Satın Alma ve Tedarik Yönetim Ofisi

AnasayfaÜniversiteGenel SekreterlikSatın Alma ve Tedarik Yönetim Ofisi

Satın Alma ve Tedarik yönetim ofisi, Üniversitemizin stratejileri ve Politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan hizmet, araç-gereç, makine-teçhizat, demirbaş ve tüketim malzemelerinin yasal düzenlemeler ve kesinleşen bütçe ve ödenekler dahilinde planlar, şeffaf ve etkin şekilde satın alır. Satın alma süreçlerini devamı olarak ayniyat ve lojistik süreçlerini de yürüten Satın Alma ve Tedarik Yönetim Ofisi iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunar.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com