İnsan Kaynakları ve Planlama Dairesi

Üniversitenin personel politikası ile ilgili çalışmalar yapan bu birim, kaliteli personel istihdamının sağlanması ve çalışan personelin motivasyonunun sağlanmasına yönelik uygulamalarda bulunur.

Üniversitemizin akademik ve idari personelinin her türlü özlük işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve üniversitemiz yönergelerine göre yürütür. Dairenin temel görevi, doğru zamanda, doğru yerde, doğru insan ilkesi çerçevesinde insan gücü planlaması yapmak ve bu yönde politika geliştirmektir. Üniversitemizde ilk olarak göreve başlayanların uyum eğitimleri ile sürekli meslek içi eğitim sorumluluğunu taşır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com