Laboratuvarlarımız; Hücre Kültür, Moleküler Genetik, Mikrobiyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Toksikoloji, Botanik, Farmasötik Teknoloji, Farmakognozi, Farmasötik Kimya ve Analitik Kimyabirimlerimden oluşmaktadır.

Laboratuvarlarımızda;

  • Lisans ve Lisansüstü laboratuvar eğitimleri verilmektedir.
  • Laboratuvarlarımızda bulunan uzman teknik ekibimiz, cihaz ve teçhizatımız ile; Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere, araştırmacılara ortak veya dışarıdan hizmet alımı şeklinde çalışmalar yürütülmektedir.
  • Bilimsel projelere ve tez çalışmalarına teknik ve bilimsel destek verilmektedir.
  • Kamu veya özel kuruluşlarla, üniversitelerle ve bireysel araştırmacılara kurs, seminer, konferans gibi eğitimler verilmektedir.
  • Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile iş birliği içinde düzenlenen Eğitim programlarımız üniversitemizde yer alan akademik kadro ve eğitim uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.
  • Eğitim programlarına katılanlara Ankara Medipol Üniversitesi’ne ait “SERTİFİKA” veya “KATILIMCI BELGESİ” verilmektedir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com