Sağlık Hukuku Uzman Arabuluculuk (Uzun) Eğitimi

15 Şubat 2021 @ 17:00 - 23 Mart 2021 @ 23:00
Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

Eğitim İçeriği

Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Arb. Fulya İlçin Gönenç

Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Zekeriye Çelik

Ülkemizde dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması ile birlikte arabuluculuğun geliştirilmesi amacıyla uyuşmazlıkların türüne göre uzmanlık alanlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6’ıncı maddesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Söz konusu yetki çerçevesinde Sağlık Hukuku özel uzmanlık alanı olarak belirlenerek, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Hukuku uzman arabuluculuk eğitimi usul ve esasları tespit edilmiştir. Ankara Medipol Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının E.73590746-020-8/-17sayı 08.01.2021 tarih, Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Eğitimi konulu yazısı ile sağlık hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimi iznini alarak, eğitim kurumları siciline kaydedilmiştir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen ders programı ve ders saatleri uyarınca; eğitimler teorik, uygulama eğitimi ve taraf vekilliği olmak üzere üç modülden oluşmaktadır.

Uzmanlık eğitimi Arasis.net Paneli üzerinden ONLINE eğitim yöntemi ile yapılacaktır.

Sağlık Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi (Uzun Eğitim Programı)

1. Modül – Sağlık Hukuku Teorik Eğitimi (36 saat)

– Sağlık Okur Yazarlığı

– Sağlık Hukuku Temel Bilgiler Hasta Hakları ve Mahremiyet

– Kişisel Verilerin Korunması

– Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları

– Tıbbi Uygulama Hataları

– Tazminat Sorumluluğu

– Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

– Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk

2. Modül – Sağlık Hukuku Uygulama Eğitimi (24 saat)

3. Modül – Taraf Vekilliği (2 saat)

olmak üzere toplam 62 saattir.

*Eğitimin toplam süresi 62 saat olup Uygulama Eğitimleri 2 eğitmen eşliğinde gerçekleştirileceğinden, eğitmen ders saati bakımından 86 saate tekabül etmektedir

 

Eğitim Programı Eğiticilerine İlişkin Esaslar

Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk için gerekli olan temel sağlık hukuku bilgisinin yanı sıra teknik bilgi ve becerinin verilmesinden oluşan teorik eğitimimizde, başta sağlık okur yazarlığı ve sağlık hukuku uyuşmazlıklarına hukuki yaklaşım olmak üzere programda yer alan konu başlıkları ile uzmanlık alanının gerektirdiği iletişim becerileri, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler ile arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa yönelik eğitim konuları yer almaktadır.

Uygulama eğitimimiz, sağlık hukuku uzman arabulucu adayların bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetlerini içerir. Eğitime katılan her arabulucunun arabulucu rolüyle uygulama yapması, arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması, arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama çalışmaları ve arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir. Uygulama Eğitimleri, uzman iki eğitmen eşliğinde verilmektedir.

Geniş kapsamlı eğitim programının gerek teorik gerek ise uygulama eğitimlerini kapsadığı ve özellikle disiplinler arası yaklaşımı gerektirdiği göz önüne alınarak eğiticilerimiz farklı uzmanlık alanlarından seçilen, konularında yetkin akademisyen ve uygulayıcılardan oluşmaktadır.

 

Eğitim kadromuzda;

Hukuk Fakültelerinin farklı Anabilim Dallarından öğretim üyelerimiz,

Tıp Fakültesi “Adli Tıp” ve “Tıp Tarihi ve Etik” Anabilim Dallarından öğretim üyelerimiz,

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyelerimizin yanı sıra,

Uluslararası alanda çalışan uzman müzakereci, tıp fakültesi ve hukuk fakültesi lisans derecesine sahip uzman hekim arabulucular ve alanında uzman deneyimli arabulucularımız yer almaktadır.

(Eğitim programımızda yer alan eğiticilerimiz ile eğitimlerin tarih ve saatleri ayrıca ilan edilecektir.)

Kimler İçin?

Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimine Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilir.

Arabuluculukta belli bir uzmanlık (Sağlık Hukuku Uzman Arabuluculuğu) alanında özel bilgi ve/veya beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Katılımcıların devam etmekte oldukları farklı uzmanlık eğitimleri var ise, sistem tarafından aynı ders saatinde birden fazla derse katılımın mümkün olmadığı hususu göz önüne alınarak uygun eğitim grubuna başvuru yapmaları önem taşımaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

Uzun eğitim programı teorik modülü Sağlık Okur Yazarlığı, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, Hasta Hakları ve Mahremiyet, Kişisel Verilerin Korunması, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları, Tıbbi Uygulama Hataları, Tazminat Sorumluluğu, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası, Taraf vekilliği, Sağlık Hukukunda Arabuluculuğa Elverişli Olan ve Olmayan Uyuşmazlıklar, Sağlık Hukukunda Arabuluculuk Süreci ve sağlık Hukuku konularını kapsar.

Uygulama eğitimi; sağlık hukuku uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetlerini içerir.

 

 

*İlgili eğitimimiz için kayıtlarımız başlamıştır.

*Şubat ayından itibaren gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerimizin katılımcı grupları, taleplere bağlı olarak oluşturulup eğitimlerimizin tarih bilgisi ayrıca iletilecektir.

Detaylar

Başlangıç:
15 Şubat 2021 @ 17:00
Bitiş:
23 Mart 2021 @ 23:00
Website:
https://sem.ankaramedipol.edu.tr/Egitimler/EgitimDetayIndex/30

Mekan

Ankara Medipol Üniversitesi (SEM)

Organizatör

Ankara Medipol Üniversitesi
Phone
444 20 10
E-mail
bilgi@ankaramedipol.edu.tr
Organizatör sitesini görüntüle
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com