(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ersin İÇÖZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ersin İÇÖZ

Fatih Üniversitesi 2008 Marmara Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (2011 - 2012)
Marmara Üniversitesi (2012 - 2018)

Araştırma Alanları

İran Siyaseti, İran Dış Politikası, ABD Dış Politikası, Siyaset Psikolojisi, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Seher BULUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Seher BULUT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İsrail Dış Politikası
Türk Dış Politikası
Suriye Krizi
Diaspora Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

YAYINLAR
ARAB PEOPLE'S APPROACH TO ISRAELI POLICIES TOWARD PALESTINIANS: A TWITTER ANALYSIS STUDY ON SHEIKH JARRAH CRISIS, ORSAM, Rapor 285, 2021.
TURKİSH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS, MENA Affairs, March 2022.
ELECTIONS IN ISRAEL: BACKGROUND, BLOCS, FORECASTS ORSAM POLICy BRIEF:224 2022/9
THE TÜRKİYE-ISRAEL RAPPROCHEMENT PROCESS:IS AN ENERGY COOPERATION POSSIBLE? MENA AFFAIRS
TURKISH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS MENA AFFAIRS
SURİYE KRİZİNİN İSRAİL’E YANSIMALARI: İSRAİL’İN ‘KIRMIZI ÇİZGİ’POLİTİKASI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐
Yıl: 2018, Sayı: 20, Sayfa: 521‐557.
TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI: ANLAŞMANIN TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ,Bilge Strateji 12 (22), 25-52.
İRAN’IN SİBER ALAN FAALİYETLERİ: KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI (KOEP) SÜRECİNE DAİR BULGULAR,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (20), 166-191.
2006 TEMMUZ SAVAŞI, 2011 SURİYE KRİZİ VE 2019 PROTESTOLARI PERSPEKTİFİNDEN HİZBULLAH’IN LÜBNAN’DAKİ ROLÜ, Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 (1), 101 - 120.
SURİYE’Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK: RUSYA ve İRAN’IN POZİSYONLARI, Ortadoğu Analiz,12 (99), 30-33.
İSRAİL–ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA ASKERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐ Yıl: 2019, Sayı: 22, Sayfa: 365‐384.

KİTAP BÖLÜMLERİ
ORTADOĞU YILLIĞI - İsrail 2021 ORTADOĞU YAYINLARI Ortadoğu Yayınları 17, 111-128.
BİR ULUSLARARASI GÜVENLİK PROBLEMİ OLARAK COVID-19 PANDEMİSİ VE KÜRESEL SİSTEME ETKİLERİ Medipol Üniversitesi Yayınları S.S. 179-209.

BİLDİRİLER
1. PDAF "DIGITAL SOLIDARITY FOR JUSTICE": ARAB STANCES ON TWITTER TOWARD THE PALESTINIAN CAUSE DURING SHEIKH JERRAH CRISIS 2022.
2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘GLOBAL’ SECURITY: NATION-STATES AND FRAGILE TRANSNATIONALISM: RE-EVALUATING THE REGIONAL INTEGRATION IN THE ME: A CAUSE FOR REGIONAL (IN)SECURITY? 2022.
3. 4. ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2021: KÖRFEZ ÜLKELERİNİN İSRAİL VE SURİYE İLE BAŞLATTIĞI NORMALLEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA İSRAİL-SURİYE İLİŞKİLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK 2021
4. 22. ULUSLARARASI BEYTÜLMAKDİS SEMPOZYUMU, İSRAİL'İN YENİ GÜVENLİK ÇERÇEVESİ BAĞLAMINDA FİLİSTİN MESELESİNE BAKIŞI 2022.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL

Yeditepe Üniversitesi (LİSANS), Regent's University London (YÜKSEK LİSANS) ŞUBAT 2017 (LİSANS) - EKİM 2018 (YÜKSEK LİSANS) (DOKTORA) Yeditepe Üniversitesi 2021 - Devam ediyor

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Birliği (Uluslararası Kuruluşlar)
Brexit
Avrupa Çalışmaları
Dış Politika
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Psikolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDoç.Dr. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Pınar AYYILDIZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bekir EREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bekir EREN

ODTÜ 2008 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2009-2021)

Araştırma Alanları

Makroekonomi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Yükselen Piyasalar, Bankacılık, Ödemeler Dengesi, İslam Ekonomisi, İktisat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Develi, A. ve Eren, B. (2020). Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, Aralık, Sayı:115, Sayfa:3-37.

2. Kara, H.T. ve Eren, B. (2021). Bankaların ROM Kullanımının Belirleyicileri: Maliyet veya Borçlanma Kanalından Hangisi Daha Etkili?, Bankacılar Dergisi, Eylül, Sayı:118, Sayfa:65-85.

Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitapta Bölüm

1. Eren, B. (2021). "İnşaat Sektörüne Dayalı Büyümenin Bağımlı Ekonomi Modeli Kapsamında Analizi", Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar, Efe Akademi, İstanbul.

2. Eren, B. (2021). "Geleneksel Olmayan Para Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar: TCMB Örneği", Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret ve Sigortacılık (Teori, Uygulama ve Tarihi Perspektif), Efe Akademi, İstanbul.

3. Eren, B. (2022). "Merkez Bankasının Ücret Düzenlemelerine İlişkin Bir Değerlendirme", Muhasebe ve Finans Alanlarında Seçme Konular-2, Efe Akademi, İstanbul.

4. Eren, B. (2022). "Dynamics of Reserve Holding Behavior in Developing Countries and Re-Assessment of the IMF Reserve Adequacy Metric", Ekonomi, Finans ve Politika Konularında Güncel Paradigmalar, Efe Akademi, İstanbul.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. "Financial Structure Of The Real Sector: From Global Crisis To Global Pandemic", International Istanbul Economics Research Conference (IIERC), Kasım 2021 (Kara, H.T. ile birlikte)

2. "Determinants of Central Banks' Reserve Demand", ASES II. International Conference on Social Sciences, Ağustos 2022.

3. "Türkiye’deki Reel Sektörün Verimliliği Üzerine Bir Değerlendirme", ICIAS 1st International Conference on Innovative Academic Studies, Eylül 2022.


Tezler

1. Eren, B. (2014). “Küresel Likidite Koşullarının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi: Türkiye Örneği”, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Eren, B. (2017). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Rezerv Talebini Etkileyen Faktörler ve Rezerv Yeterliliği”, Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara.

3. Eren, B. (2020). “Dynamics of Sectoral Credit Demand and Effectiveness of Credit Distribution across the Sectors”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ

Delhi Üniversitesi 2011 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Jamia Millia Islamia Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yabancı Diller Eğitimi ve Araştırmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE SUCCESS IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE, https://oaji.net/articles/2017/515-1488838904.pdf


2. Turkish Language and Turkish Literature Teaching in India and Yunus
Emre Institute, https://johschool.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=51634


3. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretimi-9786058006010,
Pegem Akademi Yayıncılık.


4. Needs Analysis in Turkish Teaching as a Foreign Language and Second Language: India as an Example, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/25853/MINHAJ%20MOHD%20tez%2010422097.pdf?sequence=2


5. Evaluating the use of Online Digital Applications by Learners of Turkish as a Foreign Language ,http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf


6. Hindistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Dijital Uygulamaların Kullanımı, VIII. INTERNATIONALCONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

7. Problems Encountered in Writing Skills of Indian Students in Teaching Turkish as Foreign Language

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sekine Derya YAKUPOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sekine Derya YAKUPOĞLU

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011 Bilkent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitap Bölümü: “Velayetin Sınırı Olarak Çocuğun Katılım Hakkı”, Türk Hukukunda Çocuk, Yetkin Yayınevi, 2022.

Ulusal Bildiri: “Türkiye’de Evlilik Dışı Hayat Birlikteliklerinin Hukuki Durumuna İlişkin İsviçre Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu 4-5 Kasım 2021 (Çevrimiçi) (Basılmamış Bildiri).

Uluslararası Bildiri: “Miras Bırakan ve Mirasçının Çatışan Menfaatlerinin Miras Hakkının Anayasal Teminatı Kapsamında Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri Konferansı, 18 Nisan 2021, Dr. Mert Alpbaz ile birlikte (Çevrimiçi) (Tam metin Konferans Bildiri Metinleri kitabında yayınlanmıştır).

Doktora Tezi: “Olumlu Miras Sözleşmesi ve Bağlayıcılık Sorunu”, İ.D. Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, Danışman: Prof. Dr. Cengiz Koçhisarlıoğlu

Hakemli Makale: “Olumlu Miras Sözleşmesinin Bağlayıcılığı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 136, Mayıs-Haziran 2018, S. 225–262 .

Kitap Bölümü Çevirisi: “Madde 14-24’e Giriş”, “Madde 14”, “Madde 15”, “Madde 16”, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi (Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)), Ingeborg Schwenzer/Pınar Çağlayan Aksoy (Ed.), XII Levha, İstanbul 2015.

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı SoyadıDoç.Dr. Berat Lale AKKUTAY
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Arda AKÇİÇEK
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muradiye ATEŞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Murat ERDOĞAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Tamer KAŞIKCI
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Muhammet KOÇAK
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdülhamit BEŞİR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Batuhan ULAŞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Dilara YAMAÇ KARA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Esra SAĞLAM
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kenan BODUR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Ruziye SAKA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Selvi KARAKUŞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta[email protected]
Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı