• Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve ayrılış işleriyle ilgili işlemleri yapmak, arşivlemek ve personel liste ve sayısal verilerini tutmak.
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
  • Performans Değerlendirme sürecini planlamak, yürütmek ve sonuçları analiz edip geri bildirimlerde bulunmak,
  • İdari personelin performansının değerlendirilmesi için başarı ölçekleri geliştirmek, uygulamak ve sonuçları analiz edip geribildirimlerde bulunmak,
  • Rektörlük ve diğer resmî kurumlarca istenen çeşitli bilgi/istatistiklerin hazırlanması, resmi yazıların yazılması, arşivlenmesi, Üniversitemiz Bilgi işletim sistemimiz ve ilişkili olduğumuz diğer işletim sistemlerinin veri girişlerini sağlamak.
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com