1.Öğrenci kulüpleri yönetim kurulu seçimlerinde istisnai durumlar nelerdir?

Öğrenci kulüplerimizde herhangi bir sebepten kaynaklı (uzaktan eğitim, pandemi, tüm yönetim kurulunun mezun olması ve herhangi bir devir işlemi gerçekleştirmemesi, …. vb.) yönetim kurulu toplanıp seçim yapılamadığı taktirde kulübün devamlılığı sağlanabilmesi adına danışman hocalarımız yeni yönetim kurulu oluşturabilir ve başkan atayabilirler.

2. Kimler öğrenci kulübü kurabilir?

Üniversitemizde kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencileri var olan kulüplere üye olabilir ya da yeni kulüp kurabilir.

3. Var olan kulüplere nasıl üye olurum?

Kulüplerin her dönem başında açtıkları tanıtım stantlarını takip edebilir ya da A Blok Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kat:3 No: 321/322 den bilgi alabilirsiniz.

4. Yeni kulüp başvurusunu nereye yapmalıyım?

Kulüplerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi gözetiminde çalışmaktadırlar. A Blok Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kat:3 No: 321/322 katındaki ofislerimize kulüp başvurusu için gerekli evrakları doldurduktan sonra teslim edebilirsiniz.

5. Yeni kulüp kurmak için ne zaman başvurabilirim?

Kulüp başvuruları için son teslim tarihimiz 30.11.2021 tarihidir. Bu tarihten sonra başvurular teslim edilemez.

6. Yeni kulüp kurma şartları nelerdir?

Ankara Medipol Üniversitesi öğrencisi olup 15 kişilik yönetim kurulu ve 1 akademik danışmanı olan başvurular gerekli evrakları doldurdukları takdirde değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirme sonucunda bir sorun çıkmazsa kulüp faaliyete geçirilir.

7. Kulüp danışmanı kimdir?

1. Danışman: Öğrencilerin kulüp çalışmalarında birlikte hareket edeceği akademisyen danışman olarak nitelendirilir. Etkinlik başvurularında birinci danışman imzası talep niteliğindedir. Onay yerine geçmez.

2.Danışman: Rektörlük tarafından kurulması karar verilen kulüpler bir fakülteye bağlanır. İlgili fakülte dekanlığı atama yaptığı ikinci akademisyen danışman ile rektörlüğe karşı kulüp aktivitelerinden sorumludur. İkinci danışman imzası etkinliklerde onay niteliğindedir.

8. Kulüp kurmak için hangi formlara ihtiyaç vardır?

Öğrenci kulüpleri bölümünden “Başvuru ve Talep Formları” kısmında istediğimiz kulüp belgelerine ulaşım sağlanmaktadır.

9. Kulüpler hangi şartlarda kapatılır?

Kulübün bir sonraki yıl etkinliklerine devam edip etmeyeceğine aktiflik/pasiflik durumlarına göre karar verilir. Tüm kulüpler her yıl en geç 31 Mayıs tarihine kadar Yıllık Kulüp Faaliyet Raporlarını ofisimize teslim etmelidirler. Bu form kulübün o seneki aktiflik/pasiflik durumunu belirler.

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı