Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Strateji

AnasayfaÜniversiteCOVID-19Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Strateji

Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Strateji

9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni
Düşünceler;

Üniversitemizde, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren bütün dersler, uzaktan olarak verilmektedir. Ayrıca, sınavlar ve ödevler dahil bütün ölçme değerlendirme çalışmaları da yine uzaktan yapılmaktadır.  Üniversite’ nin bütününü kapsayan bu uzaktan eğitim için gerekli olan alt yapı sistemlerinin uygun duruma getirilmesi de salgın sürecinin hemen başında sağlanmıştır.

Salgın sonrası uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin yapılması planlanan başlıklar şu şekildedir:

  • Örgün program derslerinin, her bir program/bölüm için %30’u aşamayacak şekilde, seçili derslerin uzaktan verilmesi yönünde uygulama ve kararların gözden geçirilmesi,
  • Harmanlanmış öğrenme modelinin uygulanması yönünde programların yeniden düzenlenmesi,
  • Uzaktan yapılacak ölçme değerlendirme uygulamalarının işlevselliğinin arttırılması yönünde geliştirmelerin yapılması,
  • Dijital içerik geliştirme, düzenleme çalışmalarının yapılması, üniversitede bununla ilgili birim kurulması,
  • Öğretim elemanı, uzaktan öğretim sistemleri uyumluluk ve gelişim çalışmalarının yapılması.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com