Kurumsal Değerler

AnasayfaÜniversiteKurumsal Değerler

Misyonumuz

Ankara Medipol Üniversitesinin misyonu, nitelikli eğitim ve araştırmayla sağladığı kazanımlarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmek, paydaşlarla istikrarlı şekilde iş birliklerini sürdürmek, sürekli gelişmeyi sağlamak, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Ankara Medipol Üniversitesinin vizyonu, kaliteli eğitim ve öğretimi, katma değer oluşturan araştırmacı anlayışı, yenilikçilik ve girişimcilik ruhu, sürdürülebilir, sürekli gelişime açık dinamizmi ve güçlü kurumsal kültürü ile bilime ve topluma yön veren, bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Değerlerimiz

 • Etik Değerlere Bağlı
 • Mükemmelliyetçi
 • Çevreye Duyarlı
 • Kalite ve Sürdürülebilirlik Odaklı
 • Paydaş Odaklı
 • Özgürlükçü
 • Hoşgörülü
 • Katılımcı
 • Yenilikçi ve Girişimci
 • Sürekli Öğrenen ve Gelişen
 • Toplumsal Sorumluluk Bilincine Sahip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com