Covid-19 Komisyonuna ilişkin Kararlar

AnasayfaÜniversiteCOVID-19Covid-19 Komisyonuna ilişkin Kararlar

Gündem

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu ve 25.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince, İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği Kısmi Kapanma Genelgesi’ne göre, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla üniversitemizde yapılacaklar.


Alınan Kararlar

 1. Güvenli (Fiziki) mesafe (1,5 metre), Maske kullanımı ve Hijyen kurallarına özenle uyumun devam ettirilmesine; kurallara uymayanların tespiti halinde Covid-19 komisyonuna bildirilmesine,
 2. Öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ateş, tat ve/veya koku almada bozukluk, ishal, burun akıntısı ve benzeri şikayetleri olanların işe gelmemesine, birim amirlerine ve idareye hemen haber vermesine,
 3. Covid-19 tanısı konulan çalışanlarımızın bilgisi, olası temasta bulunduğu kişilerde gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ivedilikle bağlı oldukları birime ve Covid-19 Komisyonuna bildirilmesine,
 4. Yakın temaslı/Covid-19 pozitif olup zorunlu izolasyonda ve durumu riskli olanların izolasyonun başlaması ile filyasyon ekiplerinden iş yerine verilmek üzere sağlık raporunu kesinlikle talep etmelerine ve raporun [email protected] mail adresine, sonrasında bağlı bulunduğu birime iletilmesine,
 5. Yeni bir karar alınıncaya kadar, Üniversitenin mesai saatlerinin 10:00- 16:00 olarak düzenlenmesi,
 6. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler, Destek Hizmetlerine bağlı personelin mesai saatlerinin Daire Başkanlığınca belirlenmesine,
 7. Ofislerde güvenli (fiziki) mesafe (1,5 metre) kuralına uyularak Akademik personelin dönüşümlü mesaiye gelmesine (en fazla %50 kapasite),
 8. 65 yaş üstü, kronik hastalığı * olan, hamile ve engelli kadrosundaki personellerin yeni bir karar alınıncaya kadar uzaktan çalışmalarına ve idari izinli sayılmalarına,
 9. Bu dönüşümlü çalışma sisteminde kimin ne şekilde çalışacağının İlgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlıkça belirlenerek Rektörlüğe bildirilmesine,
 10. Akademik ve İdari personelin ofislerine 2 kişiden fazla misafir/ziyaretçi kabul etmemesine,
  Gelen misafir/ziyaretçiler konusunda güvenliğin bilgi vermesine ve ortam yoğunluğunun azaltılmasına,
 11. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olduklarının bilinmesine ve mesai saatlerinde ulaşılabilir olmaları yönünde gerekenin yapılmasına (dahili telefonun yönlendirilmesi, e-mail vb.),
 12. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların ikamet yerlerinden ayrılmamalarına ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda göreve dönmek zorunda olduklarının bilincinde olmasına,
 13. Tüm personelin belirli aralıklarla MEBİS üzerindeki HES kodu güncellemelerini kontrol etmesine,
 14. Ortam temizliği ve dezenfeksiyonu, asansör kullanımı, yemekhane, kütüphaneler vb. alanlar ile ilgili daha önce alınan kararların devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Kronik hastalıklar açıklaması; Kronik hastalığı olanlar “idari izin” alabilmeleri için, e- nabız sistemi üzerinden “COVİD-19 (İdari İzin Raporu)”nun çıktısını alarak çalıştığı birime ibraz etmek zorundadır.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com