Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanı Öğretim Elemanları Hakkında

AnasayfaAkademik DuyurularÖnlisans/Lisans Öğrenci Danışmanı Öğretim Elemanları Hakkında

  1. Danışmalık işlemleri; danışmanların, bölüm başkanlıkları, yüksekokul müdürlükleri ile fakülte dekanlıklarının sorumluluğunda olan önemli bir görev ve performans göstergesidir.  Danışmanlar tek diploma programı uygulayan fakültelerde dekan, bölüm başkanları, yüksekokul – meslek yüksekokullarında bölüm/program başkanlıkları tarafından, ilgili bölümün/programın tam zamanlı öğretim elemanları arasından belirlenir.
  2. Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin danışmanları, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda  tam zamanlı okutmanlar arasından görevlendirilmiştir.
  3. Öğrencilerimizin danışmanlık işlemlerini gerçekleştirirken  “T.C. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS/LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ” dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
  4. Akademik Takvimimize uygun olarak öğrencilerimizin ders seçimleri, ekle-sil, muafiyetlerinin 16 Ekim 2020 tarihine kadar bitirilmesi öğrencilerimizin derslere devamlılığının sağlanması açısından önemlidir.
  5. Birinci sınıf öğrencilerimiz 30 AKTS ders almalıdır. Öğrencilerin aldıkları dersler 30 AKTS üstünde veya altında olmamalıdır.
  6. Danışmanlıklarda, alttan dersi olan öğrencilerimizin öncelikle kaldıkları alttaki dersi almaları, daha sonra üst sınıftan ders almaları gerekmektedir. Senatomuzun aldığı karar doğrultusunda 45 AKTS kredisini aşmaması hususuna dikkat edilmelidir.  
  7. Muafiyet başvuruları senede bir kez yapılmaktadır. Gerekli uyarıların danışmanlarımızca öğrencilerimize tekrar yapılmasında yarar vardır.
  8. Muafiyetlerde dersin içeriği, ulusal kredisi uysa bile AKTS değeri uymuyor ise öğrencinin muaf sayılmaması gerekir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com