Burslar ve Eğitim Fırsatları

AnasayfaÖğrenciBurslar ve Eğitim Fırsatları

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM İNDİRİMİ

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi yapılır.

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

 

TERCİH İNDİRİMİ

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini Ankara Medipol Üniversitesi’nin ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

 

· Sadece Tam Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olup da ücretli kontenjanı olmayan programların, %50 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi uygulanır,

 

· Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programlarının ücretli kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi uygulanacaktır. Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere %25 tercih indirimi uygulanmayacaktır.

 

· Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

 

· Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.

 

KARDEŞ İNDİRİMİ

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır.

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece ve öğrencilerden birinin üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete kadar geçerli olacaktır.

 

 

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Üniversiteye yerleştirme sınavında, dil puanları hariç, yerleştiği lisans programının puan türünde üstün başarı sağlayan öğrenciye standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere, yılda 7 ay boyunca;

  • ilk 100’de yer alan öğrenciye 15.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
  • 101-250 arasında yer alan öğrenciye 11.000  TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
  • 251-500 arasında yer alan öğrenciye 7.000 TL tutarında aylık eğitim bursu  ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
  • 501-750 arasında yer alan öğrenciye 4.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
  • 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 3.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı verilecektir.

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda kesilir. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar. Yemek olanağı, öğle yemeği şeklinde ve yurt kurallarına uymak kaydı ile üniversitemiz konuk evinde ücretsiz olacaktır.

 

 

 

 

ÖSYM BURSLARI

 

Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Tam Burslu, %50 indirimli olarak eğitim hakkı kazanırlar.

 

Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.

Ankara Medipol Üniversitesinde verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

 

BAŞARI BURSLARI

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans

öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda 2023-2024 akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır.

· Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin Ankara Medipol Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

· Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları ortalamaya dahil edilmez.

· Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki üçüncü hane dikkate alınır.

· Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.

· Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.

· Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye geçmez.

· Fakülteler ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.

· Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim,

· Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim,

· Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır.

· Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda,

 

o Sınıf Birincisine 2.000 TL tutarında (7 ay boyunca)

600TL

o Sınıf İkincisine 1.500 TL tutarında (7 ay boyunca)

450TL

o Sınıf Üçüncüsüne 1.000 TL tutarında (7 ay boyunca)

350TL

öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir.

Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir.

 

 

 

 

 

ÖZEL PROTOKOL

· Üniversitemiz ile ekte yer alan Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumları ve çeşitli kurum, kuruluşlar arasında yapılan protokoller kapsamında Lisans, Ön Lisans Programlarında Üniversitemizi tercih ederek yerleşen ve Üniversitemize kayıt yapan öğrenciler için, protokolde yer alan şartları sağlaması durumunda, her yıl tahakkuk eden öğrenim ücretine ayrıca protokolde belirtilen oranda burs ve indirim oranları uygulanır.

 

· Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için protokolde yer alan şartları sağlaması durumunda, her yıl tahakkuk eden öğrenim ücretine ayrıca protokolde belirtilen oranlarda burs ve indirim oranları uygulanır.

 

SPORCU İNDİRİMİ

· Milli Sporcu İndirimi:

Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen ve mensubu oldukları üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere disiplin cezası almadıkları sürece ilk üçe girerek derece alan öğrencinin öğrenim ücretinden bir sonraki akademik yıl geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 1.500 TL eğitim desteği verilir. Mezun olan öğrenci yukarıdaki haklardan yararlanamaz

Millilik derecesi bulunan ve bireysel branşlarda müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerin dilekçe ile yaptıkları başvuru incelenir. Uygun bulunan başvuruların lisans ve turnuva katılım kayıtları üniversite tarafından oluşturulur. Ulaşım, konaklama ve diğer giderler öğrencinin kendisine aittir.

· Takım Sporcu İndirimi:

 

Milli sporcu olmayıp, takım sporlarında üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları, ulusal veya uluslararası bir takım müsabakasında birinci olmaları halinde, bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden belirlenen oranlarda ayrıca yapılan indirimdir.

 

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 1.000 TL eğitim desteği verilir. Mezun olan öğrenciler yukarıda belirtilen haklardan yararlanamazlar

 

Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir.

 

· Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:

Milli sporcu olmayıp, bireysel branşlarda müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerin başvurusu dilekçe ile alınır. Başvuruları incelenen öğrenciler arasından uygun bulunanların lisans ve turnuva katılım kayıtları üniversite tarafından oluşturulur. Ulaşım, konaklama ve diğer giderler öğrencinin kendisine aittir. Katılım sağladığı müsabakada ilk üçe girerek derece alan öğrencinin öğrenim ücretinden bir sonraki akademik yıl geçerli olmak üzere %5 eğitim indirimi yapılır.

· Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir. Mezun olan öğrenciler yukarıda belirtilen haklardan yararlanamazlar.

 

· Engelli sporcular aynı koşullar çerçevesinde değerlendirilir ve aynı indirimlerden yararlanır.

· Takım ve Bireysel Sporcu Listeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerlidir.

 

 

MİLLİ SPORCU BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla sağlanan %100 eğitim ücreti indirimidir.

a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,

b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular,

c) 3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular

Bu indirim, sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil eğitim öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçerlidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28.11.2019 tarihinde imzalanan mutabakat metni uyarınca % 100 oranında eğitim bursu uygulanacaktır.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %15 eğitim indirimi yapılacaktır.

 

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İNDİRİMİ

Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize ayrıca % 15 eğitim indirimi yapılır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin, yerleştikleri programın bürüt ücreti üzerinden %25 indirimli olarak hazırlık programına kabul edilirler.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com