Erasmus Hareketliliği Sonuçları (04.09.2023-23.10.2023)

AnasayfaAkademik DuyurularErasmus Hareketliliği Sonuçları (04.09.2023-23.10.2023)

Değerli Erasmus+ Adayları,

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörlüğü (TUA) tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için ilgili 2022 ve 2023 Sözleşme Dönemi El Kitabı”nda ve Rektörlükçe kayıt altına alınmış başvuru ilanında yayınlanan seçim kriterlerine göre incelenmiştir.

Öğrenim Hareketliliği: Öğrenim hareketliliği ilanına Enstitülerden ve MYO bölümlerinden başvuru gelmediği için toplam 2 kişilik kontenjan fakülteler kontenjanına aktarılmıştır. Bu durumda toplam hibeli kontenjanlar tüm fakülteler için 5 kişi olarak güncellenmiştir. Fakülteler için ayrılan 5 hibeli kontenjan, başvuru gelen her bölümden en az 1 öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak üzere bölüm bazlı değerlendirilmiş olup, en yüksek puanlı öğrencilerden başlanarak en düşük puana doğru sıralama yapılmıştır. Bu doğrultuda 2023-1-TR01-KA131-HED-000117155 Nolu Erasmus+ Projesi öğrenim hareketliliği için 5 hibeli öğrenci, 5 hibesiz öğrenci, 12 yedek öğrenci seçilmiştir.

Staj Hareketliliği: Staj Hareketliliği ilanı başvuru gelen her bölümden en az 1 öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak üzere bölüm bazlı değerlendirilmiş olup, 5 hibeli öğrenci (1 doktora, 4 lisans kademesi), 10 yedek öğrenci seçilmiştir. “Beklemede” statüsünde olan öğrenciler 31.10.2023 tarihine kadar kabul mektubu teslim etmemeleri durumunda otomatik olarak elenir. Asil öğrencilerin feragat, mücbir sebep vb. nedenlerle faaliyeti gerçekleştirememesi durumunda ek bir karara ihtiyaç duyulmadan yedek liste ekte belirtildiği haliyle asile geçer.

Personel Hareketliliği: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052897 Nolu projeden açılan personel hareketliliklerine 3 başvuru olmuştur. 2 personel ders verme ve 1 personel eğitim alma başvurusu 5 günlük hibeli olarak uygun görülmüştür.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel (Erasmus Komisyonu üyeleri) ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamakta olup, karar eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.i

2023 Projesi Öğrenim Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız.

2023 Projesi Staj Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız.

2022 Projesi Personel Hareketlilikleri II Sonuçları için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT 1: YEDEK ADAYLAR ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE 31.10.2023 TARİHİNE KADAR DİLEKÇE VEREREK “HİBESİZ” OLARAK FAALİYETTEN FAYDALANABİLİR.

ÖNEMLİ NOT 2: ASİL OLARAK SEÇİLEN TÜM ADAYLAR İÇİN İLERLEYEN TARİHTE BİLGİLENDİRME VE ORYANTASYON TOPLANTISI YAPILACAKTIR. TOPLANTI TARİHİ VE YERİ İÇİN ADAYLARLA EMAİL ARACILIĞIYLA İLETİŞİME GEÇİLECEKTİR.

ÖNEMLİ NOT 3: ASİL SEÇİLEN ÖĞRENCİLER ARASINDAN HAKKINDAN VAZGEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER 31.10.2023 TARİHİNE KAFAR ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE “FERAGAT DİLEKÇESİ” VERMELİDİR

Saygılarımızla,

Ankara Medipol Üniversitesi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

[email protected]

Erasmus Code: TR ANKARA28

PIC Code: 894018931

OID Code: E10255903

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı