Strateji Geliştirme Dairesi

            İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak. Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek. Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. Faaliyet raporlarını hazırlamak, idarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idarenin ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak. Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak, yıllık performans göstergeleri geliştirmek, birimlerin uygulama planları yapmalarında onlara rehberlik etmek, dönem sonlarında durum değerlendirmesi yapıp, alınması gereken tedbirleri ilgili birimlere iletmek görevleri arasındadır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com