İnsan Hakları Alanında Kurumsal İş Birliği Protokolü

AnasayfaHaberlerİnsan Hakları Alanında Kurumsal İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında 25 Ocak 2024 tarihinde “İnsan Hakları Alanında Kurumsal İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol; insan hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılık ile kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda deneyim, bilgi, belge, materyal ve literatürlerin paylaşılması; ilgili mevzuatın geliştirilmesi; kurumlar arası temel değerler ve beklentiler doğrultusunda “insan hakları” ile ilgili farkındalık artırıcı proje ve etkinliklerin yürütülmesi ve insan haklarına saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunulması amacı ile kaleme alındı.

Bu kapsamda gerekli her türlü çalışmanın yanında öğrencilerimize yönelik “İnsan Hakları Sertifika Programları” düzenlenecek, TİHEK bünyesinde staj yapma imkanı tanınacak, insan hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda öğrenci kulübü inisiyatifleri desteklenecek ve ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projeler yürütülecektir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com