Diş Hekimliği Fakültesi Tek Ders Sınav Başvurusu

AnasayfaDiş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği Fakültesi Tek Ders Sınav Başvurusu

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine istinaden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı başvuruları Fakülte sekreterliğine dilekçe ile elden teslim edilerek yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

Tek Ders Sınav Başvuru Tarihi: 24 – 28 Temmuz 2023

Tek Ders Sınav Tarihi: 1 – 8 Ağustos 2023

Tek Ders Başvuru Formu için tıklayınız.

Not: Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 19;

(1) Tüm derslerin devam koşulunu sağlamış olmak koşuluyla ortak zorunlu dersler hariç, en fazla bir kurul dışı dersten başarısız olan ara sınıf öğrencilerinin girebileceği sınavdır. Tek ders sınavları, Fakülte Kurulunun belirleyeceği takvime göre ve ilgili öğrencilerin başvuruları üzerine güz yarıyılı başlangıcından en geç iki hafta önce yapılır.

(2) Tek ders sınavına, yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan eğitim öğretim programlarında öğrenim gören ve sınava girme hakkını kazanmış olan ara sınıflardaki başarısız öğrenciler girebilir.

(3) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, izleyen eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders sınavı açılır.

(4) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerin devam koşulunu sağlayarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilir.

(5) Ön koşullu bir dersten başarılı olunmadıkça bir sonraki yıldan ön koşulu gerektiren ders/derslerin alınamaması ve başarısız olunan tek ön koşul dersi nedeniyle bir eğitim-öğretim yılı uzaması ile sonlanan programlarda ön koşul dersi için tek ders sınavı açılır.

(6) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu ön koşul dersinden devam koşulunu sağlayarak başarısız olan ara sınıf öğrencileri girebilirler.

(7) Bu sınavda alınan puan ilgili ders için bütünleme sınavı puanı olarak değerlendirilir.

Başarılar dileriz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com