Genel Sekreterlik

AnasayfaÜniversiteGenel Sekreterlik

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşan Genel Sekreterlik; üniversite bünyesindeki idari birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmaları için gerekli koordinasyonu sağlar ve rektöre bağlı çalışır. Ayrıca, YÖK ve diğer resmi kurumlarla yapılan yazışmaları ilgili mevzuata uygun nitelikte yürütmekle sorumludur.

Üniversitenin amaçları doğrultusunda idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak yine Genel Sekreterliğin görevleri arasındadır.