İngilizce Muafiyet Sınavı Hakkında

AnasayfaAkademik Duyurularİngilizce Muafiyet Sınavı Hakkında

T.C. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI MUAFİYET SINAVI

*Bu sınav, Türkçe eğitim öğretim veren bölümlerde eğitime başlayacak öğrencilerimizi kapsamamaktadır.

İngilizce eğitim-öğretim veren bölümlerde okuyacak öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında eğitim görmeleri gerekmektedir. Hazırlık programını atlayıp bölümlerine başlamak isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyet sınavından başarıyla muaf olmaları gerekmektedir. Sınav Ana Kampüs B-Blok’ta yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sınavın detayları aşağıdaki belirtilmiştir:

  YAZILI SINAVLAR 1. OTURUM  19.09.2022, Pazartesi    1.Aşama:    09:00-11:00 (Test) 2.Aşama:     11:15-12:00 (Kompozisyon)  
  YAZILI SINAVLAR 2. OTURUM  19.09.2022, Pazartesi    1.Aşama:      13:30-15:30 (Test) 2.Aşama:      15:45-16:30 (Kompozisyon)  
    KONUŞMA SINAVLARI  20.09.2022, Salı             3. Aşama:     09:00-18:30 (Konuşma Testleri)

Sınav İçeriği ve Kapsamı

Sınav, Test, Yazma ve Konuşma Becerilerini ölçen üç aşamalı bir sınavdır. Öğrencilerimizin sınav yerine 30 dakika önceden gelmeleri önemle rica olunur.

1. Aşama: Test

– Bu aşama 4 (dört) farklı bölümde hazırlanan 80 soru üzerinden uygulanacak ve yabancı dil becerileri, yeterlilik seviyesinde hazırlanan sorular üzerinden ölçülecektir.

– Bu aşama 40 puandır.

– Aşağıda sınav formatı kısaca açıklanmıştır:

1) Listening (Dinleme): 16 soru (Eş zamanlı dinleme & Not alma becerisi),

2) Reading (Okuma): 22 soru (2/3 makaleyi okuyup anlama),

3) Grammar (Dil Bilgisi): 24 soru (Mekanik ve Bağlamsal/Anlamlı soru tipleri),

4) Vocabulary (Kelime Bilgisi): 18 soru (Mekanik ve Bağlamsal/Anlamlı soru tipleri).

2. Aşama: Kompozisyon

Bu aşamada, öğrenciden verilen konuyla ilgili İngilizce kompozisyon yazması beklenmektedir. Bu aşama 20 puandır.

3.Aşama: Konuşma

Bu aşamada öğrencilerin yabancı dil eğitiminde üretici becerilerden biri olan Speaking (Konuşma) becerileri İngilizce Hazırlık Programı atlama kriterlerine uygun yeterlilik seviyesinde ölçülecektir.Öğrenciler sınava tek tek alınacaktır ve sınav süresi 10 dakikadır. Bu aşama 40 puandır.

Hazırlık Sınıfları Muafiyet Kriterleri

– Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için tüm aşamalardan toplam puanları 100 üzerinden 70 puan ve üzeri olması gerekmektedir.

– Muafiyet sınavından toplamda 70 puanın altında alan öğrencilerimiz Hazırlık Programı sınıflarına sınav başarı puanlarına göre yerleştirileceklerdir. Ayrıca bir seviye belirleme sınavı uygulanmayacaktır.

Sınav Kuralları ve İşleyiş Düzeni

Sınav esnasında kopya çekme, kopya verme, aldatıcı veya yanıltıcı gibi benzeri eylemlerin tespiti durumunda, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

Sınav iptaline neden olabilecek eylemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

– Dış kaynaklardan (başka bir kişi, cep telefonu, elektronik cihaz, kitap, vb.) yardım alınması,

– Soruların veya yanıtların paylaşılması,

Sınava giren öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdür ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Ankara Medipol Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Detaylar için: ydyo.ankaramedipol.edu.tr

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com