Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri İçin Önemli Duyuru

AnasayfaAkademik DuyurularTıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri İçin Önemli Duyuru

Ankara Medipol Üniversitesi Senatosu’nun, 30.12.2020 tarih ve 2020/52 sayılı toplantısında aldığı karar aşağıda sunulmuştur.

Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ders kurulları ağırlıklı not ortalaması yetmiş beş ve üzerinde olan öğrenciler, kurulların dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar.” düzenlemesinin, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yüz yüze eğitim yeniden başlayıncaya kadar uygulanmamasına karar verilmiştir.  


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com