Burslar

1.Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi

Tam burslu dışında eğitim gören şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

2.Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde, her bir kardeşe ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 indirim uygulanacaktır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

3. Engelli Öğrenci İndirimi

Tam burslu dışında eğitim gören, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %10 eğitim indirimi yapılacaktır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

4.Tercih İndirimi

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini Ankara Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır:

  • Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi
  • Burslu, %50 İndirimli ve %25 İndirimli kontenjanı olan programların, %25 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi,
  • Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir
  • Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.

5. Üstün Başarı Bursu

Üniversiteye yerleştirme sınavında, dil puanları hariç, yerleştiği lisans programının puan türünde üstün başarı sağlayan öğrenciye standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere, yılda 7 ay boyunca;

  • İlk 100’de yer alan öğrenciye 5.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
  • 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
  • 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
  • 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu,
  • 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu verilecektir.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans ya da lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler üstün başarı bursundan yararlanamaz. Derslere devam etmeyen ve kayıt donduran öğrencilerin bursu kesilir.

6. Sporcu İndirimi

Milli Sporcu İndirimi: Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen, üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere, disiplin cezası almadıkları sürece, bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca her ay 500 TL eğitim desteği verilir. Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca her ay 500 TL eğitim desteği verilir.

Takım Sporcusu İndirimi: Milli sporcu olmayıp üniversite spor takımlarının kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları sürece, bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca her ay 300 TL eğitim desteği verilir. Son sınıf öğrencilerine, içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca her ay 300 TL eğitim desteği verilir. Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez yararlanabilir. Bireysel Sporcu Başarı Ödülü: Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç dereceye giren öğrencilere, dereceye girdikleri tarihten itibaren başlamak üzere 7 ay boyunca her ay; Birincilik derecesine 700 TL, İkincilik derecesine 500 TL, Üçüncülük derecesine 300 TL sporcu başarı bursu verilir. Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen turnuvalara katılan ve ilk üç dereceye giren engelli sporcular da aynı sporcu başarı bursundan yararlanır. Takım ve bireysel sporcu listeleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından rektörlüğe bildirilir ve rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerli sayılır.

7. Ösym Bursları

Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre tam burslu, %50 ve %25 indirimli olarak eğitim hakkı kazanır. Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır. Ankara Medipol Üniversitesi tarafından verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

8. Özel Protokol İndirimi

Üniversitemiz ile özel protokol imzalamış liselerden mezun olarak üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere protokolde yer alan indirim oranları ayrıca uygulanacaktır.

9. Dikey Geçiş Sınavı İndirimi

Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup dikey geçiş sınavı ile üniversitemiz lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize ayrıca %10 eğitim indirimi yapılır