Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

AnasayfaÖğrenciSık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Üniversitenizin kayıt koşulları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar/olacaklar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
Ön lisans programlarından mezun olanlar/olacaklar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Üniversiteniz ödeme koşulları nelerdir?

Eğitim ve öğretim ücreti banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim ücretinin yarısı Eğitim-Öğretimin başladığı ilk yarılın başında İlk kayıt ve ders kayıtları sırasında, kalan yarısı da Bahar dönemi ders kayıtları sırasında ödenecektir.

Üniversiteniz hangi yerleşkede bulunmaktadır?

Üniversitemiz Ankara’nın en merkezi yerinde, Ankara Eski Tren Garı’nın yanında bulunmaktadır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için tüm Fakülteler ve Meslek Yüksekokullarımız burada öğretime başlayacaktır. Önümüzdeki yıllar içerisinde Ankara’nın merkezine yakın bir yerleşkede kampüs planımız bulunmaktadır.

Üniversiteniz burs olanakları nelerdir? Burslar hangi durumda kesilmektedir?

ÖSYM BURSLARI
Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYS sonucuna göre %100, %50 ve %25 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamakta ve karşılıksızdır.
Bursunuz başarısızlık sebebiyle kesilmemektedir ancak dönem uzaması durumunda aldığınız ders kredisi kadar ücret ödemek durumundasınız.

2019-2020 ÖSYS yerleştirme sonrası taban puan ve başarı sıraları nelerdir?

Üniversitemizin ilk faaliyet yılı olan 2019-2020’da ilk defa öğrenci alan bölümlerin tavan-taban puanları:

Fakülteler

Meslek Yüksek Okulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Üniversitenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

Üniversitemizde öğrenci değişim olanakları için yurtdışındaki üniversiteler ile ikili anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Ayıca ERASMUS değişim programı için çalışmalarımız da devam etmektedir.

2020-2021 Kontenjanlarınız nelerdir?

Üniversitenizin Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları Nelerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

 

 Kurumlar arası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir:

 • Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci ,

 Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş ile aynı ya da farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

 

 • Başarı Şartı ile Kurumlar arası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Üniversitenizin Kurum içi Yatay Geçiş Koşulları Nelerdir?

Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversitemizde Kurum içi Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir:

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Başarı Şartı ile Kurum içi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

 Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden ön lisans ve lisans programları için en az 2,91 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Öğrenci Belgesi, Transkript, Kimlik Kartı vb. belgeleri nasıl alabilirim?

MEBİS üzerinden istediğiniz belgenin talebini oluşturmanız gerekmektedir. Sonrasında belge talep durumunuz ‘hazır’ konumuna geldiğinde ıslak imzalı belgenizi öğrenci işleri birimimizden teslim alabilirsiniz.
Görseldeki adımları izleyerek belge talebi oluşturabilirsiniz.

Mebis şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Görseldeki adımları izleyerek şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

Numaramı nasıl güncelleyebilirim?

İsim, Soyisim ve Öğrenci numaranız ile
[email protected]dipol.edu.tr adresine mail atarak güncelleyebilirsiniz.

Üstün Başarı Bursu

Üniversiteye yerleştirme sınavında, dil puanları hariç, yerleştiği lisans programının puan türünde üstün başarı sağlayan öğrenciye standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere, yılda 7 ay boyunca;

 • İlk 100’de yer alan öğrenciye 5.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
 • 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
 • 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
 • 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
 • 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu verilecektir.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans ya da lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler üstün başarı bursundan yararlanamaz. Derslere devam etmeyen ve kayıt donduran öğrencilerin bursu kesilir.

Tercih İndirimi

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini Ankara Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır:

 • Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi
 • Burslu, %50 İndirimli ve %25 İndirimli kontenjanı olan programların, %25 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi,
 • Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir
 • Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.

 

Üniversitenizin önlisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceği lisans programları nelerdir?

Yurt dışında dil eğitimi imkanı var mı?

YURT DIŞINDA DİL EĞİTİMİ

Yerleştirme puanı ile;

 • Sayısal puan türünde ilk 100’e girerek Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programlarını tam burslu olarak kazanan öğrencilerimizin,
 • Eşit ağırlık puan türünde ilk 100’e girerek Üniversitemizin Hukuk Fakültesini tam burslu olarak kazanan öğrencilerimizin Yurt Dışındaki İngilizce hazırlık eğitimi ve barınma giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
 • Covid-19 sebebiyle yurtdışı çıkışlarında problem yaşanması durumunda öğrencilerimize eğitim süreçleri içerisinde yurt dışında staj yapma ya da projelere katılma olanakları tanınacaktır.

Üniversitenizde Sosyal imkânlarınız ve öğrencilere yönelik topluluklar varmıdır?

Öğrencilerimizin yararlanacağı kanti kafeterya ve yemekhane hizmeti için ayrılmış bölümlerde ve bahçesinde sosyal mekanlar bulunmaktadır.

Öğrenci Toplulukları ile ilgili yönerge hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda toplulukların kurulmasına imkan sağlanmaktadır.

Yurt olanaklarınız nelerdir?

Üniversitemizin öğrencilerimize tahsis edilmiş üniversitemize ait kız ve erkek yurt çalışması devam etmektedir. Ancak yerleşkemizin bulunduğu bölge ulaşım ağının merkezinde olması nedeni ile Ankara’nın herhangi bir lokasyonunda bulunan yurtlara çok kolay ulaşım imkânı sağlamaktadır.

Üniversitenizin mezunlarına Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık gurubu bünyesinde iş imkânı sağlıyor musunuz?

Henüz böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

Yemekhane ücretleri ne kadar olacak? Günde kaç öğün yemek çıkacak?

4 çeşit tabldot içeren menünün fiyatı 16 TL dir (Seçmeli menü 8 adetten seçim yapılmaktadır).

Kütüphanenin açık olma saatleri nedir? Hafta sonları da açık olacak mı?

Hafta içi 8:30- 17:30 arasında açıktır. Sınav dönemlerinde ise akşam 21:00 ‘e kadar açıktır.

Okul servisi olacak mı?

Okulumuzun yeri çok merkezi olduğundan servis düşünülmemektedir. Ancak gelen talepler doğrultusunda bu durum değişebilir.

Spor yapmak için saha, kort, havuz gibi altyapılar mevcut mu?

Okulumuzun futbol sahası mevcuttur.

Hangi sosyal kulüplere katılabilirim?

Okulumuz öğrencilerinin kurduğu hali hazırda birçok sosyal kulübü mevcuttur. Eğer isterseniz farklı bir kulüpte siz kurmak için başvurabilirsiniz.

Okul gezileri yapılması planlanıyor mu?

Okulun gezi kulübü ile geziler izinli olarak yapılmaktadır.