2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınavı Konu Başlıkları

AnasayfaAkademik Duyurular2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınavı Konu Başlıkları

TÜRK DİLİ- 1 Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları
8. Hafta: Konuşma Dili- Yazı Dili
9. Hafta: Türkçe Zengin Bir Dil midir?
10. Hafta: Türklerin Kullandığı Alfabeler
11. Hafta: Ses ve Ses Olayları
12. Hafta: Başlıca Yazım Kuralları
13. Hafta: Şekil Bilgisi
14. Hafta: Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri


ATATÜRK İLKE VE İNKILAP – 1 Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları
8. HAFTA- Birinci Dünya Savaşı’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Mondros, M. Kemal’in Samsun’a Çıkması, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Kongreler, Misak-ı Milli, Son Meclis-i Mebussan
9. HAFTA- TBMM’nin Açılışı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri, 21 Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye, Sevr Antlaşması
10. HAFTA- Millî Mücadele’nin Askeri Safhası, Mudanya Mütarekesi
11. HAFTA- Lozan Barış Antlaşması, II. Meclis, 24 Anayasası, Cumhuriyet’e Dönüşüm
12. HAFTA- Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokratikleşme Süreci ve Çok Partili Hayat Denemeleri, İstiklal Mahkemeleri, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn, İzmir Suikastı, Menemen Olayı
13. HAFTA- Atatürk İlkeleri, Yapılan İnkılaplar
14. HAFTA- Atatürk Dönemi Eğitim, Kültür ve Sanat Politikaları, Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi


İNGİLİZCE- 1 Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları
There is/There are, prepositions (in, on, above, under, between, next to, behind)
Countable/Uncountable Nouns (sayılabilir sayılamaz isimler), a-an, some, any, how many/much
Past Simple Tense (Geçmiş Zaman), was/were, V2, did
Present Simple Tense (Geniş Zaman), am, is, are, do/does


Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı