Ankara Medipol Üniversitesi Kuruldu

AnasayfaBlogAnkara Medipol Üniversitesi Kuruldu

YÖK’ün de onayıyla başkentimizde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yetişmiş iş gücü ve evrensel düzeyde yeterliliğe sahip bilim adamı yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemiz kuruldu.

Türkiye’de üniversite çağında olan genç nüfusun yükseköğretime yoğun bir talebi bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören toplam 7.709.111 öğrencinin 621.507’si (% 8) vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim görmektedir. Vakıflar tarafından kendi imkânlarıyla kazanç amacı gütmeden, kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri, Türk yükseköğretiminin vazgeçilmez bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Tasarı ile, Türkiye’nin genç nüfusunun yükseköğretim talebinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf yükseköğretim kurumu kurulması öngörülmektedir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com