Kalite Komisyonu

Ankara Medipol Üniversitesi, 17.01.2024 tarihli, 38 numaralı toplantı sayısı, 3 nolu senato kararına istinaden Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyon Üyelerinin belirlenmesi görüşüldü. Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyon Üyelerinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

 1. Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL (Rektör)
 2. Prof. Dr. Murat DEMİREL (Rektör Yardımcısı)
 3. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU (Genel Sekreter)
 4. Doç. Dr. Ceren GÖKMENOĞLU (Diş Hekimliği Fakültesi)
 5. Prof. Dr. Burak BİLECENOĞLU (Tıp Fakültesi)
 6. Dr. Öğr. Üyesi Pınar NUR (Hukuk Fakültesi)
 7. Doç. Dr. Selen MÜFTÜOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
 8. Dr. Öğr. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
 9. Dr. Öğr. Üyesi Hüsna TAŞ YETİM (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 10. Dr. Öğr. Üyesi Erhan KARAKOÇ (Güzel Sanatlar Fakültesi)
 11. Dr. Öğr. Üyesi Irmak EVREN (İletişim Fakültesi)
 12. Prof. Dr. Ahmet COŞAR (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
 13. Dr. Öğr. Üyesi Erva ÖZKAN (Eczacılık Fakültesi)
 14. Dr. Öğr. Üyesi Ayten AKKAYA (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
 15. Doç. Dr. Pınar AYYILDIZ (Yabancı Diller Yüksekokulu)
 16. Öğr. Gör. Alperen SARI (Meslek Yüksekokulu)
 17. Dr. Öğr. Üyesi Pınar NUR (Adalet Meslek Yüksekokulu)
 18. Dr. Öğr. Üyesi Leyla ALMA (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 19. Dr. Öğr. Üyesi Fatma UYSAL (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
 20. Dr. Öğr. Üyesi Cevat ÖZARPA (Fen Bilimleri Enstitüsü)
 21. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN (Uluslararası Ofis)
 22. Prof. Dr. Burak BİLECENOĞLU (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)
 23. Ömer AKBAL (Sağlık Kültür Daire Başkanı)
 24. İlkay ERDOĞAN (Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı)
 25. İlke ŞEN (Öğrenci İşleri Dairesi)
 26. Selencan ŞENGİL (İnsan Kaynakları ve Planlama Dairesi)
 27. Serkan YİĞİT (İdari ve Mali İşler Daire Başkanı)
 28. Ebru ÖZDEMİR (Sürekli Eğitim ve Kariyer Merkezi)
 29. Muhammet KOÇAL (Yapı İşleri Dairesi)
 30. Tuğrul DİNÇER (Destek Hizmetleri Dairesi)
 31. Gizem KÖPRÜLÜ (Teknoloji Transfer Ofisi)
 32. Alper ALTINIŞIK (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi)
 33. Dr. Öğr. Üyesi Korhan ÖZTURAN (Kalite ve Akreditasyon Ofisi Koordinatörü)
 34. Zeynep Bengü ÇETİNDAĞ (Öğrenci Temsilcisi)

Kalite ve Akreditasyon Ofisi Çalışanları 

 1. Dr. Öğr. Üyesi Korhan ÖZTURAN (Kalite ve Akreditasyon Ofisi Koordinatörü)
 2. Öğr. Gör. Umut LÜLECİ (Kalite ve Akreditasyon Ofisi Sorumlusu)
 3. Mehmet Ali ŞENGİL (Kalite ve Akreditasyon Uzmanı)
 4. Mehmet Tunay DOĞDU (Kalite ve Akreditasyon Uzman Yardımcısı)

Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır. Ankara Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Ankara Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 • Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 • Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 • Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
 • Onaylanan iç değerlendirme raporunu Mart ayı sonuna kadar Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için anket formları düzenlemek,
 • İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 • Kalite Komisyonun alt birimi olarak komisyon ile iş birliği içerisinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Komisyon görevlerinden kendi birimini ilgilendiren görevleri ve birimin kalitesini geliştirici diğer faaliyetleri yerine getirmek ve sonuçlarını Kalite Komisyonu ile paylaşmak,
 • Birimin akreditasyonuna yönelik faaliyetleri planlamak ve bu konuda yapılan uygulamaların takibini yapmak,
 • Birimin kalite ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını en az ayda bir kez gözden geçirmek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları yapmak.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com