USMLE Sınavı Başvuru Hakkında

AnasayfaAkademik DuyurularUSMLE Sınavı Başvuru Hakkında

Değerli Tıp Fakültesi Öğrencileri,

Sizleri, Amerika Birleşik Devletleri Tıp Lisansı Sınavı (USMLE) hakkında bilgilendirmek ve başvuru süreci konusunda bilgi almanızı sağlamak amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde saat 20:30’da başlayacak toplantımıza davet ediyoruz.

Bu toplantı, USMLE sınavına hazırlanmak isteyen öğrencilere rehberlik etmek ve başvuru sürecini daha anlaşılır kılmak için düzenlenmektedir. Öğrencilerimizden başvuru sürecini tamamlayan Emre KOYUNCU sizlere başvuru sürecindeki deneyimlerini paylaşacaktır. Toplantıya katılarak USMLE başvuru süreci hakkında bilgi alabilir ve sorularınızı bizzat sorabilirsiniz.

Toplantıya linki kullanarak katılabilirsiniz. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjcxNzM5NjItM2I0OS00ZGY1LThlNzItYzZkMTlhYWQxOGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223358c883-823e-4f08-acd3-d3e67e550af0%22%2c%22Oid%22%3a%22cb56f14a-5050-4af7-a5c9-f582f6e0e86b%22%7d

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com