Öğrenci İşleri Dairesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı mevzuatlar çerçevesinde Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki öğrencilerin kayıttan mezuniyete özlük işlemlerinin takibini Medipol Eğitim Bilgi Sistemi ( MEBİS ) ile gerçekleştirir.

Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşlemler; 
ÖSYM (YKS-DGS), Yatay Geçiş (kurum içi-kurumlar arası), Özel Öğrenci, Lisansüstü, Çift Anadal ve Yandal ile eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılarak özlük dosyalarının oluşturulması, 

Yeni kayıt ve durum değişikliği (kayıt silme, kayıt dondurma, kayıt çözme, mezuniyet vb.) olan öğrenciler ile ilgili işlemlerin yapılarak YÖKSİS’e bildirilmesi,

YKS ile yeni kayıt olan öğrencilerin indirimli seyahat kartı (BELBİM) işlemlerinin takip edilmesi, Öğrenci Belgesi ve Askerlik Durum Belgesinin (EK-C2 / EK-6) hazırlanması, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelen kurum içi ve kurumlar arası tüm resmi yazışmaların KEP (Kurumlar arası Elektronik Posta), EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) yoluyla yapılması, arşivlenmesi, posta işlemlerinin takip edilerek öğrencilerle ilgili yazıların sicillere taranması,

Türkçe ve İngilizce Hazırlık Programından muaf olan öğrenci işlemlerinin yapılması, not düzeltme, mazeret, isteğe bağlı bütünleme ile üç ders sınavlarının açılması, okutulacak derslerin, öğretim görevlilerinin, açılan programların ve akademik takvimin sisteme tanımlanması,

Üniversite WEB sitesinde yer alan Sık Sorulan Sorular ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasındaki bilgilerin güncellenmesi, Aday Öğrenci Sayfasının sorumlu birimlerle işbirliği içinde takip edilmesi, yeni kayıtlar (YKS, DGS, Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yandal) için başvuru, kayıt ve ders seçimi duyurularının hazırlanması, gelen maillerin cevaplanması, ilgili birimlere yönlendirilmesi ve raporlanması,

Mezuniyet aşamasına gelen öğrenci işlemlerinin tamamlanması ,diplomaların basılması ve tescile (Sağlık Bakanlığı/ İl Sağlık Müdürlüğü) gönderilmesi, Yandal Sertifikası, Diploma Eki, Onur ve Yüksek Onur Belgelerinin hazırlaması, Diploma ve Diploma Eki Defterinin basılması, diplomaların dağıtılması ve diploma kayıp işlemlerinin takip edilmesi,

Vakıf Denetleme Formlarının, Faaliyet Raporunun, Hizmet Envanteri ve Hizmet Standardının hazırlanması, Rektörlük ve diğer resmi kurumlarca istenen çeşitli bilgi ve istatistiklerin hazırlanması, YKS, DGS ve Yatay Geçiş kontenjanlarının YÖKSİS’e bildirilmesi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com