Türkçe Hazırlık Okulu TOMER Hakkında Bilgilendirme

AnasayfaAkademik DuyurularTürkçe Hazırlık Okulu TOMER Hakkında Bilgilendirme

***Kullanıcı adı şifre hakkında bilgi ve Detaylı bilgi için Tıklayınız!

**Online Sınava giriş sayfası için TIKLAYINIZ!

MOODLE KULLANIM KLAVUZ VİDEOSU;

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI

Birimimiz bünyesinde 30.09.2020 saat 10:00 (1. Aşama) ve 05-06.10.2020 (2. Aşama, 2 gün) tarihlerinde uygulanacak Hazırlık Okulu Türkçe muafiyet sınavı tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini sürdüren Covid-19 sürecinin etkisini sürdürmesi dolayısı ile internet üzerinden ‘online sınav’ formatında uygulanacaktır.

Sınav sistemine giriş için gerekli bağlantı, kullanıcı adı ve şifre, Medipol e-posta adresi bulunan öğrencilerimiz için Medipol uzantılı e-posta adreslerine gönderilecektir. Kaydı olmayan öğrenciler için ise kayıt sırasında verdikleri e-posta adreslerine bağlantı linki gönderilecektir. Kullanıcı adları ve şifreler aynı zamanda üniversite web sitesinde duyuru şeklinde bilgilendirme amaçlı ilan edilecektir.

Sınav İçeriği ve Kapsamı

1. Aşama:

 • MOODLE platformu üzerinden çoktan seçmeli online sınav formatında gerçekleştirilecektir.
 • Bu aşama 2 (iki) farklı bölümde hazırlanacak 60 soru üzerinden uygulanacak ve yabancı dil becerileri yeterlilik seviyesinde hazırlanan sorular üzerinden ölçülecektir.
 • Bu aşamanın toplam puanı 60’dir.
 • Bu sınavda; dilbilgisi, kelime, içerik, anlatım, yazım ve noktalama bilgileri ölçülecektir.

2. Aşama:

 • Sınav formatı online olarak yürütülecek ve MICROSOFT TEAMS altyapısı kullanılacaktır.
 • Bu aşamada öğrencilerin yabancı dil eğitiminde üretici becerilerden biri olan Speaking(Konuşma) becerileri Hazırlık sınıfı atlama kriterlerine uygun yeterlilik seviyesinde ölçülecektir.
 • Sınav video-konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak gerçekleştirilecektir.
 • Kullanıcı adları ve giriş işlemleri öğrencilere üniversitemiz web sitesinden yayınlanacak veya e-mail üzerinden gönderilecektir.
 • Bu aşamanın toplam puanı 40’dir.

Hazırlık Sınıfları Muafiyet Kriterleri

 • Öğrencilerin Hazırlık okulundan muaf olabilmeleri için almaları gereken toplam puan 1. ve 2. aşamaların sonucunda 100 üzerinden 75 puan ve üzeridir.
 • Muafiyet sınavından 75 puanın altındaalan öğrencilerimiz Hazırlık sınıflarına sınav başarıpuanlarına göre yerleştirileceklerdir. Ayrıca bir seviye belirleme sınavı uygulanmayacaktır.

Sınav Kuralları ve İşleyiş Düzeni

Online sınav esnasında kayıt altına alınan veriler bilgi işlem birimi veya gerektiği durumlarda üniversitenin yetkili komisyonunca incelenecektir. Bu incelemeler sonucunda; kopya çekme, kopya verme, aldatıcı veya yanıltıcı gibi benzeri eylemlerin tespiti durumunda, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında YükseköğretimKurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

a) Sınav iptaline neden olabilecek eylemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Dış kaynaklardan (başka bir kişi, cep telefonu, elektronik cihaz, kitap, vb.) yardım alınması,
 • Soruların veya yanıtların paylaşılması,
 • Soru veya yanıtların başka bireylere sesli aktarılması.

b) Öğrencilerimiz Speaking (Konuşma) bölümleri için kulaklık ya da hoparlör kullanabilirler. Kulaklık kullanmayı tercih etmeleri halinde, yalnızca bu   sırasında kulaklıklarını kulaklarında takılı bulundurabilirler; haricinde kulaklıklar kulakta olmamalıdır ve kullanılamaz.Dahili hoparlör kullanacak öğrencilerimiz için böyle bir durum söz konusu değildir. Listening (Dinleme) sırasında not alabilmeniz için yanınızda müsvedde kâğıdı ve kalem bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

c) Sınava giren öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdür ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

d) Sınav için kullanılacak online platformlar ve kullanım aşamaları daha sonraki süreçte web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

Ankara Medipol Üniversitesi

Türkçe Hazırlık Okulu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com