Bilgi Teknolojileri Dairesi’nin Temel Görevleri

  • Üniversite bünyesindeki tüm kurumların BT merkezi altyapısının planlanması, kurulması, işletilmesi, sorunlarının giderilmesi ve kullanıcı desteğinin sağlanması.
  • Veri merkezlerinin 7/24 esasına göre %99.99 süreklilik esasına göre işletilmesi.
  • Üniversitenin iletişim hatlarının sürekliliğinin sağlanması.
  • Altyapı, yazılım, veritabanı, iletişim hattı ve servislerin güvenliğinin sağlanması.
  • Yazılım ihtiyaçlarının tespiti, analizi, temini ya da Üniversite bünyesinde üretilmesi.
  • Üniversitenin resmi web sitesinin ve üniversiteye bağlı tüm resmi web sitelerinin yönetiminin yapılması.
  • Üniversite bünyesinde kullanılan tüm kurumsal uygulamaların servis, değişiklik, problem, kapasite ve performans yönetiminin yapılması.
  • Akademik ve idari kadronun ihtiyacı olan BT destek hizmetlerinin sağlanması.
  • Üniversite bünyesindeki tüm akıllı altyapıların planlama ve yönetiminin yapılması.
  • Akademik ve idari süreçlerde dijital dönüşüm inisiyatiflerine destek olunması.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com