Ülkemizin Avrupa Birliği Nezdinde Daimî Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) farklı dönemlerde, çeşitli süreleri kapsayacak şekilde açılan staj ilanlarına ülkemizden de başvuru yapılabileceği hususu ifade edilmektedir.

AP’de Genel Müdürlüklerde yapılan “Schuman stajları” (Schuman Traineeships) ve “AP üyelerinin yanında yapılan stajlar” olmak üzere AP’de iki tip ücretli staj formatı bulunmaktadır. Söz konusu stajlara yönelik duyurular https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage bağlantısı üzerinden yapılmaktadır. AP’deki 14 Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen stajyerler Ekim-Şubat ve Mart-Temmuz olmak üzere beşer aylık dönemler halinde stajlarını yapabilmektedir

Edinilen bilgiye göre, halihazırda 466 staj ilanının mevcut olup, bu ilanlara yapılan başvurular ilanı veren AP Genel Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. “Schuman stajları” bağlamında yoğun rekabetin mevcut olduğu bilindiğinden, Türkiye’den başvuracak adayların, daha avantajlı olabilecekleri AP Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (DG EXPO) ve AP bünyesindeki Araştırma Merkezi (EPRS) gibi birimlerin staj ilanlarına öncelik vermelerinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com