Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Ulusal ve Uluslararası Proje Önerisi Hazırlama Süreci ve Bilimsel Araştırma-Fikri Mülkiyet İlişkisi Eğitimi

AnasayfaHaberlerMühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Ulusal ve Uluslararası Proje Önerisi Hazırlama Süreci ve Bilimsel Araştırma-Fikri Mülkiyet İlişkisi Eğitimi

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve Etkinlik Yürütücüsü Ankara Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevin Şanlıer olan “Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Ulusal ve Uluslararası Proje Önerisi Hazırlama Süreci ve Bilimsel Araştırma-Fikri Mülkiyet İlişkisi Eğitimi” etkinliği 18-19-20 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Nevin Şanlıer’in açılış konuşması ile başlayan etkinliğin ilk günü Dr. Öğr. Üyesi İlker Köse’nin Teorik ve Uygulamalı olarak verdiği “Bilim, Teknoloji Yenilik Nedir? İlgili Kılavuzlar”, “Destek Programlarının, Proje Sistemlerinin Tanıtılması ve Destek Programının Seçilmesi” ve “Proje Değerlendirme Kriterleri ve Sık Karşılaşılan İade-Ret Sebepleri” oturumları ile devam etti. Ardından Dr. Öğr. Üye Kübra Esin’in “Proje Yazımı 1- Araştırmanın Konusu, Araştırma Sorusu ve Proje Amaç Hedefleri” ve “Araştırmanın Konusu, Araştırma Sorusu ve Bilimsel Kriterlere Uygun Amaç ve Hedefler” başlıklı uygulamalı eğitimleri ile son buldu.

Etkinliğin ikinci gününde ilk olarak Prof. Dr. Nevin Şanlıer tarafından “Proje Yazımı 2- Literatür Tarama” ve “Teorik Proje Yazımı 3- Bilimsel Araştırma Etiği ve Uygulamalı Bilimsel Araştırma Etiği” başlıklı eğitimler verildi. Etkinlik ilk iki oturumun tamamlanmasından sonra Prof. Dr. Emine Pelin Kelicen Uğur’un “Proje Yazımı 4- Araştırma Yöntemleri-Nitel ve Nicel Yöntemler”, “Araştırma Yöntemleri-Nitel ve Nicel Yöntemler” ve “Nitel Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri” başlıklı eğitimleri ile devam etti, ardından Dr. Öğr. Üye İlker Köse’nin “Literatür Tarama ve Uygulamalı Değerlendirme” ve “Bilimsel Araşırma Ve Fikri Mülkiyet İlişkisi” eğitimi ile tamamlandı. Eğitimin üçüncü ve son gününde ise Dr. Öğr. Üyesi İlker Köse tarafından “Proje Başvuru Dosyasına Genel Bakış”, “Proje Başvuru Dosyasına Genel Bakış” ve Soru-Cevap oturumları gerçekleştirildi.


Oldukça faydalı ve keyifli geçen bu eğitim etkinliği süresince “eğitici” olarak sundukları katkılar için başta proje yürütücüsü Prof. Dr.Nevin Şanlıer olmak üzere, Dr. Öğr. Üyesi İlker Köse, Prof. Dr. Emine Pelin Kelicen Uğur ve Dr. Öğr. Üyesi Kübra Esin’e; eğitimin düzenlenmesinde vermiş olduğu destekler için de TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına çok teşekkür ederiz. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com