Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

AnasayfaAkademik DuyurularFakültelerÖğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

T.C. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NİHAİİ DEĞERLENDİRME SONUCU

Fakültemiz Protetik Diş Tedavisi Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 1 (Bir) adet Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 01.02.2023 / 32091
KOŞUL: Protetik Diş Tedavisi alanında Doktora yapmış olmak.

 

Sayı

 

Adı Soyadı

ALES

Notu

ALES

* 0.3

Yabancı

Dil Notu

Yabancı Dil Notu * 0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu * 0.30

Sınav

Notu

Sınav

* 0.30

Değerlendirme Puanı

Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu

 

1

Ya*** Ke***

YA****

 

70

 

21

 

60

 

6

 

63.41

 

19.02

 

15

 

4.5

 

50.52

 

Başarısız

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU

 

Fakültemizin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 1 (Bir ) Öğretim Görevliliği için başvuran adayın, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 01.02.2023/32091

KOŞUL: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu, aynı alanda Yüksek lisans yapmış ve Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 95 olmak

 

 

Sayı

 

Adı Soyadı

 

ALES

Notu

 

ALES * 0.3

 

Yabancı Dil Notu

Yabancı Dil Notu

*0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu * 0.3

 

Sınav

 

Sınav

* 0.3

 

Değerlendirme Puanı

Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu

1

Ta**** Iş**

96,248

28,874

95

9,5

69,90

20,97

82

24,6

83,944

ASİL

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 1 (Bir) Araştırma Görevliliği için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

 

Resmi Gazete ilan tarih/sayı : 01.02.2023/32091

Koşul :Mimarlık Fakültesi Mezunu, Mimarlık alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak, Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 85 olmak.

 

 

Sayı

 

Adı – Soyadı

 

ALES

Notu

 

ALES * 0.3

Yabancı Dil

Sınavı

Yabancı Dil

Sınavı*0.

1

Lisans Mezuniye t

Notu

Lisans Mezuniye t

Notu*0.3

 

Sınav

 

Sınav*0.

3

 

Değerlendirm e Puanı

Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu
1 DU*** GÖ*** 92,73519 27,82056 92,50000 9,25000 81,1 24,33000 71,33000 21,39900 82,79956 BAŞARILI
2 EL** EC** PA** 88,77158 26,63147 96,25000 9,62500 82,26 24,67800 60,50000 18,15000 79,08447 1. YEDEK
3 CE**** G** KA** 91,64265 27,49280 95,00000 9,50000 87,16 26,14800 46,66000 13,99800 77,13880 BAŞARILI OLAMADI
4 GÖ****** YA*** 89,01601 26,70480 95,00000 9,50000 95,1 28,53000 40,00000 12,00000 76,73480 BAŞARILI OLAMADI
5 Gİ*** KA*** 94,96365 28,48910 92,50000 9,25000 84,6 25,38000 37,66000 11,29800 74,41710 BAŞARILI OLAMADI
6 HE*** CE*** 98,39162 29,51749 86,25000 8,62500 70,6 21,18000 35,66000 10,69800 70,02049 BAŞARILI OLAMADI
7 TU*** TU** 91,06995 27,32099 92,50000 9,25000 85,06 25,51800 26,33000 7,89900 69,98799 BAŞARILI OLAMADI
8 AY** GÜ*** KA****** 93,27096 27,98129 95,00000 9,50000 57,76 17,32800 42,83000 12,84900 67,65829 BAŞARILI OLAMADI
9 NE****** DE**** 93,05801 27,91740 87,50000 8,75000 69,2 20,76000 27,33000 8,19900 65,62640 BAŞARILI OLAMADI

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

 

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM  GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

Fakültemizin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen bir (1 ) Öğretim Görevlisi için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

 

Resmi Gazete ilan tarih/sayı : 01.02.2023/32091

Koşul :Mimarlık Fakültesi Mezunu, Bina Bilgisi alanında yükseklisans yapmış, alanında en az 10 yıl çalışmış, bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak.

 

Sayı

 

Adı – Soyadı

 

ALES Notu

 

ALES * 0.3

Yabancı Dil

Sınavı

Yabancı Dil

Sınavı*0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu*0.3

 

Sınav

 

Sınav*0.3

 

Değerlendirme Puanı

Başvuru İnceleme

Değerlendirme Sonucu

1

Nİ*** KO****** ÜR**

82,93600

24,88080

70,00000

7,00000

85,76000

25,72800

95,00000

28,50000

86,10880

BAŞARILI

 

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

 

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI

 

Fakültemizin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen bir (1 ) Öğretim Görevlisi için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

 

Resmi Gazete ilan tarih/sayı : 01.02.2023/32091

Koşul :Mimarlık Fakültesi Mezunu, Bina Bilgisi alanında yüksek lisans yapmış, Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak. Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 90 olmak bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak.

Sayı

Adı – Soyadı

ALES Notu

ALES * 0.3

Yabancı DilSınavı

Yabancı DilSınavı*0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu*0.3

Sınav

Sınav*0.3

Değerlendirme Puanı

Başvuru İncelemeDeğerlendirme Sonucu

1

İR** SE*** BÜ********

91,67000

27,50100

92,50000

9,25000

65,00000

19,50000

90,00000

27,00000

83,25100

BAŞARILI

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU

 

Fakültemizin Hemşirelik Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 1 (Bir) Görevlisi için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 1 Şubat 2023/ 32091

KOŞUL: Hemşirelik Lisans mezunu, Hemşirelik Esasları, Kadın Sağlığı ve Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yükseklisans veya Doktora  yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.

 

Sayı

 

Adı Soyadı

ALES

Notu

ALES * 0.3

Yabancı Dil Notu

Yabancı Dil Notu

* 0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu * 0.3

Sınav Notu

Sınav * 0.3

Değerlendirme Puanı

Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu

1

Ga*** G**

Ba*******

85,738

25,721

86,25

8,625

84,83

25,449

66

19,8

79,595

ASİL

2

Me**** DÖ****

74,933

22,479

81,25

8,125

80,4

24,12

32

9,6

64,324

BAŞARISIZ

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU

 

Fakültemizin Hemşirelik Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 2 (İki) öğretim görevlisi için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

  1. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 01 Şubat 2023 / 32091

KOŞUL: Hemşirelik Lisans mezunu, Hemşirelik Esasları, Kadın Sağlığı ve Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği  alanında Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.

 

Sayı

 

Adı Soyadı

 

ALES

Notu

 

ALES * 0.3

 

Yabancı Dil Notu

Yabancı Dil Notu *

0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu * 0.3

 

Sınav Notu

 

Sınav * 0.3

Değerlendirme Puanı

Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu

1

Er*** ÖZ*****

85,517

25,655

83,75

8,375

66,63

19,989

85

25,5

79,519

ASİL

 

2

Gü****** Şİ***

72,595

21,778

82,5

8,25

89,73

26,919

72

21,6

78,547

ASİL

3

Se**** AK*** YI****

 

75,267

 

22,58

 

85

 

8,5

 

78,7

 

23,61

 

77

 

23,1

 

77,79

YEDEK

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU

Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarımı tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 1 (Bir) Öğretim Görevliliği için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca 20.02.2023 tarihinde yapılan giriş sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

 

Resmi Gazete ilan tarih/sayı           : 01.02.2023/32091

Koşul                                                 : Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunu, Bilişsel Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

Sayı

 

Adı – Soyadı

ALES

Notu

ALES * 0.35 Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notu*0.30

 

Sınav Puanı

 

Sınav Puanı*0.35

Değerlendirme Puanı Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu
1 U*** P**** 70,00000 24,5 72,23 21,67 88 30,800 76,969 BAŞARILI

 

T.C.

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NİHAİİ DEĞERLENDİRME SONUCU

Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan edilen 2 (İki ) Araştırma Görevliliği için başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

 

RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 01.02.2023 tarihli, 32091 sayılı Resmi Gazete

KOŞUL: Bilgisayar mühendisliği veya ilgili mühendislik, matematik alanların birinde lisans mezunu, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.

 

 

Sayı

 

Adı Soyadı

ALES

Notu

ALES * 0.3

Yabancı Dil Notu

Yabancı Dil Notu

* 0.1

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans Mezuniyet Notu * 0.3

Sınav Notu

Sınav * 0.3

Değerlendirme Puanı

Başvuru İnceleme Değerlendirme Sonucu

 

1

E*** H** ER******

 

86,38355

 

25,915065

 

81,25

 

8,125

 

82,5

 

24,75

 

80

 

24

 

82,790065

 

BAŞARILI

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com