Genel Sekreterlik

AnasayfaÜniversiteGenel Sekreterlik

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşan Genel Sekreterlik; üniversite bünyesindeki idari birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmaları için gerekli koordinasyonu sağlar ve rektöre bağlı çalışır. Ayrıca, YÖK ve diğer resmi kurumlarla yapılan yazışmaları ilgili mevzuata uygun nitelikte yürütmekle sorumludur.

 

Üniversitenin amaçları doğrultusunda idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak yine Genel Sekreterliğin görevleri arasındadır.

text
Adı Soyadı Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Görevi Genel Sekreter Vekili
Telefon (Dahili) 444 20 10
E-Posta [email protected]
Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı