İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı Hakkında Bilgilendirme

AnasayfaAkademik Duyurularİngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı Hakkında Bilgilendirme

24.09.2020

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI HAKKINDA DUYURU

            Birimimiz bünyesinde 29.09.2020 (1. Aşama) ve 01-02.10.2020 (2. Aşama, 2 gün) tarihlerinde uygulanacak Hazırlık Okulu İngilizce muafiyet sınavı tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini sürdüren Covid-19 sürecinin etkisini sürdürmesi dolayısı ile internet üzerinden ‘online sınav’ formatında uygulanacaktır.

            Sınav sistemine giriş için gerekli bağlantı, kullanıcı adı ve şifre, Medipol e-posta adresi bulunan öğrencilerimiz için Medipol uzantılı e-posta adreslerine gönderilecektir. Kaydı olmayan öğrenciler için ise kayıt sırasında verdikleri e-posta adreslerine bağlantı linki gönderilecektir. Kullanıcı adları ve şifreler aynı zamanda üniversite web sitesinde duyuru şeklinde bilgilendirme amaçlı ilan edilecektir.

Sınav İçeriği ve Kapsamı

1. Aşama:

MOODLE platformu üzerinden çoktan seçmeli online sınav formatında gerçekleştirilecektir.

– Bu aşama 4(dört) farklı bölümde hazırlanacak 80 soru üzerinden uygulanacak ve yabancı dil becerileri yeterlilik seviyesinde hazırlanan sorular üzerinden ölçülecektir.

– Bu aşamanın toplam puanı 80’dir.

– Aşağıda sınav formatı kısaca açıklanmıştır:

  1. Listening (Dinleme): 20 soru (Aktif dinleme 10 soru & Not alma becerisi 10 soru),
  2. Reading (Okuma): 24 soru (8’er sorudan oluşan 3 makale),
  3. Grammar (Dil Bilgisi): 20 soru (Mekanik ve Bağlamsal/Anlamlı soru tipleri),
  4. Vocabulary (Kelime Bilgisi): 16 soru (Mekanik ve Bağlamsal/Anlamlı soru tipleri).

2. Aşama:

– Sınav formatı online olarak yürütülecek ve MICROSOFT TEAMS altyapısı kullanılacaktır.

– Bu aşamada öğrencilerin yabancı dil eğitiminde üretici becerilerden biri olan Speaking (Konuşma) becerileri Hazırlık sınıfı atlama kriterlerine uygun yeterlilik seviyesinde ölçülecektir.

– Sınav video-konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak gerçekleştirilecektir.

– Kullanıcı adları ve giriş işlemleri öğrencilere üniversitemiz web sitesinden yayınlanacak veya e-mail üzerinden gönderilecektir.

– Bu aşamanın toplam puanı 20’dir.

Hazırlık Sınıfları Muafiyet Kriterleri

– Öğrencilerin Hazırlık okulundan muaf olabilmeleri için almaları gereken toplam puan 1. ve 2. aşamaların sonucunda 100 üzerinden 75 puan ve üzeridir.

– Muafiyet sınavından 75 puanın altında alan öğrencilerimiz Hazırlık sınıflarına sınav başarı puanlarına göre yerleştirileceklerdir. Ayrıca bir seviye belirleme sınavı uygulanmayacaktır.

Sınav Kuralları ve İşleyiş Düzeni

            Online sınav esnasında kayıt altına alınan veriler bilgi işlem birimi veya gerektiği durumlarda üniversitenin yetkili komisyonunca incelenecektir. Bu incelemeler sonucunda; kopya çekme, kopya verme, aldatıcı veya yanıltıcı gibi benzeri eylemlerin tespiti durumunda, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

a) Sınav iptaline neden olabilecek eylemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Dış kaynaklardan (başka bir kişi, cep telefonu, elektronik cihaz, kitap, vb.) yardım alınması,
  • Soruların veya yanıtların paylaşılması,
  • Soru veya yanıtların başka bireylere sesli aktarılması.

b) Öğrencilerimiz Listening (Dinleme) ve Speaking (Konuşma) bölümleri için kulaklık ya da hoparlör kullanabilirler. Kulaklık kullanmayı tercih etmeleri halinde, yalnızca bu bölümler sırasında kulaklıklarını kulaklarında takılı bulundurabilirler; haricinde kulaklıklar kulakta olmamalıdır ve kullanılamaz. Dahili hoparlör kullanacak öğrencilerimiz için böyle bir durum söz konusu değildir. Listening (Dinleme) sırasında not alabilmeniz için yanınızda müsvedde kâğıdı ve kalem bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

c) Sınava giren öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdür ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

d) Sınav için kullanılacak online platformlar ve kullanım aşamaları daha sonraki süreçte web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

Sınava girme kılavuzu;

Ankara Medipol Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com