Farabi Değişim Programı

AnasayfaUncategorized @trFarabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı nedir?

Farabi (871-950) Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı’nın kısaltması olan Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar, Farabi Değişim Programı Protokolü ile kendi aralarında program kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler.

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar.

  • Önlisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programı’ndan yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
  • Öğrenciler bulundukları yarıyılda almaları gereken dersleri kabul edildikleri üniversitede alırlar. Gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir; değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için başvuru koşullarını içeren bir başvuru ilanı yayımlar. Birinci ilan 15 Mart, ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayımlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır.

Öğrenci Başvuru Şartları (Asgari Koşullar)

  • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
  • Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,0/4 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,5/4 olması.
  • Öğrenciler her bir eğitim-öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Öğrenim Giderleri

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.

Öğretim Üyesi Hareketliliği ve Kapsamı

Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesinin, bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerinikapsar. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi hareketliliğine katılabilir

Öğretim Üyesi Hareketliliğinin Süresi

Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.

Farabi Değişim Programına İlişkin Mali Esaslar

Farabi Değişim Programına katılan Vakıf Üniversitesi Öğrencilerine burs verilmemektedir.

Farabi Değişim Programı hakkında daha detaylı bilgi almak için: https://farabi.yok.gov.tr/farabi-degisim-programi adresini ziyaret edebilirsiniz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com