2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Ara Sınav Konu Başlıkları

AnasayfaAkademik Duyurular2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Ara Sınav Konu Başlıkları

2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ara Sınav Konuları

1. Hafta– Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Süreklilik ve Türk Modernleşmesinin Temelleri

2. Hafta– III. Selim Dönemi ve Reformları

3. Hafta– II. Mahmut ve Dönemi

4. Hafta– I. Meşrutiyet, Yeni Osmanlılar, II. Abdülhamid Döneminde Eğitim, Tersane Konferansı, 93 Harbi, Kanun-i Esasi

5. Hafta– II. Meşrutiyet, Meclis, 31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki, Trablusgarp Harbi

6. Hafta– Balkan Savaşları, Balkan Savaşları’nda Ordu ve Siyaset

7. Hafta– Birinci Dünya Savaşı, Savaşa Giriş, Sonuçları, Cepheler ve Ermeni Meselesi 

2020-2021 İngilizce 1 Güz Dönemi Ara Sınav Konuları

Simple present tense, am, is, are, do, does, family members aile üyeleri, possesive adjectives-sahiplik sıfatları my, your, her, his, its, our, their, sahip olma fiilleri have/has got

2020-2021 Türk Dili 1 Güz Dönemi Ara Sınav Konuları

1. Hafta– Dilin Tanımı ve İşlevi, Dillerin Doğuşu, Dillerin Millet Hayatındaki Önemi

2. Hafta– Türk Dilinin Tarihi Dönemleri

3. Hafta– Yeryüzündeki Diller

4. Hafta– Türkçenin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları

5. Hafta– Yazılı Anlatım

6. Hafta– Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları

7. Hafta- Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com