05/01/2023-20/03/2023 tarihli Erasmus Hareketlilikleri Başvuru Sonuçları ve 21/03/2023 Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

AnasayfaAkademik Duyurular05/01/2023-20/03/2023 tarihli Erasmus Hareketlilikleri Başvuru Sonuçları ve 21/03/2023 Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

Erasmus Koordinatörlüğünce 05/01/2023-20/03/2023 tarihlerinde 6 hibeli, 6 hibesiz toplam 12 kişilik staj kontenjanı için başvuruya açık olan Erasmus+ Staj Hareketliliği ilanına 12 başvuru yapılmıştır ve 6 hibeli öğrenci asil olarak seçilmiştir.

05/01/2023-20/03/2023 tarihli 4 personel eğitim alma, 4 personel ders verme hareketliliği olmak üzere toplam 8 kişilik personel hareketliliği için açılan Erasmus Personel Hareketlilik ilanlara 21 başvuru olmuştur. 4 (2 akademik kadro-2 idari kadro olmak üzere) personel eğitim alma, 4 personel ders verme hareketliliği için toplam 8 personel seçilmiştir.

Hibe sözleşmesi doğrultusunda belirtilen hibe miktarı ve aktarım koşulları doğrultusunda, personel hareketlilikleri hibelerinin 3 günlük kısmi ödeme şeklinde yapılmasına, öğrenci staj hareketliliklerinin en fazla 70 günlük hibelendirilmesine karar verilmiştir.

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörlüğü (TUA) tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için ilgili 2022 Sözleşme Dönemi El Kitabı”nda ve Rektörlükçe kayıt altına alınmış başvuru ilanında yayınlanan seçim kriterleri (EK-1) ile ilanda belirtilen kontenjan tablolarına göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 4’lük sistemin 100’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK’e ait tablo (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf ) kullanılmıştır.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel (Erasmus Komisyonu üyeleri) ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamakta olup, karar eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

21.03.2023 Tarihli Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (EK-1)

2022 Projesi Erasmus Personel Hareketliliği Sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (EK 2)

2022 Projesi Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (EK 3)

Önemli Not 1: Asil listede ismi bulunan ve hakkından vazgeçmek isteyen adaylar, 02/04/2023 tarihine kadar haklarından vazgeçtiklerine dair Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe verebilir. 02/04/2023 tarihinden sonra hakkından vazgeçmek isteyen asil adaylara ise bir sonraki başvurusunda eksi puan uygulanır.

Önemli Not 2: 02/04/2023 tarihine kadar hakkından feragat eden adayların olması durumunda ilgili birim/ fakülte içerisindeki yedek adaylar sırasıyla asil listeye davet edilir.

Önemli Not 3: Seçilen adaylar için Erasmus Koordinatörlüğünce “Erasmus Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı” gerçekleştirilecektir. Toplantı saati ve yeri e-mail ile tarafınıza ilerleyen süreçte bildirilecektir.

Saygılarımızla,

Erasmus Seçim Komisyonu

İletişim: [email protected]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com