Kalite Politikası

Ankara Medipol Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve her türlü hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek amacı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanıp yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu yönergesi hazırlanmıştır.

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı