Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

AnasayfaÖğrenciSık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Üniversitenizin kayıt koşulları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar/olacaklar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
Ön lisans programlarından mezun olanlar/olacaklar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Üniversitenize bağlı fakülte ve yüksekokul ve meslek yüksekokulları hangi yerleşkede bulunmaktadır?

Üniversitemiz Ankara’nın en merkezi yerinde ANKARA eski Tren Garının olduğu yerde bulunmaktadır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için tüm Fakülteler ve Meslek Yüksekokullarımız burada öğretime başlayacaktır. Önümüzdeki yıllar içerisinde Ankara’nın merkezine yakın yerleşkede kampüs planımız bulunmaktadır.

Üniversiteniz burs olanakları nelerdir? Burslar hangi durumda kesilmektedir?

ÖSYM BURSLARI
Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYS sonucuna göre %100, %50 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamakta ve karşılıksızdır.

Disiplin suçu işlenmemesi durumunda, eğitim süresi boyunca burs kesintisi yapılmamaktadır.

Üniversitenizin önlisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitenizin lisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

2020-2021 ÖSYS yerleştirme sonrası lisans-önlisans programlarının taban-tavan puan ve başarı sıraları nelerdir?

Üniversitemiz ilk defa 2019-2020 Öğretim yılında ilk defa öğrenci alan bölümlerin tavan-taban puanları

Üniversitenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

Üniversitemizde öğrenci değişim olanakları için yurtdışındaki üniversiteler ile ikili anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Ayıca ERASMUS değişim programı için çalışmalarımız da devam etmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitenizde öğrenim görmek mümkün mü?

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemizde öğrenim görmek mümkün olacaktır.

Üniversitenizin ödeme koşulları nelerdir?

1 – NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE TEK SEFERDE YAPILAN ÖDEMELERDE %5 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
Öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanır. Bu uygulama tüm kredi kartları için geçerlidir.

2- KREDİ KARTI TAKSİTLİ ÖDEME ( 9 TAKSİT )
Öğrenim ücretinin kredi kartı ile taksitli ödenmesi durumunda 9 taksit uygulanır. Bu işlemin yapılabilmesi için kredi kartınızda öğrenim ücretiniz kadar kullanılabilir limit olması gerekir.

3- OKUL TAKSİT SİSTEMİ (10 TAKSİT)
Anlaşmalı olduğumuz banka tarafından açtırdığınız hesaba ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücreti kadar kredi limiti tanımlayacaktır. Veli (kefil) adına açılan Özel Kredili hesaba, ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücretinin taksit tutarını eksiksiz olarak en geç belirlenen son ödeme gününe kadar yatırmanız gerekecektir. Belirlenen son ödeme gününe kadar öğrenim ücretlerinin taksit tutarları, kefil adına açılan Özel Kredili hesabınıza yatırılmadığı takdirde ya da yeterli bakiye olmadığı durumlarda banka, hesabınıza tanımlanan kredi limitini devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır. Söz konusu durum hesap sahibine, ödenmeyen taksit tutarı üzerinden gecikme cezası uygulanmasına neden olacağı için taksitlerin geciktirilmemesi hesap sahibi yararınadır.

Üniversitenizin yurtdışından öğrenci kabul koşulları, kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabul etmektedir.

Üniversitenizde öğretim dili nedir?

Üniversitemizin Eğitim Dili Türkçe ve İngilizcedir.

Üniversitenizin kurumlararası yatay geçiş koşulları elerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

 

 Kurumlar arası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir:

  • Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci ,

 Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş ile aynı ya da farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

 

  • Başarı Şartı ile Kurumlar arası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Üniversitenizin kurum içi yatay geçiş koşulları nelerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversitemizde Kurum içi Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir:

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Başarı Şartı ile Kurum içi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

 Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden ön lisans ve lisans programları için en az 2,91 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Üniversitenizde çift anadal ve yandal yapma koşulları nelerdir?

Üniversitemizde kayıtlı olduğu programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır. Çift anadal diploma programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.

Yandal sertifika programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini sağlamaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Üniversitenizin önlisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceği lisans programları nelerdir?

Üniversitenizde Sosyal imkânlarınız ve öğrencilere yönelik topluluklar varmıdır?

Öğrencilerimizin yararlanacağı kanti kafeterya ve yemekhane hizmeti için ayrılmış bölümlerde ve bahçesinde sosyal mekanlar bulunmaktadır.

Öğrenci Toplulukları ile ilgili yönerge hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda toplulukların kurulmasına imkan sağlanmaktadır.

Üniversitede yapılacak stajlar nerelerde yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda stajlarımız yaptırılmaktadır.

Yurt olanaklarınız nelerdir?

Üniversitemizin öğrencilerimize tahsis edilmiş üniversitemize ait kız ve erkek konuk evleri bulunmaktadır. Ayrıca yerleşkemizin bulunduğu bölge ulaşım ağının merkezinde olması nedeni ile Ankara’nın herhangi bir lokasyonunda bulunan diğer yurtlara da kolay ulaşım imkânı sağlamaktadır.

Üniversitenizin mezunlarına Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık gurubu bünyesinde iş imkânı sağlıyor musunuz?

Henüz böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

Yemekhane ücretleri ne kadar olacak? Günde kaç öğün yemek çıkacak?

4 çeşit tabldot içeren menünün fiyatı 16 TL dir.

Kütüphanenin açık olma saatleri nedir? Hafta sonları da açık olacak mı?

Hafta içi 8:30- 17:30 arasında açıktır. Sınav dönemlerinde ise akşam 21:00 ‘e kadar açıktır.

Okul servisi olacak mı?

Okulumuzun yeri çok merkezi olduğundan servis düşünülmemektedir. Ancak gelen talepler doğrultusunda bu durum değişebilir.

Spor yapmak için saha, kort, havuz gibi altyapılar mevcut mu?

Okulumuzun halı sahası mevcuttur.

Hangi sosyal kulüplere katılabilirim?

Okulumuz öğrencilerinin kurduğu hali hazırda birçok sosyal kulübü mevcuttur. Eğer isterseniz farklı bir kulüpte siz kurmak için başvurabilirsiniz.

Okul gezileri yapılması planlanıyor mu?

Okulun gezi kulübü ile geziler izinli olarak yapılmaktadır.

Yeni bölümlerin taban ve tavan puanları nedir?

YKS puan türlerinden aldıkları puanlara göre tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölümlerini tercih edebileceklerdir. Bu sene sınav sonucuna göre belirlenecektir.