İdari ve Mali İşler Dairesi

AnasayfaÜniversiteGenel Sekreterlikİdari ve Mali İşler Dairesi

Üniversitemizin öngörülen bütçesi için gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplayarak değerlendirmek ve plan, program ve ilkelere göre hazırlamak. Tüm akademik ve idari personelin bordro işlemleri, Sosyal güvenlik kesintileri ve vergilerin hesaplanması, ek ders ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi, öğrenci kayıt döneminde ücretlerin hesaplanması, tahsili ve takibi, demirbaş ve envanter işlemlerinin takibi, gelirlerin toplanması, tahsili ve takibi, borç ve alacakların takibi, tüm muhasebe işlemleri, kayıt ve belgelerinin takibi, finans hizmetleri, yasal beyan ve bildirgelerin süresi içerisinde tanzimi ve bildirimi bu birimin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com