7417 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı

AnasayfaAkademik Duyurular7417 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı

7417 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı

05 Temmuz 2022 Tarihli ve 31887 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren;

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘ un 35. Maddesi ile 2547 sayılı Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiştir.

Eklenen geçici madde ile;

 • 05 Temmuz 2022 tarihine kadar ilişiği kesilenler ile
 • Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar

7/11/2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83’ den öngörülen başvuru süresi içinde;

 • Mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde,
 • Sağlık nedenleri ile başvuramayanların, buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar,
 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu kanunda belirtilen haklardan yararlanabilirler.
 •     Önlisans ve lisans öğrenci başvuruları ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından,
 •     Lisansüstü öğrenci başvuruları Enstitü Müdürlükleri tarafından,
 •     TUS, YDUS, DUS öğrenci başvuruları ise ilgili Fakülte Dekanlıkları tarafından alınacaktır.
 •     Af kapsamında kabul edilen önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıt hakkı kazandıkları yıldaki burs ve indirim olanakları aynen geçerlidir.
 •     Öğrencilerin kayıtları ayrıldıkları sınıf seviyesine yapılacak olup 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilan edilen ücretleri ödeyeceklerdir.
 •     Daha önce alarak başarılı oldukları derslere ait intibaklar akademik birimlerin ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır.

   

Başvuru yerleşkesi için TIKLAYINIZ

 

ÖNLİSANS/LİSANS

İlişiği kesilen / İlişik kesen BAŞVURU FORMU

Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan BAŞVURU FORMU

LİSANSÜSTÜ

İlişiği kesilen / İlişik kesen BAŞVURU FORMU

Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan BAŞVURU FORMU

 

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ TIKLAYINIZ.

 
 

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR (TIKLAYINIZ)

05/07/2022 tarihinden önce;
• Hazırlık dahil
• Önlisans,
• Lisans,
• Lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden
kendi isteği yada herhangi bir sebeple ilişiği kesilenler dahil,
• Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar
başvuruda bulunabilir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNAMAZ (TIKLAYINIZ)

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
• Terör suçu ile kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83),
• İşkence (madde 94 ve 95),
• Eziyet (madde 96),
• Cinsel saldırı (madde 102),
• Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından (madde 188) mahkum olanlar ile
• 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar (fiiller)
• Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları,
• Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak (hukuken geçerli olmayan yollarla vb.) kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle
ilişiği kesilenler başvuruda bulunamaz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğrenci İşleri Dairesi İletişim: [email protected]
Öğrenci Muhasebesi Birimi İletişim: [email protected]
Dil Okulu İletişim: [email protected]
Detaylı ve güncel bilgi için https://www.ankaramedipol.edu.tr/ sitesinden yayımlanacak olan duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.
Adaylar 444 20 10 numaralı telefondan ve https://www.ankaramedipol.edu.tr/universite/ulasim-ve-iletisim linkinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Üniversitemize ulaşabilirler.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com