(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Seher BULUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Seher BULUT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL

Yakın Doğu Üniversitesi 1998 Marmara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Düzen ve Güvenlik, AB'nin Ortadoğu Politikaları ve Yeni Komşulu Siyaseti, Türkiye Dış Politikası, Kıbrıs Meselesi, AB Güvenlik ve Savunma Politikası ve AB Uluslararası İlişkileri, Yüksek Öğretim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Books
- Forthcoming Modern Uluslararası İlişkiler Düzeninin Oluşumu,
- With Mesut Ozcan (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book
http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84).
- With Sadık Ünay, Ed., Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations, Nova Science Publications, New York, 2009 (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=8734&osCsid=f7c848886d4de47bd3181cab1e11d5b3)
Articles
- Forthcoming “EU Political Reactions Toward Arab Spring: Comparative study on Tunisia and Egypt”,
- Jacob Coleman Hurewitz, TDV İslam Ansiklopedisi (TDV Encyclopedia of Islam), 2015.
7
- 2011 Tunus Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme, (An Evaluation of 2011 Tunisian Elections) in Zahide Tuba Kor (Ed.) Ortadoğu Konuşmaları: Bölgesel ve Küresel Perspektiften “Arap Baharı”, Küre Yayınları, 2014
- Uluslararası İlişkilerde Düzen Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme (A Review on The Concept of Order in International Relations) in Mesut Özcan –Muzaffer Şenel (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84) (in Turkish).
- “İsrail 2006, (Israel 2006)” in Kemal İnat-Muhittin Ataman-Ali Balcı (ed.), Ortadoğu Yıllığı 2006 (The Year Book of Middle East 2006), Nobel Yayınları, Ankara 2008, pp. 183–217, (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Irak Politikası” (EU Policy towards Iraq) in Mehmet Şahin and Mesut Taştekin (ed.), II. Körfez Savaşı (II. Gulf War), Platin Yayınları, Ankara, 2006, pp. 67-89, (in Turkish).
- “European Policy towards the Arab-Israeli conflict during the Cold War”, Turkish Review of Middle Eastern Studies, OBIV (available at www.obiv.org.tr), Istanbul, 2005, (in English).
- “A Search for Security and Order in Europe: From the European Community to Wider Europe”, in Genov Georgy, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov (eds.), The European Union in 2005: Candidate Countries’ Perspectives, Jean Monnet Doctoral Volume, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, 2005, pp. 273-289. Available also http://becsa.org/start_en.php?id=PhDgrants-papers
- Contribution to “Küresel Güçler: ABD, AB, Çin, Rusya, İslam Dünyası” (Global Powers: the USA, the EU, China, Russia, the Islamic World), in Fahrettin Altun (ed.), Küre Yayınları, İstanbul, 2005 (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Barış Sürecine Etkisi” (The Impact of European Union on Middle East Peace Process) in M. İbrahim Turhan (Ed.), Çıkmazdan Çözüme Filistin, (From Stalemate to Solution Palestine), Küre Yayınları, İstanbul, 2003, pp: 131-181, (in Turkish).
Book Review
- Review of Mehmet Özkan “Foreign Policy After Tahrir Revolution: (Re)-Defining the Role of Egypt in the Middle East”, Lap Lambert Academic Publishing, 2011, Insight Turkey Fall 2013 Volume 15 No 4. Available also at http://insightturkey.com/foreign-policy-after-tahrir-revolution-re-defining-the-role-of-egypt-in-the-middle-east/book-reviews/374
Reports and Translations
- (From English to Turkish), The Rise of a Neo-Medieval Order in Europe/ Avrupa’da Yeni Ortaçağ Düzeninin Yükselişi, Jan Zielonka, Divan Journal of Interdisciplinary Studies: Civilization and Order, Bilim ve Sanat Vakfı, V. 13 No: 23, 2008/1.
- Research Report: “An Interdisciplinary Study of the Security Dimensions of Further EU Enlargement: Options for Bilateral Cooperation in Facing Military and Non-Military Risks and Challenges. The Interests of a New Member State: Hungary”, EuroMesco Working Paper, Report submitted to Teleki Lázsló Institute, Centre for Foreign Policy Studies Budapest and EuroMesco, Lisbon, October 2006.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL

Yeditepe Üniversitesi (LİSANS), Regent's University London (YÜKSEK LİSANS) ŞUBAT 2017 (LİSANS) - EKİM 2018 (YÜKSEK LİSANS) (DOKTORA) Yeditepe Üniversitesi 2021 - Devam ediyor

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Birliği ve Brexit, Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası İşletme, Kurum Kültürü ve Kurumsal Girişimcilik, Bölge Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Furkan EMER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Furkan EMER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu 2008 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi (Y.B.Ü) 2008-2009

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp AD 2009-2015

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 2016-2019

Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi 2019-2019

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım 2020-2020

Araştırma Alanları

Pediatri, Genetik, Genomik, İnovasyon, Afet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bayrak E ve Kitis Y. (2018). The Main Reasons for Emergency Department Visits In Cancer Patients. The Medical Bulletin of Haseki, 56 (1), 6-13. DOI:10.4274/haseki.83997.

Bayrak-Aykan E, Eren-Fidancı B, Yıldız D. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Ahlaki Olgunluk Ve Etik Duyarlılığın Değerlendirilmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi 1(2), 84-91.

Eren Fidanci B, Bayrak Aykan E, Yildiz D. (2019). Çocuğuma Ne Olacak: Kardiyak Kateterizasyona Nitel Yaklaşım, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı 3 Ek Sayı 1

Hemşirelik ve İnovasyon, Bölüm adı: (Hemşirelerde İnovatif Ruhu Uyandırma) (2018).,Eren Fidancı Berna,Yıldız Dilek, Bayrak Aykan Emine, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: SEVİL ÜMRAN, DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-81042-4-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4666496).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
Zeynep Feyza Eker Ayhan, “Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz” Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Av. Feyza Eker Ayhan, “Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehdara Teşmili”, “Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan” GSU Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/I (2012), s. 95- 119.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
Z. Feyza Eker Ayhan, “Outlines of the New Turkish Mediation Act”, Arbitrators and Mediators In Settling National and International Disputes, Baku, 2012.
Av. Feyza Eker Ayhan, 'Türk Arabuluculuk Hukukunda Güncel Sorunlar', Uluslararası Ticari Tahkim ve Arabuluculukta Güncel Sorunlar: Avrasya ve Türkiye Perspektifi Konferansı, Istanbul, 2015.

Adı SoyadıUzman Nihat Onur BAYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Uzman Nihat Onur BAYSAL

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kevser PEKER KIRTIZ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Tunahan DEMİRBAŞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kenan BODUR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta[email protected]