Mazeret Sınavı Başvuruları Hakkında

AnasayfaAkademik DuyurularMazeret Sınavı Başvuruları Hakkında

01.04.2023-09.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan ara sınavlara mazereti sebebiyle giremeyen/giremeyecek öğrencilerin izlemeleri gereken adımlar;

Mazeret sınavı başvuruları 11-17 Nisan 2023 tarihleri arasında Yüksekokul ve Fakülte Sekreterliklerine elden yapılacaktır. Bu tarih aralığı dışında mazeret beyan eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınav çakışması ve sağlık raporu sebebiyle sınavlara katılım gösteremeyen öğrencilerin belgelerini (dilekçe, sağlık raporu vb.) eksiksiz teslim ettiklerinde mazeret sınavı başvuruları kabul edilecektir.

Sağlık mazereti sebebiyle mazeret sınavı talebinde bulunacak öğrencilerin, sağlık raporunun düzenleme tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde Yüksekokul ve Fakülte Sekreterliklerine mazeret sınavı başvuru formu ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Mazeret sınavları 02-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Dersi veren Öğretim Elemanı ile iletişime geçiniz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com