Kurucudan

Kurucudan

Bilgiyi, geleceğin yaratıcı fikirleriyle paylaşıyoruz.

Geleceği şekillendirmeye istekli, evrensel değerlere karşı bilinçli, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş kişileri modern eğitim sistemi ile yetiştirmek ve bu amaçla edinilen birikimleri bilgi ve teknolojiyle pekiştirerek insanlığın yararına sunmaktır.

Birlikte gelişmek ve geliştirmek

Birey ve toplum bazında araştırma bilincini geliştirmek, bu alandaki bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek vermekle mümkün olabilir. Türkiye Eğitim Bilim ve Araştırma Vakfı’nın tüzüğünde bu amaçlara hizmet edecek çok önemli bir madde yer alır: “Kazanç amacı gütmeyen lisans ve lisansüstü eğitim vermek, bilim kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri kurmak…” Vakfımız, faaliyet gösterdiği her konuda evrensel akademik standartlara uygunluğu gözeten, bugünden öte yarını esas alan, özgürce bilimsel araştırma ve bilgi üretimini hedefleyen, üstün donanımlı bilim uzmanları yetiştirmeye özen gösteren bir kurum olarak bu maddenin karşılığını vermektedir. Fiziksel altyapısı, ekonomik desteği, nitelikli insan gücü, teknoloji alanındaki deneyimi, ulusal ve uluslararası alanlardaki üstün tecrübeye sahip kadrosuyla ülkemize hizmet vermektedir.

Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com