2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Eğitimin İşleyişi Hakkında

AnasayfaAkademik Duyurular2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Eğitimin İşleyişi Hakkında

09.09.2020


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Eğitimin İşleyişi Hakkında Duyuru

Ülkemizin ve bölgemizin içerisinden geçtiği pandemi durumu ve YÖK’ün ‘‘Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri’’ konulu yazıları da göz önüne alınarak Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi için  yapılan planlama Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

 1. Programlarımızda uygulanacak eğitim öğretim yöntemleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

Program Eğitim yöntemi
1 Diş Hekimliği Fakültesi Karma-Hibrid*
2 Eczacılık Fakültesi Çevrim içi-Online**
3 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Çevrim içi-Online
4 Hukuk Fakültesi Çevrim içi-Online
5 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çevrim içi-Online
6 İletişim Fakültesi Çevrim içi-Online
7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Karma-Hibrid
8 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çevrim içi-Online
9 Tıp Fakültesi Karma-Hibrid
10 Yabancı Diller Hazırlık Okulu (İngilizce-Türkçe) Örgün-yüz yüze***
11 Adalet Meslek Yüksekokulu Çevrim içi-Online
12 Meslek Yüksekokulu Karma-Hibrid
13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karma-Hibrid
 1. Karma-Hibrid eğitim (*): Bu yöntem ile eğitim-öğretimde; teorik dersler çevrim içi-online olarak yapılacaktır. Uygulama dersleri ise gerekli önlemler alınarak küçük gruplar halinde örgün olarak yapılacaktır. Karma-hibrid dersin hangi sınıflar için hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı ilgili program yönetimleri tarafından yürütülecektir.
 2. Çevrim içi-Online eğitim (**): Bu yöntem ile eğitim-öğretimde; birinci sınıfın güz dönemi teorik dersleri çevrim içi-online olarak yapılacaktır. Uygulama dersleri ise bahar dönemine ertelenecektir. Çevrim içi-Online dersin hangi sınıflar için hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı ilgili program yönetimleri tarafından yürütülecektir.
 3. Örgün-yüz yüze eğitim (***): Bu yöntem ile eğitim-öğretimde; gerekli önlemler alınarak, mesafe kuralına uyacak şekilde derslik ve laboratuvarlar kapasitelerinin 1/3 oranını aşmayacak şekilde kullanılacak ve dersler ve uygulamalar maskeli olarak yapılabilecektir.

 

Teorik dersler ve çevrim içi-online eğitim:

 1. Türk Dili, İnkılap Tarihi ve Zorunlu İngilizce dersleri dışındaki tüm uzaktan-online eğitimler çevirim içi (canlı) olarak verilecektir.
 2. Teorik ve uzaktan verilebilecek derslerin programların en az % 40’ını kapsamasına özen gösterilecek, ilgili öğretim elemanı, program yeterliği ve dersin öğrenim kazanımlarını dikkate alarak çevrim içi-online vereceği dersin gerekçesini yazılı olarak beyan edecektir.
 3. Farklı programlara verilen aynı dersler, mümkün olduğunca birleştirilecektir.
 4. Teorik ve uzaktan verilebilecek derslerde öğretim elemanları ders için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını ve ders materyallerini MEBİS’e en az dönemlik olarak önceden yükleyecek, öğrencilerin çevrim içi-online derse önceden hazırlanıp gelmeleri sağlanacaktır (Flipped Learning Yöntemi).
 5. Çevrim içi-online bu ders uygulama yönteminde, öğrenci önceden derse hazırlanacak, anlamadığı ve sormak istediği soruları hazırlayacak, ilgili öğretim elemanına elektronik ortamda önceden iletebilecek veya ders sırasında sorarak tartışılması sağlanacaktır. Gerekli hallerde öğretim elemanı kendi hazırladığı soruları ders sırasında sorarak ders konusunun tartışılmasını sağlayacaktır. Dersi PPT’den anlatmak yerine dersi tartışmak esas olacaktır.
 6. Çevrim içi-online her derse katılımın sağlanması için ders sırasında herhangi bir zamanda, önceki-geçmiş derslerin konularını kapsayan ve ara sınav notuna katkısı olan Quizler yapılacaktır.
 7. 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitemizde ders verecek olan bütün öğretim elemanları “Uzaktan Eğitici Eğitimi” kursunu online alması zorunludur. Uyum eğitimi esnasında tüm akademik birimlerimiz bu gerekliliği sağlayacaktır.

 

Uygulamalı dersler ve karma-hibrid eğitim:

 1. Uygulamalı dersler olabildiğince seyreltilmiş gruplar halinde, gerekli önlemler alınarak, uygulama grupları arasında fiziki mekanların gerekli dezenfeksiyonu yapılarak ve zorunlu sürelere dikkat edilerek yüz yüze verilecektir.
 2. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında uygulamalı dersler ile özellikle staj mahiyetindeki dersler için öğrencilerin hastane ve benzeri staj mekanlarında geçirecekleri süreleri asgari düzeyde tutulacaktır.
 3. Teorik dersleri çevrim içi-online yapılacak olan Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında uygulamalı dersler ile staj mahiyetindeki derslerini öğrencilerin bulundukları yerlerde, ilgili program yönetiminin onayı ile yapmaları teşvik edilecek, Uygulama ve Staj Karnelerinin bulundukları yerlerdeki ilgili kurumlar tarafından doldurulup onaylanması istenecektir.

 

Hazırlık dersleri, sınavlar ve örgün-yüz yüze eğitim:

 1. Yabancı Diller hazırlık Okulunun hazırlık geçme ve seviye tespit sınavları zorunlu haller dışında gerekli önlemler alınarak örgün-yüz yüze yapılacaktır.
 2. Ara sınavlar, Genel Sınavlar ve Bütünleme Sınavları, Üniversitemiz Sınav Komisyonunca her program için belirlenen ilkeler çerçevesinde, sınav ve ölçme değerlendirme güvenliği azami ölçüde sağlanarak yapılacaktır. Uzaktan yapılan sınavlarda, süre kısıtlaması, soru sayısının ve çeşitliliğinin artırılması gibi tedbirler uygulanacaktır.
 3. Genel sınavların olabildiğince gözetimli yapılmasına dikkat edilecektir.
 4. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem I dersleri için quizler hariç, teorik ve uygulama sınavları, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak aksi bir karar alınmadığı sürece yüz yüze yapılacaktır.

 

Diğer konular:

 1. Akademik birimlerin programları ve ders anlatım modelleri dikkate alınarak yurt kayıtlarında öğrencilere yönlendirme yapılacaktır.
 2. Ülkemizin ve bölgemizin pandemi koşullarına bağlı olarak gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilecek, değişikliğe ihtiyaç olmaması halinde 2020-2021 Bahar dönemi için de bu işleyiş planı uygulanacaktır.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com