Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

AnasayfaÖğrenciSık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Üniversitenizin kayıt koşulları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar/olacaklar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
Ön lisans programlarından mezun olanlar/olacaklar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Üniversitenize bağlı fakülte ve yüksekokul ve meslek yüksekokulları hangi yerleşkede bulunmaktadır?

Üniversitemiz Ankara’nın en merkezi yerinde ANKARA eski Tren Garının olduğu yerde bulunmaktadır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için tüm Fakülteler ve Meslek Yüksekokullarımız burada öğretime başlayacaktır. Önümüzdeki yıllar içerisinde Ankara’nın merkezine yakın yerleşkede kampüs planımız bulunmaktadır.

Üniversiteniz burs olanakları nelerdir? Burslar hangi durumda kesilmektedir?

ÖSYM BURSLARI
Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYS sonucuna göre %100, %50 ve %25 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamakta ve karşılıksızdır.
Burslar başarısızlık sebebiyle kesilmiyor ancak dönem uzaması durumunda aldığınız ders kredisi kadar ücret ödeyeceksiniz.

Üniversitenizin önlisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitenizin lisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitenizin yurtdışından öğrenci kabul koşulları, kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabul edecektir.
Yurtdışı öğrenci kontenjan ve fiyatları aşağıdaki linktelerde belirtilmiştir.
Lisans için ; tıklayınız
Önlisans için ; tıklayınız

2019 ÖSYM yerleştirme sonrası lisans ve ön lisans programlarının taban-tavan puan ve başarı sıraları nelerdir?

2019 Merkezi Yerleştirme Taban ve Tavan Puanları için tıklayınız.

Üniversitenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

Üniversitemizde öğrenci değişim olanakları için yurtdışındaki üniversiteler ile ikili antlaşma çalışmaları devam etmektedir. Ayıca ERASMUS değişim programı için çalışmalarımız devam etmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitenizde öğrenim görmek mümkün mü?

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemizde öğrenim görmek mümkün olacaktır. Ancak Üniversitemiz 2019-2020 Öğretim Yılında eğitime başladığı için ilgili sınıfların oluşmaması nedeni ile Dikey Geçiş Sınavı ile Öğrenci almamız mevzuata göre bu sene değil önümüzdeki yıl mümkün olacaktır.

Üniversitenizin ödeme koşulları nelerdir?

Ödeme şekli ve koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız!

Üniversitenizde öğretim dili nedir?

Üniversitemizin Eğitim Dili Türkçe ve İngilizcedir.

Üniversitenizin Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları Nelerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Kurumlar arası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Üniversitenizin Kurum içi Yatay Geçiş Koşulları Nelerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversitemizde  Kurumiçi  Yatay  Geçiş  iki  şekilde  yapılabilmektedir.

Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Başarı Şartı ile Kurumiçi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden önlisans ve lisans programları için en az 2,91 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Üniversitenizde Çift Anadal ve Yandal yapma koşulları nelerdir?

Üniversitemizde kayıtlı olduğu programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır. Çift anadal diploma programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.

Yandal sertifika programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini sağlamaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Üniversitenizin önlisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceği lisans programları nelerdir?

Yurt dışında dil eğitimi imkanı var mı?

YURT DIŞINDA DİL EĞİTİMİ

Yerleştirme puanı ile;

  • Sayısal puan türünde ilk 100’e girerek Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programlarını tam burslu olarak kazanan öğrencilerimizin,
  • Eşit ağırlık puan türünde ilk 100’e girerek Üniversitemizin Hukuk Fakültesini tam burslu olarak kazanan öğrencilerimizin Yurt Dışındaki İngilizce hazırlık eğitimi ve barınma giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
  • Covid-19 sebebiyle yurtdışı çıkışlarında problem yaşanması durumunda öğrencilerimize eğitim süreçleri içerisinde yurt dışında staj yapma ya da projelere katılma olanakları tanınacaktır.

Üniversitenizde Sosyal imkânlarınız ve öğrencilere yönelik topluluklar varmıdır?

Öğrencilerimizin yararlanacağı kanti kafeterya ve yemekhane hizmeti için ayrılmış bölümlerde ve bahçesinde sosyal mekanlar bulunmaktadır.

Öğrenci Toplulukları ile ilgili yönerge hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda toplulukların kurulmasına imkan sağlanmaktadır.

Yurt olanaklarınız nelerdir?

Üniversitemizin öğrencilerimize tahsis edilmiş üniversitemize ait kız ve erkek yurt çalışması devam etmektedir. Ancak yerleşkemizin bulunduğu bölge ulaşım ağının merkezinde olması nedeni ile Ankara’nın herhangi bir lokasyonunda bulunan yurtlara çok kolay ulaşım imkânı sağlamaktadır.

Üniversitenizin mezunlarına Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık gurubu bünyesinde iş imkânı sağlıyor musunuz?

Henüz böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

Yemekhane ücretleri ne kadar olacak? Günde kaç öğün yemek çıkacak?

4 çeşit tabldot içeren menünün fiyatı 16 TL dir (Seçmeli menü 8 adetten seçim yapılmaktadır).

Kütüphanenin açık olma saatleri nedir? Hafta sonları da açık olacak mı?

Hafta içi 8:30- 17:30 arasında açıktır. Sınav dönemlerinde ise akşam 21:00 ‘e kadar açıktır.

Okul servisi olacak mı?

Okulumuzun yeri çok merkezi olduğundan servis düşünülmemektedir. Ancak gelen talepler doğrultusunda bu durum değişebilir.

Spor yapmak için saha, kort, havuz gibi altyapılar mevcut mu?

Okulumuzun futbol sahası mevcuttur.

Hangi sosyal kulüplere katılabilirim?

Okulumuz öğrencilerinin kurduğu hali hazırda birçok sosyal kulübü mevcuttur. Eğer isterseniz farklı bir kulüpte siz kurmak için başvurabilirsiniz.

Okul gezileri yapılması planlanıyor mu?

Okulun gezi kulübü ile geziler izinli olarak yapılmaktadır.