Yapı İşleri ve Teknik Dairesi

AnasayfaÜniversiteGenel SekreterlikYapı İşleri ve Teknik Dairesi

Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek, jeneratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütme Yapı İşleri Dairesinin faaliyetlerindendir.

Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin kullanmakta olduğu bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile yeni ihtiyaç duyduğu bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı, Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire Başkanlığına ulaşır. Taleplerin özelliğine göre röleve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com