya toplum psikolojisi, eğitim psikolojisi, adli psikoloji, spor psikolojisi, deneysel/bilişsel psikoloji, çocuk ve ergen psikolojisi, örgütsel psikoloji ve diğer alanlarda eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra, kuramsal eğitimlere ek olarak uygulama laboratuvarlarında ve protokol imzalanan Sağlık Araştırma ve Uygula­ma hastanelerinde uygulama becerilerini geliştirebilmektedirler.

Bölümümüzdeki lisans programı ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dâhil toplam 240 AKTS’lik derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler programın en az %25’ini oluşturmaktadır.

Bölüm İmkanları
Öğretim Elemanı Sayısı: Bölümümüzde 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim İmkânları: Bölümümüzde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Ayrıca diğer alanlarda lisansüstü programı açma çalışmaları sürmektedir.

Derslik ve Laboratuvar İmkanları: Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları: 30 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik etkinliklerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi Üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak, enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir.

Laboratuvarlar
Psikoloji Uygulama Laboratuvarı, Psikoloji Danışma Merkezi kurulma çalışmaları devam etmektedir.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com