(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Ahmet ÇİĞDEM
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ahmet ÇİĞDEM

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Seher BULUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Seher BULUT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL

Yakın Doğu Üniversitesi 1998 Marmara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Düzen ve Güvenlik, AB'nin Ortadoğu Politikaları ve Yeni Komşulu Siyaseti, Türkiye Dış Politikası, Kıbrıs Meselesi, AB Güvenlik ve Savunma Politikası ve AB Uluslararası İlişkileri, Yüksek Öğretim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Books
- Forthcoming Modern Uluslararası İlişkiler Düzeninin Oluşumu,
- With Mesut Ozcan (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book
http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84).
- With Sadık Ünay, Ed., Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations, Nova Science Publications, New York, 2009 (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=8734&osCsid=f7c848886d4de47bd3181cab1e11d5b3)
Articles
- Forthcoming “EU Political Reactions Toward Arab Spring: Comparative study on Tunisia and Egypt”,
- Jacob Coleman Hurewitz, TDV İslam Ansiklopedisi (TDV Encyclopedia of Islam), 2015.
7
- 2011 Tunus Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme, (An Evaluation of 2011 Tunisian Elections) in Zahide Tuba Kor (Ed.) Ortadoğu Konuşmaları: Bölgesel ve Küresel Perspektiften “Arap Baharı”, Küre Yayınları, 2014
- Uluslararası İlişkilerde Düzen Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme (A Review on The Concept of Order in International Relations) in Mesut Özcan –Muzaffer Şenel (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84) (in Turkish).
- “İsrail 2006, (Israel 2006)” in Kemal İnat-Muhittin Ataman-Ali Balcı (ed.), Ortadoğu Yıllığı 2006 (The Year Book of Middle East 2006), Nobel Yayınları, Ankara 2008, pp. 183–217, (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Irak Politikası” (EU Policy towards Iraq) in Mehmet Şahin and Mesut Taştekin (ed.), II. Körfez Savaşı (II. Gulf War), Platin Yayınları, Ankara, 2006, pp. 67-89, (in Turkish).
- “European Policy towards the Arab-Israeli conflict during the Cold War”, Turkish Review of Middle Eastern Studies, OBIV (available at www.obiv.org.tr), Istanbul, 2005, (in English).
- “A Search for Security and Order in Europe: From the European Community to Wider Europe”, in Genov Georgy, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov (eds.), The European Union in 2005: Candidate Countries’ Perspectives, Jean Monnet Doctoral Volume, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, 2005, pp. 273-289. Available also http://becsa.org/start_en.php?id=PhDgrants-papers
- Contribution to “Küresel Güçler: ABD, AB, Çin, Rusya, İslam Dünyası” (Global Powers: the USA, the EU, China, Russia, the Islamic World), in Fahrettin Altun (ed.), Küre Yayınları, İstanbul, 2005 (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Barış Sürecine Etkisi” (The Impact of European Union on Middle East Peace Process) in M. İbrahim Turhan (Ed.), Çıkmazdan Çözüme Filistin, (From Stalemate to Solution Palestine), Küre Yayınları, İstanbul, 2003, pp: 131-181, (in Turkish).
Book Review
- Review of Mehmet Özkan “Foreign Policy After Tahrir Revolution: (Re)-Defining the Role of Egypt in the Middle East”, Lap Lambert Academic Publishing, 2011, Insight Turkey Fall 2013 Volume 15 No 4. Available also at http://insightturkey.com/foreign-policy-after-tahrir-revolution-re-defining-the-role-of-egypt-in-the-middle-east/book-reviews/374
Reports and Translations
- (From English to Turkish), The Rise of a Neo-Medieval Order in Europe/ Avrupa’da Yeni Ortaçağ Düzeninin Yükselişi, Jan Zielonka, Divan Journal of Interdisciplinary Studies: Civilization and Order, Bilim ve Sanat Vakfı, V. 13 No: 23, 2008/1.
- Research Report: “An Interdisciplinary Study of the Security Dimensions of Further EU Enlargement: Options for Bilateral Cooperation in Facing Military and Non-Military Risks and Challenges. The Interests of a New Member State: Hungary”, EuroMesco Working Paper, Report submitted to Teleki Lázsló Institute, Centre for Foreign Policy Studies Budapest and EuroMesco, Lisbon, October 2006.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL

Yeditepe Üniversitesi (LİSANS), Regent's University London (YÜKSEK LİSANS) ŞUBAT 2017 (LİSANS) - EKİM 2018 (YÜKSEK LİSANS) (DOKTORA) Yeditepe Üniversitesi 2021 - Devam ediyor

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Birliği ve Brexit, Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası İşletme, Kurum Kültürü ve Kurumsal Girişimcilik, Bölge Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Furkan EMER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Furkan EMER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
Zeynep Feyza Eker Ayhan, “Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz” Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Av. Feyza Eker Ayhan, “Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehdara Teşmili”, “Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan” GSU Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/I (2012), s. 95- 119.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
Z. Feyza Eker Ayhan, “Outlines of the New Turkish Mediation Act”, Arbitrators and Mediators In Settling National and International Disputes, Baku, 2012.
Av. Feyza Eker Ayhan, 'Türk Arabuluculuk Hukukunda Güncel Sorunlar', Uluslararası Ticari Tahkim ve Arabuluculukta Güncel Sorunlar: Avrasya ve Türkiye Perspektifi Konferansı, Istanbul, 2015.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ

Hacettepe Üniversitesi (Dr.) 2004 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi, TOBB ETU, Başkent Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayyıldız, P. & Yılmaz, A. (2021). Adaptation Of The Ready-Willing-Able Measure of Leadership Capacity Scale To Turkish:
A Validity And Reliability Study. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı içinde.

Ayyıldız, P. (2021). Uzaktan Eğitim Stem Uygulamalarında Eleştirel Ve Yaratıcı Düşünme Becerileri. Buket Ertuğrul Akyol, Adem Yılmaz, Meryem Nur Aydede (Eds). Uzaktan Eğiitm Sürecinde STEM Uygulamaları İçinde. (5. Bölüm). Ankara: PEGEM (Yayın sürecinde).


Ayyıldız, P. (2021). Milli Eğitimde Stratejik Planlama Anlayışı ve Sürdürülebilir Kalkınma. Adem Bayar ve Abdullah Balıkçı (Eds). Kalkınma ve Eğitim İçinde. (xx-xx). Ankara: Eğitim Yayınevi (Yayın sürecinde).


Ayyildiz, P. (2021). The Bridge Across, Not Over the Digital ‘Stream’: a Critical Digital Media Course for Pre-service Teachers. In ATEE Spring Conference 2020-2021 BOOK OF ABSTRACTS (p.87-89).

Ayyıldız, P., & Yılmaz, A. (2021). Putting things in perspective: the COVID-19 pandemic period, distance education and beyond. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, x(x) xx–xx. (Yayın sürecinde).

Mavi, D. , Ayyıldız, P. , Topaloğlu, H. & Özdemir, M. (2021). İŞ AKIŞI ENVANTERİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (3) , 1141-1154 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/65184/947178


Ayyıldız, P. (2021). Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmede etkileşim türleri. Burcu Karabulut Coşkun ve Adem Yılmaz (Eds.) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde. Ankara: PEGEM Akademi

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2021). Hope is on the horizon: Turkish national support program for education. In International Congress of Covid-19: New Norms for Education Abstract Book (p.686).

Ayyıldız, P. (2021). ‘Moving the Kaleidoscope’ to see the effect of creative personality traits on creative thinking dispositions of preservice teachers: The mediating effect of creative learning environments and teachers’ creativity fostering behavior. Thinking Skills and Creativity, 41.


Ayyıldız, P. (2021). Sürdürülebilir Liderlik Anlayışını Eğitim Yönetimine Taşıyabilmek: Lisansüstü Müfredatına Dair Bir Öneri. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
FOR SUSTAINABILITY 2021 (INARS CONGRESS) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.75-79).

Ayyıldız, P. (2021). CITIZEN SCIENCE: A PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF SOCIAL SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (iHSES) Abstract Book içinde (s.53). New York.

Fidan, T., Ayyıldız, P. & Kurt, T. (2021). Eğitim Liderliği araştırmalarında deneysel desenlerin
yeri. İnayet Aydın (Eds.). Prof. Ali Balcı’ya Armağan içinde. Cebeci, Ankara.

Ayyıldız, P., Yılmaz, A. & H. Ş. Baltacı (2021). Exploring digital literacy levels and technology
integration competence of Turkish academics. International Journal of Educational Methodology (IJEM), 7(1).

Yılmaz, A., Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Speak now or forever hold your peace: Turkish
academics‘ self-efficacy beliefs in their spoken English. The International Journal of Progressive Education (IJPE).

Ayyıldız, P. (2021). Eğitimde Cinsiyet, Sosyal Adalet ve Eşitlik. M.G.Gülcan and Fatih Şahin
(Eds.). Karşılaştırmalı Eğitim: Teori ve uygulama.Pegem: Ankara.

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2020). Managing diversity through internationalisation: Study in
Turkey initiative. In B. Christiansen & J. Branch, (Eds.), The marketisation of higher education: Policies, practices, and perspectives (Chapter 12). London: Palgrave Macmillan.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Hold on tight everyone: we’re going down a rabbit hole.
ISEA Special Issue Focusing On Educational Responses to the Pandemic.

Ayyıldız, P. (2020). Yönetici yeterlikleri. Murat Özdemir (Ed). Yönetme Sanatı içinde. Ankara:
Anı Yayıncılık.

Ayyıldız, P. (2021). Arttırılmış gerçeklik (AR) ile değişen tıp eğitiminin nabzını tutmak. Türkiye
Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı.

Durnalı, M , Ayyıldız, P . (2019). The relationship between faculty members’ job satisfaction
and perceptions of organizational politics. Participatory Educational Research, 6(2), 169-188. DOI: 10.17275/per.19.20.6.2

Ayyıldız, P. (2019): Technology for classroom management. In Mehmet Durnalı (Ed). Utilizing
Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration. IGI Global.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out international
university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference IHEC 2019 Abstracts içinde (s.35-37). Çanakkale.

Ayyıldız P, Baltacı, H. Ş. (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to teach ethics at
tertiary level. M. Özmusul (Ed.), Official Abstract Book Questioning of Changes in Education: Looking for Priorities in Education içinde (s.20). Ankara.


Ayyıldız, P. (2019). Eğitim Yönetimi Öğretim Elemanlarının Alanın Bilgisine Dair Epistemik
İnançları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora tezi). Erişim adresi: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8070

Ayyıldız, P. (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you! ERTE Congress II.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Özet bildiriler kitabı içinde (ss.21-22). Aydın.

Temoçin, P. (2018). Decision making processes as part of administration in chaotic and non-
chaotic atmosphere in educational organizations. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 317-326). Lancaster: Springer.

Şenses, B. & Temoçin, P. (2018). An interdisciplinary study: quantum leadership and hybrid
leadership. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 547-559). Lancaster: Springer; 2018.

Ayyıldız, P. (2017) Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership.
International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.221-222). Muğla.

Ayyıldız, P. & Yengel, B. (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of having
access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference Abstracts içinde (s.58). İstanbul.


Kangalgil, M. and Ayyıldız, P. (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports
Teachers Regarding Special Field Competencies The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction Abstracts Book içinde (s.326-327). Adana.


Ural, A., P. Ayyıldız and B. Şenses. (2015). The Inconvenient Truth Behind a Current Practice in
Turkey Providing Financial Support for Private Schooling (2015). V. International Conference on Critical Education Abstracts içinde (s.). Wraclow.