MİSYON; Üniversitemiz akademik ve idari personelinin, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarını ve diğer işlemlerini sorumluluk bilinci içinde eksiksiz, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirmek ,üniversitemizin ilgili  birimleri ile sinerji içerisinde çalışmak, mevzuat değişikliklerinin takip edilerek doğru yorumlanması ve zamanında uygulamasını sağlamak, sürekli gelişimi hedef edinerek tüm akademik ve idari personele gerekli desteği sağlamaktır.

    VİZYON,Üniversitemiz teşkilat şemasında bulunan birimlerimizin insan kaynaklarıyla ilgili koordinasyonunu en üst düzeyde yürüterek hizmette verimliliği en iyi şekilde  sağlamak ve sürdürmek. Verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirebilen, günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilen, girişimci, paylaşımcı , dinamik , araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunları çözen, kendini geliştirmiş, aidiyet duygusu gelişmiş  mutlu çalışanların oluşturduğu insan gücüne sahip olan bir üniversite olmasına ve üniversitemizin misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com