Kalite Komisyon Öğrenci Temsilcisi Seçimi

AnasayfaAkademik DuyurularKalite Komisyon Öğrenci Temsilcisi Seçimi

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM KRİTERLERİ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm 16. Madde 3.Fıkrası gereği ‘’ Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.’’ ibaresi gereği, Üniversitemizdeki kalite güvencesi süreçlerine öğrencilerimizin katılımlarını artırmak ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi seçimi gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerinde karar alma mekanizmalarında yer almak üzere Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi olarak görev almak isteyen öğrencilerimizin, Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan tüm şartları karşılaması gerekmektedir. Başvurular 15 Aralık 2023 – 25 Aralık 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfası üzerinden Temsilcisi Başvuru Formu ile alınacaktır. Öğrencilerin formu doldurabilmeleri için kurumsal e-posta adresleriyle “@std.ankaramedipol.edu.tr” giriş yapılması gerekmektedir.

Başvuru formundaki tüm bilgiler doldurulmalı ve belge olarak yüklenmelidir. Gerekli koşulları sağlamayan, beyan onayı verilmeyen ve belge yüklenmeyen formlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Temel şartları sağlayan öğrenciler, Komisyonumuz Öğrenci Temsilcisi Seçim Komitesi tarafından e-posta ile görüşmeye davet edilecek olup başvuruda bulunan öğrencilerimizin Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından gönderilecek olan e-postaları takip etmeleri ve kendilerine bildirilen gün ve saatte görüşmeye katılmaları gerekmektedir.

Komisyon tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Üyesi, Ankara Medipol Üniversitesi Senatosu tarafından karara bağlanacaktır

Kalite Komisyonu ailesinin bir üyesi olmanız için başvurularınızı bekliyoruz.

KALİTE KOMİSYONU ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için tıklayınız.

KALİTE KOMİSYONU ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com