Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

AnasayfaÖğrenciSık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Üniversitenizin kayıt koşulları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar/olacaklar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
Ön lisans programlarından mezun olanlar/olacaklar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Üniversitenize bağlı fakülte ve yüksekokul ve meslek yüksekokulları hangi yerleşkede bulunmaktadır?

Üniversitemiz Ankara’nın merkezinde ANKARA Eski Tren (ATG) ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garlarının olduğu yerde bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerimiz buralarda yapılmaktadır. Ayrıca Etimesgut’ta kampüs alanımız da bulunmaktadır.

Üniversiteniz burs olanakları nelerdir? Burslar hangi durumda kesilmektedir?

ÖSYM BURSLARI
Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYM sonucuna göre %100, %50 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamakta ve karşılıksızdır.

Disiplin suçu işlenmemesi durumunda, eğitim süresi boyunca burs kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca üniversitemizin bölümlerinde başarı bursları da verilmektedir.

Üniversitenizin önlisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitenizin lisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

2022-2023 YKS yerleştirme sonrası lisans-önlisans programlarının taban-tavan puan ve başarı sıraları nelerdir?

Üniversitenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

Üniversitemiz ERASMUS değişim programına kabul almış olup, öğrencilerimiz değişim programları dahilinde yurtdışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar kapsamında bilgisini ve görgüsünü artırmak amacıyla gönderilmektedir. Bu yıl öğrenci değişim programımız başlamıştır.

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitenizde öğrenim görmek mümkün mü?

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemizde öğrenim görülmektedir.

Üniversitenizin ödeme koşulları nelerdir?

1 – NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE TEK SEFERDE YAPILAN ÖDEMELERDE %5 İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.
Öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanmakta olup, tüm kredi kartları için geçerlidir.

2- KREDİ KARTI TAKSİTLİ ÖDEME (9 TAKSİT)
Öğrenim ücretinin kredi kartı ile taksitli ödenmesi durumunda 9 (dokuz) taksit uygulanmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için kredi kartınızda öğrenim ücretiniz kadar kullanılabilir limitinizin olması gerekmektedir.

3- OKUL TAKSİT SİSTEMİ (10 TAKSİT)
Anlaşmalı olduğumuz banka tarafından açtırdığınız hesabın ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücreti kadar kredi limiti tanımlanmalıdır. Veli (kefil) adına açılan Özel Kredili Hesaba, ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücretinin taksit tutarının eksiksiz olarak en geç belirlenen son ödeme gününe kadar yatırılması gerekmektedir. Belirlenen son ödeme gününe kadar öğrenim ücretlerinin taksit tutarları, kefil adına açılan Özel Kredili Hesabınıza yatırılmadığı takdirde ya da yeterli bakiye olmadığı durumlarda banka, hesabınıza tanımlanan kredi limitini devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır. Söz konusu durum hesap sahibine, ödenmeyen taksit tutarı üzerinden gecikme cezası uygulanmasına neden olacağı için taksitlerin geciktirilmemesi hesap sahibi yararına olacaktır.

Üniversitenizin yurtdışından öğrenci kabul koşulları, kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabul etmektedir.

Üniversitenizde öğretim dili nedir?

Üniversitemizin Eğitim Dili Türkçe ve İngilizcedir.

Üniversitenizin kurumlararası yatay geçiş koşulları elerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatomuzca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.
Kurumlar arası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir:

• Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,
Öğrencinin kaydolduğu yıldaki Merkezi Yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı ve ara sınıflara öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.
Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş ile aynı ya da farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.
Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

• Başarı Şartı ile Kurumlar arası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,
Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.
Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Ayrıntılı bilgi Web sayfamızda yer alan Yatay Geçiş Yönergesi’nde yer almaktadır.

Üniversitenizin kurum içi yatay geçiş koşulları nelerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatomuzca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi ‘Yatay Geçiş Yönergesi’nde belirlenen esaslara göre yapılır.
Üniversitemizde Kurum içi Yatay Geçiş yapılabilmektedir:

Başarı Şartı ile Kurum içi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,
Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden ön lisans ve lisans programları için en az 2,91 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin Merkezi Sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı Merkezi Yerleştirme Puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Başarı şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi Web sayfamızda yer alan Çift Anadal Ve Yandal Programları Yönergesi’nde yer almaktadır.

Üniversitenizde çift anadal ve yandal yapma koşulları nelerdir?

Üniversitemizde kayıtlı olduğu programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır. Çift anadal diploma programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.

Yandal sertifika programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini sağlamaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Üniversitenizin önlisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceği lisans programları nelerdir?

4 yıllık fakültelerin ÖSYM Dikey Geçiş Sınavına ilişkin klavuzunda belirtilmiştir.

Üniversitenizde Sosyal imkânlarınız ve öğrencilere yönelik topluluklar varmıdır?

Öğrencilerimizin yararlanacağı kanti kafeterya ve yemekhane hizmeti için ayrılmış bölümlerde ve bahçesinde sosyal mekanlar bulunmaktadır.
Öğrenci Toplulukları ile ilgili yönergeye uygun olarak öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda toplulukların kurulmasına imkan sağlanmaktadır.

Üniversitede yapılacak stajlar nerelerde yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda stajlarımız yaptırılmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ile de bölümlerin müfredatlarında bulunması koşulu ile yaz stajları da yapılmaktadır.

Öğrenci Konukevi’nden nasıl yararlabilirsiniz?

Üniversitemizin öğrencilerimize tahsis edilmiş üniversitemize ait kız ve erkek konuk evleri bulunmaktadır. Ayrıca yerleşkemizin bulunduğu bölge ulaşım ağının merkezinde olması nedeni ile Ankara’nın herhangi bir yerinde bulunan diğer yurtlara da kolay ulaşım imkânı bulunmaktadır.

Üniversitenizin mezunlarına Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık gurubu bünyesinde iş imkânı sağlıyor musunuz?

Henüz böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

Yemekhane ücretleri ne kadar olacak? Günde kaç öğün yemek çıkacak?

Günlük 4 çeşit tabldot içeren menünün fiyatı günün şartlarına göre güncellenmektedir. Ayrıca öğrenci konukevlerinde kalan öğrencilerimiz istedikleri takdirde kahvaltı ve akşam yemeği yiyebilmektedirler.

Kütüphanenin açık olma saatleri nedir? Hafta sonları da açık olacak mı?

Hafta içi 8:30- 17:30 arasında açıktır. Sınav dönemlerinde ise akşam 21:00 ‘e kadar açıktır.

Okul servisi olacak mı?

Okulumuzun yeri çok merkezi olduğundan servis düşünülmemektedir. Ancak Anafartalar ve Merkez Kampüs arasında yarım saatte bir ring(servis) aracımız bulunmaktadır.

Spor yapmak için saha, kort, havuz gibi altyapılar mevcut mu?

Okulumuzun halı sahası mevcuttur.

Hangi sosyal kulüplere katılabilirim?

Okulumuz öğrencilerinin kurduğu hali hazırda birçok sosyal kulübü mevcuttur. Eğer isterseniz farklı bir kulüp kurmak için başvurabilirsiniz.

Okul gezileri yapılması planlanıyor mu?

Okulun gezi kulübü ile geziler izinli olarak yapılmaktadır.

Yeni bölümlerin taban ve tavan puanları nedir?

Üniversitemizin web sayfasında bulunmaktadır.

Üniversitenizin lisansüstü programları, öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları nelerdir?

Üniversitemiz 2019-2020 Öğretim yılından beri Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin Anabilim Dallarında Yükseklisans, Doktora eğitimi vermektedir. Başvuru kontenjanı ve koşulları Web sayfamızda yer almaktadır. Yeni programların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemizin eğitiminde kullanılacak alt yapı imkanları nelerdir ?

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokullarının eğitiminde bulunan uygulamalı derslerin yürütülebileceği hem Merkez hem de Anafartalar Kampüslerimizde donanımlı laboratuvarlar mevcuttur.

Üniversitenizde mavi diploma(diploma eki) verilmekte midir ?

Evet. Üniversitemizde mavi diploma(diploma eki) verilmektedir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com