Burslar

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI

Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi

Tam burslu dışında eğitim gören şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi yapılır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

 

Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde, her bir kardeşe ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 indirim uygulanacaktır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

 

İsteğe Bağlı hazırlık

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin yerleştikleri programın ücretlisi üzerinden %25 indirimli olarak hazırlık programına kabul edilirler.

 

Engelli Öğrenci İndirimi

Tam burslu dışında eğitim gören, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %15 eğitim indirimi yapılacaktır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil, öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir.

 

Tercih İndirimi

   Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini Ankara Medipol Üniversitesi ve/veya İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır:

 • Ücretli kontenjanı bulunan programlar hariç, sadece tam burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi uygulanır,
 • Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programının ücretli kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi uygulanacaktır. Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere ayrıca %25 tercih indirimi uygulanmayacaktır.
 • Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
 • Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.
 • Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrencilere tercih indirimi uygulanmayacaktır

 

Üstün Başarı Bursu

DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;

 • İlk 100 e giren öğrenciye 6.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz konaklama ve yemek olanağı,
 • 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz konaklama ve yemek olanağı,
 • 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz konaklama ve yemek olanağı,
 • 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz konaklama ve yemek olanağı,
 • 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz konaklama ve yemek olanağı verilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar.

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda kesilir.

 

Başarı Bursları

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır.

 • Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin Ankara Medipol Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları ortalamaya dahil edilmez.
 • Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki üçüncü hane dikkate alınır.
 • Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.
 • Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.
 • Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye geçmez.
 • Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.
 • Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim,
 • Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim,
 • Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır.
 • Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda,
  • Sınıf Birincisine 600 TL tutarında (7 ay boyunca)
  • Sınıf İkincisine 450 TL tutarında (7 ay boyunca)
  • Sınıf Üçüncüsüne 350 TL tutarında (7 ay boyunca)

  öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir.

Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir.

 

Sporcu İndirimi

Milli Sporcu İndirimi:

Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen, üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere, disiplin cezası almadıkları sürece, bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca her ay 500 TL eğitim desteği verilir. Mezun olan öğrenciler yukarıda belirtilen haklardan yararlanamazlar.

 

Takım Sporcusu İndirimi:

Milli Sporcu olmayıp, Üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere takımında yer almaları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katılmaları, disiplin cezası almamaları ve ulusal veya uluslararası bir takım müsabakasında birinci olmaları halinde, bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %5 oranında indirim yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca her ay 300 TL eğitim desteği verilir. Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez yararlanabilir. Bireysel Sporcu Başarı Ödülü: Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç dereceye giren öğrencilere, dereceye girdikleri tarihten itibaren başlamak üzere 7 ay boyunca her ay; Birincilik derecesine 700 TL, İkincilik derecesine 500 TL, Üçüncülük derecesine 300 TL sporcu başarı bursu verilir. Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen turnuvalara katılan ve ilk üç dereceye giren engelli sporcular da aynı sporcu başarı bursundan yararlanır. Takım ve bireysel sporcu listeleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından rektörlüğe bildirilir ve rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerli sayılır. Mezun olan öğrenciler yukarıda belirtilen haklardan yararlanamazlar.

 

Ösym Bursları

Ankara Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre tam burslu, %50 indirimli ve ücretli olarak eğitim hakkı kazanır. Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır. Ankara Medipol Üniversitesi tarafından verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

 

Özel Protokol İndirimi

Üniversitemiz ile özel protokol imzalayan liselerden mezun öğrencilerin, ilgili protokol indiriminden yararlanabilmesi için tercih indirimi şartlarının sağlanması gerekir. Tercih indirimi ise aday öğrencilerin yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini Ankara ve/veya İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarını tercih etmesi halinde uygulanmaktadır.

 

Dİkey Geçiş Sınavı İndirimi

Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup dikey geçiş sınavı ile üniversitemiz lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır