Basın-Yayın Ofisi

Basın-Yayın Ofisi, üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda basılı ve dijital, süreli ve süresiz yayınların hazırlanması; kurumsal sosyal medya hesaplarının ve kurumsal web sitesindeki yayınların yönetimi; medya ilişkileri faaliyetlerinin üst yönetim ile koordineli bir şekilde yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludur.

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı